Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
2.d klass õppeprogrammil "Looduse tundmine läbi viikingite silmade"
Neljapäev, 03 Juuni 2021

Kell 10:45-12:15. 

Liigume klassiga Lodjakotta. Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm sõites:
Muinasaja inimeste eluviisi ja olustiku ülevaade;
Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne);
Ilmakaarte ja tuule suuna määramine
Küttimine ja korilus;
Veekogude säästev majandamine.
Praktiline pool programmist viiakse läbi veekogu kaldal:
Söödavad vs mürgised taimed;
Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime;
Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi;
Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega.
Kokkuvõte: jagame koduse kordamisülesande, lapsed kinnistavad teadmisi hiljem koolis.
Õpipädevustest arenevad kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Stella Tuvi