Ajal, mil õpilased kenasti koolivaheaega veetsid, käisid õpetaja Veronika Uibo ja arendusjuht Rene Leiner Türgimaa suurimas linnas Istanbulis, et osaleda rahvusvahelise projekti Art, Technology, and Sport keep me bound to my school (AT&S) avakohtumisel.

Fookuses on kunst, sport ja tehnoloogia

Istanbulis said kolme töise päeva jooksul kokku kuue osaleva kooli esindajad Türgist, Kreekast, Portugalist, Hispaaniast, Leedust ja Eestist.

AT&S projekt kestab kaks aastat. Projekti tegevuste käigus soovime tõmmata tähelepanu ennekõike koolikiusamise ja õpimotivatsiooniga seotud teemadele.

„Nagu projekti pealkirigi ütleb, tahame näidata, et just kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud õppetegevused võivad olla need, mis paljudele neile, kellel muidu koolis nii hästi ei lähe või vastupidi, kellel läheb väga hästi, kuid on koolis ometi igav, on käivitavaks mootoriks, et nende õpihuvi ka muudes ainetes ja tegevustes üleval hoida. Projekti käigus on plaanis osalevate õpilaste abiga viia koolis läbi rida põnevaid ja vastutusrikkaid tegevusi, mille läbi me käsitletavatele teemadele tähelepanu soovime tõmmata,“ ütles projekti Raatuse kooli poolne koordinaator Rene Leiner.

Märkame ja innustame

Igaüks meist on mingil alal hea ja püüame siis rohkem teineteise tugevaid külgi märgata, neid esile tuua ja tunnustada. Läbi selle aitame kaasa nende inimeste positiivse minapildi kujunemisele ja heale edasijõudmisele nii õppetöös kui elus tervikuna.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Projektimeeskondade avakohtumisel Istanbulis käidi veelkord üle kogu projekti sisu ja temaatika. Projekti üldkoordinaatori Lemonia Golikidou (Elefsina, Kreeka) juhtimisel lepiti kokku iga partnerkooli vastutusvaldkonnad. Samuti arutati ja võeti vastu otsused õpilaste valiku, tulemuste hindamise, tagasisidestamise, levitamise ja paljudes muudes projekti elluviimisega seotud praktilistes küsimustes.Tegevusi teatrist robootikani

Projekti raames on igal koolil kohustus läbi viia rida põnevaid tegevusi, mida kroonivad erinevates riikides toimuvad projektinädalad. Raatuse kooli õpetajatest projektiga kõige enam seotud õpetaja Veronika Uibo sõnul on kahe aasta jooksul plaanis läbi viia 12 erinevat projekti temaatikaga seotud tegevust.

„Eks need projektinädalad Portugalis ja Hispaanias on muidugi kirsid tordil ja motiveerivad õpilasi kaasa lööma, kuid põhiline osa tegevustest toimub siiski meie enda koolis,“ ütles Uibo.

Iga kool vastutab 2 erineva teema eest. Skeem on selline, et vastutav partner koostab juhendi ja metoodika, kuidas ühte või teist tegevust on soovituslik ellu viia ning teised talitavad sellele vastavalt. Nii on Raatuse kooli kanda varjude teatri ja klassikalise maali uuestisünniga seotud teemad, kus peamiseks eestvedajaks on õpetaja Kadri Kosk.

Nende teemadega seotud tegevustele keskendutakse ka mais 2017 Tartus toimuva projektinädala jooksul, kus võõrustatakse partnerkoolide õpilasi ja õpetajaid. Viimastele toimuvad ka temaatilised õpi- ja töötoad. Õpilastele mõeldud projektinädalad toimuvad lisaks veel Portugalis ja Hispaanias. Seal keskendutakse vastavalt spordile ja robootikale.

Muude planeeritud tegevuste hulgast leiame draama, muusika, aianduse, infotehnoloogia, foto- ja videokunstiga seotud teemasid.

Kasvatame liidreid ja mõjutame kaaslasi

Mis mobiilsusi puudutab, siis see ei tähenda, et sinna kaasataksegi vaid madala õpiedukuse ja õpimotivatsiooniga või käitumisraskustega lapsed. See võib anda vale signaali ning sellisel moel ei pruugi olla projektil piisavat mõju.

Väga oluline roll on siin nende õpilaste kaasamisel, kellest võib olla madala õpimotivatsiooniga lastele ning tervele kooli kogukonnale neis küsimustes suurem mõju. Ehk siis aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kellest võivad nimetatud valdkonnas saada eestkõnelejad, liidrid ja mentorid oma kaaslastele. Need, kes toetavad ja tunnustavad.

Soov on õpilasi rohkem kaasata kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud tegevustesse – nende tegevuste osakaalu tõus koolisisestes tegevustes ja üritustes.

Ennekõike saab tegeliku mõju saavutamise seisukohalt eesmärk olla lisaks osalevates õpilastes positiivse emotsiooni tekitamisele ja motivatsiooni tõusule, et inimesed koolimajas märkaksid rohkem igaühe positiivseid pooli ja läbi nende esiletõstmise üritaks oma kaaslasi ka teistes asjades toetada ja aidata.

Silmast-silma kohtumised on asendamatud

Türgi kohtumisele tagasi vaadates ütles Leiner, et on vahel ikka mõelnud, kas on mõistlik Euroopa maksumaksja raha sellistele projektijuhtide kohtumistele kulutada ja asju võiks ju ka Skype’i teel ajada.

„Iga korraga saan üha enam tõestust sellele, et need silmast-silma kohtumised on üsna asendamatud ja tulutoovad, süstides projektidesse palju enam energiat, usaldust, teineteise mõistmist ja sõna otseses mõttes võimekust, lisavad motivatsiooni. Põhjamaa inimestena omame ehk veidi teistsuguseid tavasid ja arusaamu, kuid mõistagi kuuluvad sellised kohtumised asja juurde nii ärimaailmas kui igas muus valdkonnas. Osade riikidega ei tuleks mingi muu lahendus kõne allagi.“


Projekti Raatuse kooli poolne koordinaator Rene Leiner ja õpetaja Veronika Uibo koos Istanbuli Beykozi linnajao Mehmet Emin Pulatkonaki kooli õpilastega. Foto: Dimitris Konstantopoulos

Külalislahke Türgi

Vastuvõtt Türgis oli nende külalislahkusele kohaselt suurepärane. Lisaks projektimeeskonna töökoosolekutele toimusid visiidid ja vestlusringid kohalikus Beykozi linnaosa valitsuses. Kohtuti meie mõistes linnapea, maavanema ja haridusosakonna juhtidega. Kuna Istanbul on nii suur, et iga linnaosa moodustab rahva arvult juba suurema koosluse kui Eesti riik, siis kõik nimetatud on ametis meie mõistes ühe linnaosa piires.

Leineri sõnul näitas türklaste külalislahkust kõnekalt fakt, et ühel ametlikult kohtumisel otsustas abilinnapea spontaanselt organiseerida külalistele ringsõidu Bosporuse väinas. „Kiirelt algas töö telefonidega ja viie minutiga oli asi kokku lepitud, jaht renditud ning meil tuli järgmisel päeval teha oma töökoosolekute plaan ajaliselt ümber, et see suurepärane kingitus vastu võtta,“ rääkis Leiner.

Jalgpall ja muusika ühendavad Euroopat

Jalgpallifännina nägi Leiner taaskord kui suur ühendaja see 22 mängija ja 1 palliga peetav mäng võib inimeste vahelistes suhetes olla. Euroopas ei ole riiki, kus jalgpall rahvast ei kõnetaks ja sellistel kohtumistel saad sa sellest kõige paremini aru. Nii said isegi ametlikud kohtumised jalgpalliga vürtsitatud.

Abilinnapea ja maavanem läksid koguni nii hoogu, et üks kinkis meie Kreeka koordinaatorile oma lemmikklubi Trabzonsbori signeeritud salli, mis tal kabinetis aukohal rippus ja teine Türgi koondise mängusärgi, mille kohalik jalgpalliliit oli talle isiklikult kinkinud ja kus ta enda nimi peal. Ärikohtumistelgi on kõige olulisem leida ühendav teema, mis sulatab jää ning jalgpallist paremat on enamasti keeruline leida.

Lisaks jalgpallile on maailma alati võimeline ühendama ka muusika, mistõttu oli melomaanist Leineril tore tõdeda, et ühes kohalikus vinüülplaadi poes leidus muude plaatide vahel ka üks kaunis heas konditsioonis olnud ansambel Apelsini 1981. aastal välja antud ja tänaseks kultusplaadi staatusesse jõudnud kauamängiv (vt fotogaleriist), mille lugusid teab mitu põlvkonda peast. Maailm on väike, muusika suur.


Projektijuhid ja õpetajad Istanbuli Beykozi linnaosa valitsuses. Foto:erakogu

Tagasilend äriklassis

Kui enne Türgi kohtumist oldi veel veidi kõhklevalt ootusärevad, siis silmast-silma kohtumine oma partneritega lõi usalduse ning süstis energiat ja teadmist, kuidas kõige paremal moel projektiga edasi minna.

Et iga asi peab alati hästi lõppema, siis läks nii seegi kord. Nimelt selgus varahommikul kell viis Istanbuli Atatürki lennujaamas, et lend oli tavaklassis ülebroneeritud ning tagasi Riiga said meie reisisellid lennata eksklusiivselt äriklassis. Kuigi Turkish Airlines on ka tavaklassis maailma ühe parima teenindusega lennufirma, siis see oli muidugi ekstraklass. Jätke veel check-in viimasele minutile ja nalja saab.

Paraku ei laienenud VIP-teenindus pagasile, sest linnapealt kingituseks saadud kena klaasist teekann ei pidanud pingele vastu ja purunes talle mõeldud karbis kildudeks, aga tegelikult toovadki just killud õnne ja küllap oli see hea märk.

7.a ruulib projekti

Raatuse koolis on projekti tegevuste läbiviimisel peamiselt tegevad 7.a klassi vahvad õpilased, kelle õlule langeb suur vastutus. Nende hulgast valiti ka õpilased, kes saavad osaleda projektikohtumistel partnerriikides.

„Mõtlesime Veronikaga pikalt, kuidas etteantud tingimustes saavutada projektiga maksimaalne võimalik mõju ning leidsime, et ühte klassi käivitava mootorina kasutada on märksa tulemuslikum kui panna kokku erinevate klasside õpilastest mingi täiesti uus kooslus. See muidugi ei tähenda, et teisi tegevustesse ei kaasata, kaugel sellest. Lihtsalt koostöö, vastutus ja tulemus saab niimoodi parem,“ ütles Leiner

Logokonkurss käib

Tänaseks ongi juba välja kuulutatud projekti logokonkurss, kus kõik kooli õpilased saavad osaleda ning mille raames valitakse välja kaks parimat, kes teiste koolide logokavanditega  juba rahvusvahelisel tasemel mõõtu hakkavad võtma.

Projekti ülejäänud tegevuste täpsem kalenderplaan valmib veel selle aastanumbri sees, et jaanuarist planeeritud tegevusi õpilaste eestvedamisel ja kaasabil ellu viima hakata. Veebruarisse on planeeritud juba ka esimene mobiilsusnädal Portugalis.


Õpilased projekti logokavandeid joonistamas. Fotod: Rene Leiner

Mitmepalgeline ja loomasõbralik Istanbul

Lõpetuseks olete oodatud osa saama kirevast fotogaleriist ehk vaatama valikut kõigest sellest, mis projekti avakohtumisel ametlikult üle 14 miljonilise elanikkonnaga Istanbulis fotosilma ette jäi. Inimesi, meeleolusid, loomi, maitseid, arhitektuuri, tänavakunsti ja loodust.

Inimtihedusest ja hulgast kõneleb seegi, et Istanbulis elab ligi viiendik Türgi kogu elanikkonnast ja ühe ruutkilomeetri peal on inimesi seal üle 2500. Linn mahub esimese kahekümne kõige tihedama asustusega linna hulka maailmas. Samas on Istanbulis suures aus kõik kassid ja koerad, keda leidub pea kõikjal ning kes tänu oma kõrgele staatusele on inimeste suhteski väga sõbralikud.

Palju sellest jäi ka fotodele, mida näeb siit.

Loe projektist kokkuvõtvalt siit.