19. jaanuaril toimus Raatuse koolis juba kaheksandat aastat järjest peetava 2. klasside mälumänguvõistluse Mõtteragin finaalvoor, mis oli kokku toonud 21 võistkonda Tartust ja Tartumaalt.

Nupukas nelik huvitub ümbritsevast

Võistlus kujunes väga tasavägiseks ja põnevaks. Kui lõpuks punktid kokku loeti selgus, et parimaks osutus sel aastal Miina Härma Gümnaasiumi võistkond Planeet Maa , teisele kohale tuli Kivilinna kooli võistkond Kivilind ning kolmandat kohta jagasid Härma kooli Härmakad ja hurraa, hurraa, meie kooli 2.b klassi võistkond TRK Nupukad.

Võidukasse tiimi kuulusid Kertu Jõul, Jasper Somelar, Niklas Krull ja Uku Näripä. Tegelikult kuulus võistkonda ka Saara Vilson, kes osales veebivoorus, kuid ei saanud finaalis kahjuks haiguse tõttu osaleda. See andis omakorda võimaluse Jasperile põnevast mängust osa saada.

Klassijuhataja Kirsti Alliku sõnul valis ta lapsed võistkonda selle järgi, kellel on mitmekülgsed teadmised ja huvi ümbritseva vastu.

„Kertu ja Saara tunnevad ennast kindlalt näiteks muusika ja loodusega seotud küsimustes, poiste huvideks on pigem sport ja nuputamine. Lisaks on kõik võistkonna liikmed tublid lugejad.“

Milline silm sööb lambaid?

Juba eelvoorus läks Nupukatel väga hästi. Seal koguti 27-st punktist 25 punkti. Sama punktiskooriga tulid 2. vooru veel 4 kooli. 

Muidugi mindi ka finaali endast parimat andma ning kokkuvõttes võib öelda, et see ka õnnestus. Lapsed olid tulemusega rahul ning pidasid kõige olulisemaks seda, et õpiti tiimitööd paremini tegema.

Kõige keerulisema küsimusena tõid lapsed välja küsimuse hõbepallist. Nimelt küsiti, millise värava peab Eesti jalgpallur lööma, et hõbepalli nime kandvat auhinda pälvida. Vastus oli, et kõige ilusama värava Eesti koondise eest.

Kõige enam kahju oli aga sellest, et küsimuse, milline silm sööb lambaid, vastus tuli pähe alles siis, kui vastuseleht oli juba ära antud. Muidugi on see kriimsilm. Lapsed hindasid kogu üritust väga kordaläinuks ja lõbusaks.

Kiita saame ka meie teist finalisti ehk võistkonda Maagiline Tarkus, kes küll esimese kuue hulka ei pääsenud, kuid juba finaalis osalemine on sellise võistluse puhul suur võit.

Eelvoor sõelus välja finalistid

Mõtteragina esimeses voorus, mis toimus juba novembris, osales 26 kooli ja 43 võistkonda. Finaali pääses neist 21. Erinevaid koole on esindatud 14.

Avavoorus lahendasid neljaliikmelised võistkonnad veebipõhiseid ülesandeid oma kodukoolides. Vastamiseks oli 27 küsimust üheksal erineval teemal. 

„Teemad on läbi aastate olnud lasteraamatutest erinevate ametiteni. Vahele mahub küsimusi sõnavarast, nuputamisest, Eestist ja Tartumaast, loodusest, spordist, ja muusikast,“ ütles kõik kaheksa aastat võistluste peakorraldajana ametis olnud Raatuse kooli klassiõpetaja Tiina Vink.

Rõõmu tegi korraldajatele see, et sel aastal nopiti ära kõik lasteraamatu teema küsimused. Näiteks küsiti seal raamatu pealkirja, milles ühte saladust lahendatakse. Vihjeks anti jõelaeva kapteni väike vend Timo, kes saladuse lahendamiseks Mari ja salaselts RAMPS-i appi kutsus. Kõik küsimused valiti laste poolt vastamiseks ära ka spordi, looduse, muusika, nuputamise kategooriates. 

Prioriteediks on meeskonnatöö

Mõtteragina eesmärkideks on suunata last ümbritsevat maailma lahtiste silmadega nägema ning nähtu-kuuldu üle arutlema. Seda nii pereringis kui klassikaaslastega. Samuti on soov kujundada oskust häälestada end ülesandega toimetulemisele ja näha meeskonnatöö vajalikkust, kasutades õpitut erinevates kontekstides probleeme lahendades.

Mälumängu 2. voor oli üles ehitatud Kuldvillaku mängu põhimõttel. Iga meeskond valis teema, milles ta ennast kõige kindlamalt tunneb. Kõik võistkonnad vastasid kirjalikult ning teema valinud võistkond ka suuliselt. Küsimuste teemad püsisid muutumatutena terve turniiri vältel. Iga vastus andis maksimaalselt 1 punkti. Vastuste kontrollimine ning andmete sisestamine toimus jooksvalt mängu ajal.

1.-6. koha saanud võistkondi autasustati diplomi ja auhinnaga, ülejäänuid peeti meeles tänukirja ja auhinnaga. Eriline tänu kuulus lapsi juhendanud õpetajatele. Neile olid Raatuse kooli õpetajad valmistanud väikese tänumeene.

Mängu toetajad on Haridusja TeadusministeeriumTartu Linnavalitsuse Haridusosakond ja Tartu Raatuse Kool.

Vaata ka Mõtteragina finaalvooru fotogaleriid.