26. septembril külastas 9.b klass Tartus paiknevat Kaitsevägede Ühendatud Õppeasutuse matkekeskust, kus toimus mereväe õppekogunemine Mere-siil 2018.

Külastuse käigus anti õpilastele ülevaade mereväe tegemistest ja mereoperatsioonide juhtimisega seotud harjutustest.

Lisaks vaadati videoid miinide õhkimisest ja mereväelase tööst. Samuti tutvustati võimalusi, kuidas saab astuda just mereväkke ja mida mereväes ajateenijana tehakse.

Väike ringkäik matkekeskuses andis võimaluse kohtuda mitmete kaitseväelastega ja näha nende töökeskkonda. Klassijuhtaja Mai Torimi sõnul oli õppekäik väga põnev ja avaldas õpilastele muljet.

Mere-siil 2018 on Eesti mereväe seni suurim õppekogunemine, millest võtavad osa mereväe reservstruktuuri kuuluvad laevastiku 81. ning mereväebaasi 82. üksusesse kuuluvad reservväelased. Õppusest võtab kokku osa ligi 200 reservväelast, tegevväelast, ajateenijat ja kaitseliitlast. Kaasatud on ka mereväe partnerid politsei- ja piirivalveametist, veeteede ametist ning riigikantseleist.