Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
5.b õuesõppepäev: loodusmaailm Tartu Loodusmaja pargis
Reede, 31 Mai 2019

Kell 9:15-13:00.

Õpilased tulevad kooli 8:30. Toimub 1.tund. Pärast tundi võtame üheskoos sööklast toidupakid ja peame väikese 10-15 minutilise pikniku kooli väliklassis (kes pole sööja, see võtab endale meelepärast kaasa või ostab puhvetist). Jalutame koos Tartu Loodusmajja (Lille 10), kus toimub õuesõppepäev. Õppepäev lõppeb orienteeruvalt 13 ajal. Sellega on koolipäev lõppenud ja igaüks jalutab iseseisvalt koju.

Õpilastega kaasas õpetaja Aigrid Kõõra.

Eesmärk: 

Praktilise töö käigus tutvuvad õpilased aasta looma kopra ja tema tegemistega. Õpilased lahendavad ülesandeid koprapesa ja kopra stendi juures ning ronimisrajal.

Lisaks tutvuvad õpilased põneva loomariigiga: lahendavad ülesandeid, et oma teadmisi kontrollida. Ülesannetes tuleb õigete vastuste saamiseks pilte, esemeid, tekste ja nimesilte valida ja omavahel kombineerida ning mikroskoobiga vaadelda.

Veel võtame osa taimeviktoriinist, kus tutvutakse loodusmaja pargi taimedega.

Veerajal lahendame veega seotud ülesandeid. Ülesanded leiavad aset loodusmaja pargiala soopeenral, päikesekella ja veesilma juures. Seikluslik rada läbitakse kaardi abil, rajal on ülesanded ja vastustega tuleb jõuda lõpp-punkti.

Seotus õppekavaga:

• Õpilane tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest.
• Õpilane oskab vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi. 
• Õpilane omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest.
• Õpilane mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid. 
• Õpilane oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat loodusteaduslikku teksti.
• Õpilane väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 
• Õpilane tunneb Eestis olevaid taime- ja loomaliike ning mõistab vee olulisust.

Lisainfo: Aigrid Kõõra