21.-27. maini toimus Poolas Erasmus+ projekti „We Are CooperARTive“ mobiilsusnädal, milles osalesid nii Raatuse kooli õpilased kui õpetajad.


Ootamatu uudis ja soe vastuvõtt

Reis algas kahjuks küll kurva uudisega sellest, et üks lastest oli ootamatult haigestunud ja kaasa sõita ei saanud. Ülejäänud reisisellid olid aga kõik väge ja tahtmist täis, et uutele väljakutsetele vastu minna.

Teekond viis pühapäevasel päeval esmalt bussiga Riiga, sealt lennukiga Varssavisse ja edasi juba koos Hispaania delegatsiooniga bussiga sihtkoha ehk Święty Krzyżi vojevoodkonnas ja Kielce maakonnas asuvasse Strawczyni külakesse.

Lapsed said juba esimesel õhtul oma majutusperedes suurepärase vastuvõtu osaliseks. Samasugune soe vastuvõtt ootas kõiki osalisi ka järgmise päeva hommikul koolimajas, kus lisaks pakutud soolaleivale esitasid kohalikud lapsed rahvatantsukava ja laulsid.


Õnnelikult kohal. Rõõmsad ja rõõsad :). Vasakult: Laura-Liisa, Maria, Lauri, Eva-Liisa, Aire ja Karl Gregor.


Laul, mis võlus

Projektinädalal osalenud õpetaja Lauri Kõlametsale avaldas muljet just tütarlaste ansambli oktavis laulmine, kus osad laulsid madalalt, teised kõrgemalt. Eesti rahvaviisides või nende seadetes seda ei leia. „Kuigi väga lihtsalt teostatav asi, kuid millegipärast meil seda ei kasutata,“ ütles Lauri ja lisas, et Poola rahvaviisid kõlasid igapäevaste kodumaiste meloodiate kõrval väga värskendavalt.

Kiidusõnu pälvisid Lauri poolt ka väga hästi ettevalmistunud noored koorilauljad: „Nad kõlasid väga harmooniliselt kokku. Võiks ju arvata, et eestlased oma laulupidudega on ainus laulurahvas maailmas, kuid häid esitusi võib leida ka väikeses Poola külakeses. Kiidan muusikaõpetajat.“

Kõikide koolide õpilased olid ettevalmistanud ka oma koolide ja riikide esitlused, mida kohapeal teistele ette kanti.


Vaimustava lauluesitluse teinud lauljad ja rahvariietes tantsijad.


Koostöö „Väikese printsi“ võtmes

Nagu projekti nimigi vihjab, on kahe aasta jooksul fookusesse võetud erinevad koostöised õppevormid, nende õppimine, katsetamine ja tagasisidestamine. Eesmärgiks õpetajate ja õpilaste koostöömeetoditel (cooperative learning) põhineva tulemusliku, iseseisva ja ajas jätkusuutliku õppija kujundamine, arendamine ja toetamine.

Raatuse kooli poolt projekti tehniliselt koordineeriva arendusjuhi Rene Leineri sõnul oli Poola projektinädala fookuses läbi viia rida õpilaste vahelist koostööd eeldavaid tegevusi, millel selged eesmärgid, suunised, jaotatud rollid ning mida hiljem kõik asjaosalised ka tagasisidestasid.

Selle koostöö peamise väljundina valmis projekti kõiki tegevusi läbiva Antoine de Saint-Exupéry Väikese printsi“ peategelase skulptuur ja rida selle raamatu tegelaskujusid või muud seal kirjeldatud atribuutikat kujutavaid esemeid ja kujukesi. Kõik see pandi välja viimasel päeval pidulikult avatud näitusele.


Käib töö papier maché tehnikas skulptuuri valmistamise kallal. Vasakul fotol Eva-Liisa, parempoolsel Maria ja õpetaja Aire.

Kuigi pedagoogilises protsessis leidsid asjaosalised ka parendusruumi, seda ennekõike ühistegevuse eesmärkide püstitamise selgitamises, siis tegelikult oli see väga väärtuslik kogemus. Eriti kasulik oli kindlasti tagasisidestamise protsess, mille jooksul said õpilased eesmärkidele veelkord tagasi vaadata ja oma tööd analüüsida


Eesmärgid ja tagasiside on õppimise puhul üliolulised

Õpetaja Lauri sõnul sai ta sellest teadmise, et enda töös just eesmärgistamisele ja tagasisidestamisele senisest veelgi suuremat rõhku panna. „Lisan järgmisel õppeaastal enda töösse kindlasti rohkem õpilaste poolset tagasisidestamist, et nad saaksid hinnata nii enda tööd kui minu antud juhiseid,“ ütles Lauri, kes vastutab suuresti ka 2018. aasta kevadel Tartus toimuva, muusikalise etenduse valmimisele keskenduva, projektinädala sisuprogrammi eest.

Poola projektinädalale eelnenud kuude jooksul olid kõikide partnerkoolide lapsed valmistanud oma eakaaslastele ühe õppevideo, milles nad kasutasid erinevaid tehnikaid „Väikese printsi“ tegelaskujudest skulptuuride tegemiseks. Meie laste ülesandeks oli valmistada video taaskasutusmaterjalidest ja seda saab vaadata siit.


Eesti lapsed kunstiateljeeks muudetud klassiruumis just valminud roosidega ja Lauriga värskeid emotsioone jagamas.


Väljasõidud tõid vaheldust

Lisaks temaatilistele koostöistele õpitubadele koolis, osalesid lapsed Tokarnia etnograafilises pargis toimunud töötoas, kus igal osalejal valmis tekstiilijäätmetest riidenukk, mis pidi meenutama väikest printsi.

Nädala jooksul külastati ka kahte suuremat linna – Kielcet ja Krakowit. Kui esimest teavad Eestis peamiselt ehk üksnes jalgpallihuvilised ja sedagi tänu sellele, et sealses Korona klubis mängib Eesti koondise kaitsja Ken Kallaste, siis Krakow on ehk üks tuntumaid Poola pärle kogu maailmas.


Kohtumine Miles Davise ja maailma kultuuripärandiga

Mõlemad linnad jätsid lastele suurepärase mulje, mida hiljemgi hea sõnaga meenutada. Kielces osutus laste jaoks kõige ägedamaks linnatänavatel toimunud väga kaasahaarav ja köitev, põnevate ülesannetega täidetud aardejaht.


Ootamatult suur pizza, millele järgnenud paaritunnine aktiivne aardejaht sobitus kui rusikas silmaauku.

Muusiku Lauri ja muusikasõbra Rene jaoks oli meelikosutavaks muidugi ka kohtumine jazzmuusika tõelise maailmanime Miles Davisega. Seda küll kohaliku kultuuritempli ees oleva väga kihvtilt lahendatud skulptuuri näol, mille juures muidugi ka kohustuslikud fotod tehti.

Krakowi külaskäigu pärliks kujunes aga väga asjaliku ja lastele eakohaste selgitustega läbiviidud giidituur 1978. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud sealses vanalinnas.


Miles on Miles ka skulptuuri valatuna. Fännid on lummatud.


Poola lapsed pakkusid tõelise kultuurielamuse

Üheks nädala suurimaks kultuuriliseks elamuseks kujunes aga hoopis Strawczyni 4. klassi laste poolt ettekantud „Väikese printsi“ aineline näidend. Kuna raamat oli kõikidel osalistel loetud ja süžee teada, siis ei häirinud vaatajaid asjaolu, et tükki mängiti poola keeles. Etendusele leidus tõepoolest vaid kiitvaid epiteete.

„Näidendit valmistati ette terve kooliaasta, ise tehti nii lavadekoratsioonid kui ka kostüümid. Vaimustav koostöö ja sünergia kooliperes jäi silma kogu Poola nädala jooksul. „Väikese Printsi“ teemat oli lõimitud kõikidesse ainetesse ning klassidesse, toredad tehtud õpilastööd olid nähtaval kogu koolimajas. Ühtekuuluv tugev kogukonnatunnetus päädis vahva lõpupeoga järve ääres, kus osalesid nii vastuvõtjatest pered, projektilapsed ning kooli töötajad.“ rääkis meie lapsi Poolas saatnud õpetaja Aire Rillo.
Võimsa elamuse pakkunud "Väikese printsi" etenduses osalenud Poola lapsed.


Punaste paeltega vahetusjalatsid

Kohalikust koolielust jäi õpetaja Laurile silma, kui huvitavalt olid õpetajad lahendanud vahetusjalanõude kandmise küsimuse. Nimelt kasutati kinnistel jalanõudel punaseid paelu. Alati on muidugi võimalik, et laps paneb ka oma kodust tuldud jalanõudele punased paela peale, aga idee tundus igati tore ja originaalne.

Poola õpilased tundusid Laurile täpselt samasugused nagu Eesti lapsed: rõõmsad, sõbralikud, lahked ning täis lapsemeelsust.

„Silma hakkas teise asjana, et õpilastel oli koolis nutitelefonide kasutamise keeld ning küürus selja ning kõvera kaela nutisõltlasi näha polnud. Minu kooli jaoks oli see hoopis midagi teistsugust. Ka õpetajad tundusid väga toredad ning avatud jagama oma pedagoogilisi ideid ning mõtteid. Poola koolis oli ka lift, mis võimaldas koolis õppida ka liikumispuudega lastele. Kiidan ning toetan seda ideed igati.“Nädalajagu energiat ja emotsioone.


Rõõmsad lapsed, puuduvad turvavööd ja vallutamata mäed

Eriti rõõmus oli Lauri aga laste üle, kellelt sai pidevalt uuritud nende tegemiste kohta ning vastused olid alati positiivsed.

Nii Laurile kui Renele jäi silma ka üks asi, mille meie oleme Eestis juba ammu üle elanud. Nimelt sõidukites turvavööde korrapäratu kasutamine. Näiteks bussides ja mikrobussides ei olnud reisijatel see ülepea võimalik, sest turvavööd lihtsalt puudusid. Ka bussijuhtidele ei olnud need mitte alati korrapäraselt kinnitatud. Lauri tundis erilist uhkust selle üle, et antud probleemile pöörasid tähelepanu ka meie lapsed.

Kuna Lauri on rohkem looduses liikuja, siis oleks ta hea meelega ka Poola nädala projektitööst ülejäänud aja jooksul rohkem aega matkamisele kulutanud. „Hea meelega oleks vallutanud mõne mäe nõlva või looduse matkaraja, aga eks see jääb siis heaks põhjuseks Poolat veel külastada.“


Vapper nelik Krakowi keskväljakul ja Nordica lennukitrapil.


Koduigatsusest koduvigastuseni on vaid üks Google

Õpetaja Airele jäi jäi nii koolipildis kui ka Krakowis käies silma, et Poola on väga katoliiklik maa. „Ametlikult Poolas riigiusku pole, kuid riik toetab kirikut rahaliselt ja kirik omakorda viib läbi koolides usuõpetust. Kuigi see on vabaaine, õppisid seda koolis peaaegu kõik õpilased.“

Keeleõpetajana olid kõige muhedamad seigad tema jaoks need, mis seondusid inglise keele kasutamisega. Üksteise mõistmiseks kasutati tihti Google translatorit ja seal pärinesid „päeva tõlked“, millest „andekaim“ oli „koduigatsus“, mis tõlkes kõlas „home injuries“. Aire sõnul on just sellised „naljad“ kindlasti parimad keeleõppe motivaatorid.

Kadedaks tegid 1000 elanikuga küla sportimisvõimalused. Liikumine on Strawczynis au sees ning seda tõestasid õhtuti inimestega täidetud ujula, bowling, jõusaal, staadion, erinevate pallimängude väljakud jne.


Rahvusvahelised projektid on alati uute tutvuste ja koostöösidemete sõlmimise kohaks. Lauri koos kahe uue sõbra, õpetajate Jorge ja Rauliga Hispaaniast. Paremal Raatuse kolmik, koos Maytega Cervantese sünnilinnast Alcalá de Henaresest projekinädala lõpupiknikul.

Töö jätkub juba sügisel

Järgmiste projekti tegevustena võetakse sügisel ette eelmisel projektikohtumisel väljatöötatud matemaatikat-loogikat ja teine kehalist liikumist puudutavad „väljakutsed“ ehk koostöö vormis lahendatavad ülesanded õpilastele.

2018. aasta kevadel kogunetakse aga üheskoos Tartusse. Ettevalmistused selleks on juba alanud ning Poolaski peeti maha kaks sellega seonduvat töökoosolekut

Projekt „We Are CooperARTive“ on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Projektist tervikuna saab lähemalt lugeda siit ja projekti kodulehelt.

Vaata ka meeleolukat Poola projektinädala fotogaleriid.


Vasakpoolsel pildil Eesti delegatsioon koos kohalike majutusperedega, parempoolsel kahe reisiselli nädalat positiivselt kokkuvõtvad emotsioonid.


Päris lõpetuseks valik õpilaste antud tagasisidest Poola projektinädala kohta.


MARIA

Poola reis andis mulle võimaluse suhelda inimestega inglise keeles ning teisalt suhelda ka inimestega, kes ei osanud inglise keelt. Sain võimaluse kohaneda võõras keskkonnas, õppida rohkem Poola rahva kultuuri ja tavade ning harjumuste kohta. 

Ma õppisin seda, kuidas kohaneda erinevate oludega ja kuidas teha koostööd võõraste inimestega. Ja seda kõike inglise keeles.

Mulle meeldis vaba aeg, mil veetsime palju aega üheskoos majutusperede ja projektis osalevate lastega. Need koosviibimised olid väga toredad ja lõbusad.

Ma sain teada, et kui vaja suudan ma inimesega rääkida inglise keeles. Samuti, et ma suudan elada nädal aega koos inimestega, kes on võõrad ja ei oska minuga ühist keelt.

Kogu nädal arendas minus kõige rohkem inglise keele rääkimise oskust, võõraste inimestega koostööoskust ja kohanemist võõras keskkonnas.

Mulle jäävad ilmselt kõige elavamalt meelde mälestused majutusperest, Poola söögikultuurist, nende perede harjumustest, meie tehtud naljadest, eestlaste ja poolakatega koos veedetud lõbusast ajast, nende koolist, bussireisidest ning kunstiklassis tehtud projektist.

Lõpetuseks mõned nopped laste endi tagasisidest projektinädalale Poolas.


EVA-LIISA

Poolas käimine andis mulle palju julgust ja rohkelt inglise keele õppust. Õppisin koos teiste inimestega ajaveetmist ja sain innustust õppida veel teisi keeli. 

Tulevikku ma saan kaasa võtta loomulikult inglise keele parema oskuse ja häid mälestusi.

Ma sain Poolas teada nende kultuuri, tavade, söökide ja palju muu kohta. 

Mulle meeldis kõige rohkem Poola sõpradega koos vaba aega veeta, samuti väljasõidud linnadesse.

Ma sain endast teada, et ma ei pea alati asju perfektselt tegema, nagu mul tavaliselt kombeks. Ma võiksin asju vabamalt võtta.

Sain väga palju juurde inglise keele ja suhtlemisoskust.

Kõige rohkem jäi mulle meelde kogus reis, eestlaste naljad, koosveedetud aeg, ja söök. :)


KARL GREGOR

Poolas reisimine andis mulle väga palju võimalusi teistega inglise keeles rääkida ja paar sõna ka poola keeles jätta meelde.

Ma õppisin rohkem teise riigi harjumustest ja meelde jätan Poola maastiku. Sain teada, mis kombed neil on, kui ka erinevaid poolakaid, kes ei olnud kaugeltki mitte samasugused.

Mulle väga meeldis spordipäev, sest mulle meeldib väga sportida ja liikuda. Kuna toiduportsjonid olid küllaltki suured, sain ma teada, et ma suudan vajadusel väga palju süüa... :)

Reisimine arendas mind rohkem vastutust võtma ja teistega enam suhtlema. Kõige rohkem jääb mulle meelde see pere, kus mind majutati.

See projekt on üks mu lemmikutest nüüd. :D


LAURA-LIISA

See reis andis mulle tahtmise õppida uusi keeli, veeta aega teisest rahvusest inimestega ja õppida senisest rohkem inglise keelt.

Õppisin palju, kuid ennekõike paranes mu keeleoskus, sain teada elust Poolas, nende traditsioonidest ja elukommetest.

Mulle meeldis kogu reis ning seepärast ei oska ma öelda, mis mulle kõige rohkem meeldis.

Enda kohta sain teada, et ma peaksin ennast rohkem usaldama. See reis arendas minus palju minu enesekindlust.