Maikuu teisel nädalal väisasid Raatuse kooli 22 väliskülalist Kreekast, Portugalist, Hispaaniast ja Türgist. Sai teoks Erasmus+ projekti „Art, Technology and Sport Keep Me Bound To My School“ teine rahvusvaheline mobiilsusnädalal.


Fookuses on õpimotivatsioon

Projekti Raatuse kooli poolse koordinaatori Rene Leineri sõnul on koolist väljalangevus, koolikiusamine ja vähene õpihuvi probleemid, millega puutuvad kokku kõik koolid ja haridussüsteemid üle Euroopa. Käesolev rahvusvaheline projekt üritab oma parimal võimalikul kujul neile küsimustele tähelepanu pöörata.

„Väga oluline roll on siin nende õpilaste kaasamisel, kellest võib olla madala õpimotivatsiooniga lastele ning tervele kooli kogukonnale neis küsimustes suurem mõju. Ehk siis aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kellest võivad nimetatud valdkonnas saada eestkõnelejad, liidrid ja mentorid oma kaaslastele. Need, kes toetavad ja tunnustavad,“ ütles Leiner.

Projektinädala meeleolusid siit ja sealt. Vol 1.


Märka ja tunnusta!

Tegeliku mõju saavutamise seisukohalt on peamine eesmärk lisaks osalevates õpilastes positiivse emotsiooni tekitamisele ja motivatsiooni tõstmisele, et inimesed märkaksid rohkem igaühe positiivseid pooli ja läbi nende esiletõstmise üritaks oma kaaslasi ka teistes asjades toetada ja aidata.

Nagu projekti pealkirigi ütleb on soov näidata, et just kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud õppetegevused võivad olla need, mis paljudele, kellel muidu koolis nii hästi ei lähe või vastupidi, kellel läheb väga hästi, kuid on koolis ometi igav, on käivitavaks mootoriks, et nende õpihuvi ka muudes ainetes ja tegevustes üleval hoida.

„Igaüks meist on mingil alal hea ja püüame siis rohkem teineteise tugevaid külgi märgata, neid esile tuua ja tunnustada. Läbi selle aitame kaasa nende inimeste positiivse minapildi kujunemisele ja heale edasijõudmisele nii õppetöös kui elus tervikuna,“ rääkis Leiner.


AT&S projekti Raatuse kooli girl power ja boy power ehk näide sellest, kuidas olla erinevad ja samas rõõmsalt üheskoos. Üks kõigi ja kõik ühe eest!


Tartus keskenduti kunstile ja teatrile

Projekti raames viiakse igas koolis kahe aasta jooksul läbi rida tegevusi, mida kroonivad erinevates riikides toimuvad projektinädalad. Nende tegevuste kirjeldustest valmib ka e-raamat, mis saab kõikidele avalikult kättesaadavaks.

Tartu projektinädal keskenduti kunsti ja teatriga seotud tegevustele. Õpilased olid kodukoolides ettevalmistanud varjuteatri etteasted, kohapeal sündisid uued tööd juba rahvusvahelistes gruppides.
Viis rahvusvahelist varjuteatri truppi peale edukaid esietendusi aplodeeriva publiku ees.


Tänavakunsti pealinn

Kuna Tartu on tuntud oma tänavakunsti poolest, siis ühte õpituba oli läbi viima kutsutud kohaliku ühiskondliku stencil-kunsti üks eestvedajatest Von Bomb, kodanikunimega Indrek Haas.

Projektis osalevad õpilased ja õpetajad said põhjaliku ülevaate sellest kunstivoolust endast ning tegid ka ise valmis mõned taiesed. Lisaks külastati põnevamaid tänavakunstiga täidetud paiku linnas.

Vanemuise teatris tehti üheskoos kipsmaske ja tutvuti lavataguse eluga. Lisaks toimus koolis põnev klassikalise maali uuestisünni töötuba, mida juhendas Raatuse kooli kunsti ja inglise keele õpetaja Kadri Kosk. Selle käigus anti õpilaste kätega, läbi erinevate tehnikate, mitmele tuntud kunstiteosele täiesti uus, omanäoline ja huvitav vaade.Nii sündisid klassikalised maalid projektis osalejate kätega uuele elule. Nagu näha, töötati suure õhina ja innuga.

Maikuus lumi on maas

Projekti põhitegevuste kõrval toimus ka rikkalik kultuuriprogramm, millest üheks mälestusväärsemaks kujunes kindlasti lodjasõit Emajõel. Nimelt otsustas ilmataat, et maikuus on paras aeg lõunamaa poegadele ja tütardele näidata ka seda, kuidas talv Eestis välja näeb. Nii said külalised lodjasõidu alguses kaela korraliku lumesaju, mis võimaldas lastel ka lumesõja maha pidada.


Eesti ilmataadi vigerpussid. Need kaks fotot on tehtud umbes kahetunnise vahega. Ühel on õpilased botaanikaaias, taustaks helesinine taevas ja päike, teisel aga neli külalist Hispaaniast ja Kreekast lodjasõidul Emajõel. Dekoratsioonid on muutunud, meeleolu mitte.


ERM'is kuuldud Eesti vabadusvõitluse ja Balti keti lugu inspireeris meie külalisi ka ise selle auks sümboolset inimketti moodustama.

Lõppakord nädalale pandi reedel ühise matka, pikniku ja lahkumiskallistustega maalilises Endla rabas, kus külalisi kostitas juba meie kevadine päike.


Külalised koos kahe võõrustajaga Endla raba vaatetornis. Foto: Elo Raspel


Kodudes elades koged tegelikku elu paremini

Tartus ööbisid kõik osalevad õpilased peredes, mis on sarnaste projektide puhul väga oluline väärtus. Nii nähakse mitte ainult erinevate kultuuride fassaade, vaid ka seda, kuidas toimub elu kodudes. See omakorda võimaldab ka eesmärgiks seatud sotsiaalsete oskuste arengut, mida enamik projektides osalenud õpilasi ka ise alati täheldanud.

Sarnaste projektide peamise eesmärgina näebki Raatuse koolis viimased viis aastat rahvusvahelisi koostööprojekte juhtinud Rene Leiner õpilaste arenenud sotsiaalseid oskusi, toimetulekut ootamatutes situatsioonides, keeleoskuse paranemist ning iseseisva mõtlemise, organiseerimis- ja vastutusvõime arengut.


Naabrid omavahel. Portugali ja Hispaania lapsed olid projektinädala lõpuks juba nagu üks pere. Kuna Hispaania delegatsioon pidi sõitma rabapiknikult otse lennujaama, siis näeme parempoolsel fotol ka taaskohtumist lubavat rõõmsat lahkumiskallistust.


Õpilaste tagasiside oli positiivne

Õpilased vastasid peale projektinädala lõppu põhjalikule tagasisideküsimustikule, milles andsid toimunule positiivse hinnangu. Kõik tegevused ja töökeskkond pälvisid valdava enamiku osalejate poolt kõrged või väga kõrged skoorid. Sama kõrgelt hinnati isiklikku arengut ehk mõju kõikide projekti eesmärgiks seatud faktorite puhul. Väga kõrge oli rahulolu majutusperedega.

Õpilastele meeldis kohtuda uute inimestega teistest riikidest, kelle hulgast leiti endale palju uusi sõpru, kellega kavatsetakse veel pikki aastaid ühendust pidada. Kuigi mõningate tegevuste puhul leidus ka asjalikku ja edasiviivat kriitikat, siis valdavalt leiti, et see nädal oli nii lõbus ning oleks võinud palju kauem kesta. Avaldati arvamust, et sarnaseid projekte on vaja tulevikus kindlasti veel korraldada.

Projektinädala meeleolusid siit ja sealt. Vol 2.

Projekt „Art, Technology and Sport Keep Me Bound To My School“ on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Fotogalerii projektinädalast avaneb siin.