28.–29. novembril toimuvad juba neljandat aastat järjest Tartu Raatuse Kooli õpi- ja töötubade päevad „Igas aines on ainest!“, mille tänavune alateema kannab pealkirja „Kes on eestlane?“. Sel aastal korraldatakse üritus koostöös Eesti Rahva Muuseumiga.

2015. aastal Tartu linna aasta haridusteo auhinnaga pärjatud projektipäevade esimene päev toimub vastvalminud Eesti Rahva Muuseumi õppeklassides ja ekspositsioonisaalides, kus kõik õpilased saavad nelja tunni jooksul osa kahest põnevast õpitoast.

Kokku toimub kõikide klasside peale 42 õpituba. Õpitoad valmistasid õpilaste soovidele tuginedes ette muuseumi töötajad, kuid läbiviijate hulgas on ka mitmeid inimesi, kes igapäevaselt ERMis ei tööta.

Kuigi rekordite löömine ei ole olnud kunagi eesmärgiks, siis on taaskord löödud ühel päeval pakutavate õpi- ja töötubade hulk. Nimelt said 455 õpilast Raatuse koolis toimuval projektipäevade teisel päeval valida tervelt 53 erineva õpitoa vahel. Esindatud on nii käelist osavust, loovat ja teaduslikku mõtlemist, kehalist liikumist, tehnilist taipu, kulinaarseid oskusi kui lihtsalt mõtteerksust või head tuju eeldavad ja loovad tegevused.

Projektipäevade peakorraldaja, kooli arendusjuht Rene Leineri sõnul on valikuvõimalused sel aastal märgatavalt suuremad kui varasematel aastatel.

„Eriti suur rõõm on sellest, et kõikide õpitubade peale on rohkem kui 1600 vakantse koha. See on 1000 kohta enam kui eelmisel aastal. Põhimõte on selles, et iga klass saab tema vanuseastmele mõeldud õpitubadesse teatud arvu kohti ning igal ajahetkel on õpilastel võimalik teha oma valikud. Tänavune ülepakkumine tähendab seda, et ühel ajahetkel on ühel klassil  võimalik valida kuni kaks korda rohkemate kohtade vahel kui klassis õpilasi. See võib küll mõnede õpitubade täituvuse jätta väga väikeseks, kuid kindlasti laiendab oluliselt õpilaste valikuvõimalusi,“ ütles Leiner.

Kooli üheks olulisemaks rolliks on õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine ja nii eeldavad enamik õpitubadena üles ehitatud tegevusi osalejatelt omavahelist suhtlemist ja koostööd.

„Projektipäevadega soovime muuhulgas tugevdada kooli identiteeti. See aga saab sündida peamiselt läbi omavahelise suhtluse. Nii ongi õpitubades koos mitte ainult eri klasside, vaid ka eri vanuses õpilased,“ ütles Raatuse kooli direktor Toomas Kink.

Tema sõnul on tänavuste projektipäevade eestlaseks olemisest kantud alapealkirja silmas pidades eesmärgiks, et õpilased mõtleksid ja mõtestaksid veidi rohkem iseenda ja oma kaaslaste olemust, seda kust me tuleme ja kuhu läheme. Ka seda, kus ja miks me täna oleme.

Rõõmu teeb ka see, et eelmisel aastal külastasid Raatuse kooli projektipäevi 4 õpetajat Kaunase Versvu Keskkoolist (Leedu) ning 2016. aasta kevadel startisid Raatuse õpetajate kogemuste, nõu ja jõu abil sarnased projektipäevad juba ka Leedus.

Suurem osa projekti eelarvest kaetakse Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt õppekava rakendamist toetavate projektide raames. Viiendik eelarvelistest kuludest on kooli kanda.

Projektipäevade fotolingid:

Projektipäev 2016 Raatuses 1

Projektipäev 2016 Raatuses 2

Projektipäev 2016 Raatuses 3

Projektipäev 2016 ERMis

Projektipäevade videolink