Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
2.a klass Emajõe ääres matkal
Teisipäev, 08 Juuni 2021

Kell 10:40-13:00.

Kordame 2. klassis õpitud taimerühmi: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, veetaimed, kaldataimed. Vaatleme elusolendeid (putukad, linnud, kalad jt) linnalooduses. Võrdleme elupaiku ja elutingimusi. Õpipädevustest arenevad kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja suhtluspädevus. Õpilased väärtustavad loodust ja arvestavad looduskaitse nõuetega.

Lisainfo: Anna-Liisa Kirsch