Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
7.c klass TÜ muuseumis õppeprogrammil "Iga tegu jätab jälje"
Kolmapäev, 11 November 2020

Eesmärk:
Sotsiaalse pädevuse arendamine- õpilane teadvustab seaduskuulekuse mõistet, austab demokraatiat, inimõigusi ja üldtunnustatud käitumisreegleid ning kogukonnas aktsepteeritud käitumist ja õigusnorme. Inimeseõpetuse ainealastest oskustest ja pädevustest arendatakse üldinimlikke väärtusi, õpilane teab inimeste ja iseenda õigusi ja kohustusi ning teab, et õigustega kaasnevad kohustused ja vastutus. Loodusainete pädevustest oskab õpilane märgata ümbritsevad ja lahendada probleeme loodusteaduslikke meetodeid ja tehnoloogiat kasutades ning õpib looma seoseid, analüüsima ja järeldama.

Õpitulemused:
Õpilane
• on arendanud analüütilist mõtlemist, asetades ennast detektiivi rolli;
• oskab kontrollida oma tähelepanuvõimet;
• teab, mis on DNA ja sõrmejälg;
• oskab kirjeldada erinevaid inimese kehaosade jälgi, võrdleb neid, toob välja seoseid ning erinevusi;
• oskab pöörata tähelepanu näo erinevatele tunnustele ja kasutab neid pildi kokkupanekul;
• oskab teha salakirja šifrit ja oskab seda kasutada.

Reisi marsruut ja kava:
Õpilased, kellel on tunniplaani kohaselt 1. tund, tulevad kooli esimeseks tunniks ja liiguvad pärast tunni lõppu TÜ muuseumisse (Lossi 25). Õpilased, kellel pole esimest tundi, tulevad muuseumisse kodust. Kogunemine 9:40 muuseumi fuajees. Õppeprogramm algab 9:45 ja kestab 90 minutit. Pärast õppeprogrammi lõppu liiguvad õpilased iseseisvalt kooli. Orienteeruv jõudmine 11:45. Õpilased suunduvad võõrkeele tundi ja jätkub tavapärane koolipäev.

Õpilasi saadab õpetaja Tuuliki Vuks.

Lisainfo: Aigrid Kõõra