Maikuu teine täisnädal tõi Tartusse 30 väliskülalist Itaaliast, Horvaatiast ja Portugalist. Toimus Teaching, Improving and Training through Literacy Education (TITLE) väga positiivsete emotsioonidega laetud õppimisnädal, mis osalejatele kauaks meelde jääb.

Õpilased töötasid nädala jooksul rahvusvahelistes gruppides ja lõid kaasa erinevates projekti teemaga seotud tegevustes ja töötubades. Peamisteks teemadeks olid õppimine läbi lugemise, kirjutamise, näitlemise, joonistamise ja koostöö.

Kohtuti oma ala professionaalidega, tutvuti kirjutamise, illustreerimise ja kirjastamise protsessidega. Õpilased kohtusid Eesti kohtumise keskmes olnud raamatu “Kõik on kõige targemad” autori Margus Konnula ehk Contraga. Samuti mängiti selle raamatu luuletuste põhjal ette etüüde. Toimus veebikohtumine kirjastaja Sash Veelmaaga. Illustraatori tööst kõneles ja viis läbi töötoa meie oma õpetaja ja kunstnik Kadri Kosk.

Tutvustati kirjutamist, toimetamist ja tõlkimist kui tööd ning osaleti töötoas, kus laste ülesandeks oli tõlkida üks luuletus inglise keelest oma keelde. Samuti kirjutati tekste ja tehti neile illustratsioone. Külalised osalesid ka šabloonkunsti ehk stencili töötoas, mida viis läbi Tartu üks tuntumaid stencil-kunstnikke Von Bomb ehk Indrek Haas.

Õpilased külastasid Vanemuise teatrit, kus tehti giidiga ringkäik ning osaleti butafoorse tordi valmistamise töötoas. Projektinädalal osalejad käisid ka AHHAA keskuses ja Eesti Rahva Muuseumis. Paberimuuseumis viidi läbi giidituur ja vihiku valmistamise töötuba. Üheks meeleolukamaks ja meeldejäävamaks tegevuseks oli kindlasti juba esimese päeva õhtul toimunud neljatunnine Suursoost Tartusse viinud lodjasõit Jõmmuga, mille eest ütleme kõikide osalejate poolt suurimad tänusõnad lapsevanem Liisa-Lota Kaivole. Kogu nädala programmi koostasid õpetajad Mailiis Meitsar ja Tõnis Hallaste ning arendusjuht Rene Leiner.

Pole aga midagi olulisemat õpilaste tagasisidest, mille lühidal kujul nüüd teieni tome.

Ma olen osalenud juba päris mitmes taolises projektis ja põhjus, mis teeb selle projektinädala just nõnda meeldejäävaks ja eriliseks on kindlasti side, mille lõin mina ja minu külaline Horvaatiast, kelle nimi on Ema. Temaga sai nii paljudest teemadest arutatud ja ma esimest korda tundsin, et mulle on leitud täpselt minu masti tüdruk, keda majutada. Rääkides nüüd konkreetse nädala tegevustest, siis kõige eredamalt on meeles Vanemuise külastus, mis oli just huvitav minu meelest meile eestlastele. Olgugi et oleme Vanemuises korduvalt käinud, ei ole meil olnud kunagi võimalust näha, kuidas etendused meie ette üldse jõuavad ja kui palju erinevaid inimesi ja etappe see nõuab. Asi, mis veel kindlasti äramainimist nõuab on neljatunnine sõit Jõmmuga, mis minu arvates ühendas tervet projektigruppi rohkemgi veel ja näitas Tartut tema kõige ilusamatest külgedest. Tõesti, isegi põlise tartlase pani ahhetama ja käsi kokku lööma. Enda kohta ma väga midagi suurt ei õppinudki kui seda, kui väga mulle maitseb Horvaatiast Ema toodud mesi!

Sain teada kuidas uute inimestega suhelda ja uusi sõpru kohata. Sain teada teiste riikide kultuuridest, muinasjuttudest ja müütidest. Sain teada nende kommetest, söökidest ja mida neile vabal ajal meeldib teha. Sain teada kui kaunis Horvaatia loodus on ja ma sain teada, et neile meeldib iga päev hiiglaslikudes kogustes saia tarbida. See projekt oli üleüldse väga lõbus ja kui veel sellised võimalusi tuleb prooviksin kindlasti ka kaasa saada.

See oli lahe projektinädal. Sain uusi kogemusi ja teatmisid. Kuigi see oli natukene hirmus ja imelik, siis oli see võimas. Loodan et järgmine aasta tuleb samasugune hea projekt. Kõik tegevused, õpetajad, ekskursoonid ja külalised olid head.

Mulle meeldisid nädala tegevused koolis. Need rühmatööd olid hästi läbimõeldud ja huvitavad. Tore kohtuda omamoodi kirjanikuga ja tutvuda tema raamatuga. Ma olen alati armastanud lugeda ja rohkem teada saada nö raamatute valmimise kaadritagustest ja see oli köitev. Ma ei olnud eelnevalt kursis kuidas täpselt raamatu välja andmine töötab. Eredalt jäi silma õpetaja Tõnise esitlus. Üllatav oli toimetaja ja kirjaniku vaheline koostöö. Teadsin varasemalt, et toimetaja ülesanne on tähtis, kuid mitte seda kuivõrd põhjalik kogu see protsess on. Suhelda oli tore Horvaatiast tulnud inimestega (suhtlesid hästi inglise keeles) ja Portugali õpetajatega, kelle entusiasm jäi vägagi silma.

TITLE Tartu projektinädal oli tõesti huvitav. Projekti sisutegevustest jäi mulle kõige rohkem meelde Vanemuise tuur, mis näitas mulle Vanemuist täiesti teise külje alt ja pani mind isegi unistama seal tulevikus töötamisest. Ka koolisisesed tegevused olid huvitavad ja arendavad. Eriti pani mu tiimitöö oskust proovile tiimina loo kirjutamise ja plakati tegemise ülesanne, kus tiim kohe üldse ei klappinud, aga lõpuks saime ikka valmis loo ja plakati, millega kõik rahule jäid. Sain palju uut teada külalistelt. Näiteks kui suur osa on toimetajal lõplikus kirjatükis. Ja ka lodjasõit oli väga mõnus lisa sellele nädalale. Lodjal olid mina ja mu sõbrad peamiselt Portugali õpetajatega, kes olid kõik väga avatud ja sõbralikud vestluskaaslased. 

Oma külalisega sain väga hästi läbi. Käisime vabal ajal koos Alessia ja mu sõprade ning nende külalistega koos Tartut avastamas. Temaga suheldes sain teada näiteks seda, et Itaalias süüakse pitsat friikartulitega. Alessia ise oli väga üllatunud kui ütlesin, et Eestis sellist asja ei ole. Viimasel päeval toimus lodjakojas hüvastijätupidu, mis läks lõpuks päris emotsionaalseks. Kõik Tartu nädala tegelased olid kalliks saanud ja oli kahju vaadata neid minemas. Õppisin enda ja teiste eest vastutamist ja meeskonnatöö oskust.

TITLE Tartu projektinädal õpetas mulle, et üks nädal saab olla väga eriline ja sellise väikese ajavahemikuga saab inimestega väga lähedasteks saada. See nädal õpetas mulle ka natuke Itaalia keelt. Kõige rohkem jäid mulle meelde ühised tegevused koos itaalastega, sest terve nende grupp oli väga tore, eriline ja sõbralik. Ma sain teada ka paar asja Tartu (enda kodulinna) kohta. Näiteks sain Teater Vanemuise ajaloo kohta täpsemalt teada. See nädal omas mulle head mõju, ma olen muutunud selle nädalaga sotsiaalsemaks ja paremaks inimeseks. See imeline nädal andis mulle ka uusi sõpru kellega suhtlen kindlasti edasi. Tänan kõiki, kes sellel nädalal osalesid ja selle nii eriliseks tegid.

TITLE projektinädal tundus mulle lihtsam, sest mul oli juba sarnane kogemus all, kuigi vaid ühekordne. Kokkuvõttes oli see nädal hoopis teistsugune. Majutasin Itaalia poissi, nimega Lorenzo, kellega oli üsna keeruline suhelda keelebarjääri tõttu, aga poisile meeldis naeratada, nii et küsimusele "Would you like frozen yogurt?" sain sedaviisi vastuse. Eredaim mälestus on ikkagi jõmmusõit, sest see oli minu jaoks esmakordne. Kui võrrelda selle projekti sisutegevusi PlayGate omadega, siis võis see isegi kohati huvitavam olla, muidugi põhineb see üksnes minu arvamusel. Eriti väliskülalistele, käik Vanemuises ja Stencil art. Oli näha, et asi on suurelt ette võetud. Seega lõpetuseks ütleksin, et kuigi tõin mitmes kohas välja võrdlused PlayGate’iga, siis tegelikult need kaks kogemust võrreldavad ei olegi, olles niivõrd erinavad oma tegevuste, kuid ka inimeste poolest.

Projektinädal õpetas mulle täpsemalt millist tööd teeb toimetaja. Kõige rohkem jäi meelde külastused teatrise Vanemuine ja AHHAA teaduskeskusesse. Mulle meeldis väga aega veeta välismaalastega.

Ma sain rohkem rääkida näost näkku inimestega, kes eesti keelt ei räägi. Sain seletada juhiseid ja küsimustele vastata. Ma arvan, et projekt enamasti andiski mulle uusi kogemusi kuidas rääkida ja sain teiste kohta rohkem teada. Kõige rohkem jäid mulle meelde workshopid.

Sai palju teistega suhelda ja teisi keeli õppida, väga tore oli teistega minna teistese kohtadese, lodjakoda pidu oli väga äge ja meeldejäädav.

Itaalased on lahedad.

Ma õpisin selle projekti jooksul natukene itaalia keelt. Sisutegevustest meeldis mulle kõige rohkem Vanemuises käik, sest polnud varem selle tagaruumides käinud. Ainult üks õhtu oli, kus me olime kodus. Ülejäänud õhtutel olime lodja peal, bowlingus, kinos ja viimasel õhtul lodjakojas. Kõik itaallased olid toredad ja nad olid erinevad eestlastest, sest nad kallistasid palju. Enne Eesti nädalat ma ei olnud täiesti kindel, kas ma tahan sellist asja uuesti teha aga põrast seda olen ma 100% kindel.

Mulle õpetas title projekt rohkem inglise keelt ja selle kasutamist. Kõige rohkem meeldis mulle käia peale koolipäeva oma külalistega erinevates kohtades lõbutsemas. 

TITLE projektinädal õpetas mulle kõige enam seda, et teiste inimestega on raske suhelda kui nad keelt ei oska. Ma sain teada teiste riikide kommetest ja harjumustest. Lisaks sain teada kui hea suhtleja ma erinevates olukordades olen ja kui hästi ma suudan hakkama saada. Mulle jäid kõige rohkem meelde tegevused, mida pidime gruppides tegema, sest nende tegevuste abil saime üksteise kohta rohkem teada. Tegevused, mida tegime õhtul meeldisid mulle ka, sest siis saime kõik koos aega veeta. Me vaatasime filme, sõitsime lodjaga, tegime pitsat ja olime lihtsalt niisama. Vaatamata sellele, et Itaallased väga inglise keelt ei osanud oli meil ikkagi väga tore nädal.

Ma sain teada millised võivad olla erinevate kultuuride inimesed. Ma õppisin kuidas tiimitöö võib areneda milleksgi muuks. Peale selle õppisin ma ka erinevaid projekti teemaga seonduvaid asju. Mis alguses tundusid rasked ja igavad, aga pärast selgus, et olid päris kerged ja toredad. Üks asi mis ma Itaalastelt õppisin oli, et ma oskan head pitsat teha!

Sain teada toimetaja tööst. Kõige enam jäi meelde õhtune lodjasõit ning tutvusin ägedate inimestega.

TITLE eesti nädal oli tore. Oli huvitav kohtuda Contraga ja oma juttu kirjutada, mille me illustreerisime. Õppisin ilmselt koogi rekvisiiti tegema (no seda Vanemuise töötoa kooki), see nägi päris reaalne välja.

Nädal õpetas kõige rohkem inglise keelt, sain teada, mis kõik Vanemuise teatris on ja see jäi meelde. Õhtused tegevused meeldisid.

Ma arvan, et ma arenesin tiimitöös ja lugude kirjutamises. Mulle tegelikult väga meeldis nende lugude kirjutamine. Kuigi nädala lõpus oli mul halb olla, siis mulle siiani meeldib see projektinädal.

Inimesed ja tegevused mida me koos tegime olid väga meelde jäävad ja põnevad.

Projektist pikemalt loe siit.

Lõpetuseks saa osa ka projektinädala fotogaleriist ja pikemast ülevaatlikust videost.