Täpselt sellist pealkirja kannab ettevõtmine, mille selleaastaseks kulminatsiooniks kujunes 3.-4. juunil Luunjas toimunud laager, kus osales 14 kooli Tartu linnast ja maakonnast. Meie kooli esindasid seal vaprad ja usinad kuuendikud - Paula Triinu Laiuste, Ingemari Org, Marie Reinmets, Kadi Raja, Rainer Lestal, Mark Kauer, Karel Somelar ja Karo Trossek.

Kaitse end ja aita teist (KEAT) on ettevõtmine, mis sai alguse 17 aastat tagasi Jõgevamaalt.

Tänaseks on KEAT jõudsasti laienenud üle Eesti. Projekti eesmärk on saavutada laste oskuslik käitumine eriolukorda sattumisel, mis hõlmab nii esmaabi, ohutut liiklemist, vee- ja tuleohutust, orienteerumist kui ka ellujäämisoskusi metsas.

Päästeameti, Tartu Maavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse poolt korraldatud laagri mõte on anda õpilastele võimalus läbi praktiliste ülesannete ja simulatsioonide panna proovile oma teoreetilised teadmised pääste ja esmaabi vallas.

Seekordse laagri kava oli väga sisukas. Esmalt võtsid koolide 8-liikmelised võistkonnad mõõtu erinevates võistlustes - demineerimine, raudteeohutus, politsei, tervisetuba, elektriohutus, päästetöö, liiklus, esmaabi, meelemürgidmatkatarkused ja orienteerumine. Õhtu edenedes tutvustati läbi spontaansete etteastete osalevaid koole ning loomulikult sai ka tantsu lüüa.

Elevust ja närvikõdi tekitas ööhäire, kus pidi adekvaatselt ja kiiresti tegutsema. Ööbiti telkides, tunti rõõmu meeskonnatööst, tutvuti eakaaslastega ja nauditi laagris olemist.

Õpilastega kaasas käinud õpetaja Liisi Röömel ütles, et selline võistlus on väga põnev ning näha oli, kuidas lapsed olid täis elevust ja nautisid laagris olemist ja võistlustest osavõtmist. Laagrisse minekule eelnesid erinevad koolitused nii 6.a kui 6.b klassile, mida viisid läbi politsei ja päästeameti töötajad.

Enne laagrisse minekut tegi meie kooliõde Ele Külm võistlejatele lisaks ka põhjaliku esmaabi koolituse. Lisaks temale valmistas lapsi ette inimeseõpetuse õpetaja Tiina Tirgo. Kindlasti kuuluvad tänusõnad ka 6.b klassijuhatajale Aive Hoppenstielile ja matemaatikaõpetaja Liisi Röömelile. Samuti lapsevanematele, kes aitasid organiseerida õpilaste laagrisse minekut ning kogu ettevõtmist nõu ja jõuga toetasid.

KEAT projektis osalevad koolid saavad korraldavate organisatsioonide spetsialistidelt õppeaasta jooksul tellida tasuta paaritunniseid loenguid, millega kaasnevad praktilised tegevused järgmistel teemadel: elupäästev esmaabi, vetelpääste, noored ja seadusandlus, liiklus- ja tuleohutus, matkatarkused ning orienteerumine.

Projekti läbiviimist finantseerib Eesti Haigekassa vastavalt tervise edendamise tegevuskavale maakondlike traumaennetuste programmist läbi Eesti Tervisedenduse Ühingu, samuti toetab ettevõtmist AS Eesti Energia. Osalevad organisatsioonid panustavad projekti läbiviimisesse ka omapoolse ressursi loengute ja laagri läbiviimiseks.

Mõned Liisi Röömeli fotosilma ette jäänud ülesvõtted leiab siit.