Seoses Tartu linna poolt väljakuulutatud klassijuhataja õppeaastaga uurisime, iseenda ja lugeja silmaringi avardamiseks, meie 2.c, 3.a ja 3.b klassi õpilastelt veidi lähemalt, mis imeloom see klassijuhataja on ja millega ta üldse tegeleb. Kokku tuli päris huvitav pilt, mille nüüd teieni toome.

Klassijuhataja on inimene, kes on targem kui meie. Meie oleme veel rumalad, aga tema õpetab meid targemaks ja me armastame teda selle eest.

Klassijuhataja ülesanne on meid õpetada ja ta soovib, et me ei lõpetaks prügimäel.

Klassijuhataja on inimene, kes kannab klassi eest hoolt. Ta peab õpetama ja tülisid lahendama.

Klassijuhataja on inimene, kes on teistele eeskujuks. Ta on nagu karjaboss ja kes tema sõna ei kuula, saab karistada. Ta peab olema meile toeks ja veel peab ta olema väga kannatlik.

Klassijuhataja ülesanne on anda haridust ja meid kantseldada.

Minu arvates on klassjuhataja töö raske. Klassijuhataja on nagu õpetaja, aga ta ei anna nii palju tunde.

Klassijuhata juhatab lapsi. Ma arvan, et see on äge, aga raske töö. 

Klassijuhataja on tark ja kena inimene. Tema töö on lapsi kasvatada ja koolis korda hoida. Talle meeldib õpetada ja talle meeldib vaikus.

Klassijuhataja on nagu õpetaja. Ta käib iga päev tööl ja juhatab klassi. Tal on väga raske töö.

Klassijuhataja töö on lapsi õpetada ja kohustusi täita, sest muidu on halb koolis käia.

Klassijuhataja töö on õpetada lapsi. Ta on sõbralik ja tore, aga ka nõudlik.

Minu arvates on klassijuhataja nagu õpetaja.

Klassijuhataja on alati hoolitsetud ja ilus ning ta õpetab õpilasi õppima, et nad saaks targaks ja osavaks.

Klassijuhatajal on väga tähtis töö. Ta ei või lihtsalt klassi ees seista.

Klassijuhataja on minu jaoks hooliv, kohusetundlik ja haritud inimene. Elab kaasa klassi muredele ja rõõmudele. Ta jagab meile infot õppetöö ja klassitegevuste kohta. Teeb lastevanematega koostööd.

Minu arvates on klassijuhataja selline inimene, kes oskab korda hoida ja on toetav. Klassijuhataja peaks olema ka abivalmis. Ta peaks olema ka selline, kellele saab oma muresid rääkida. Klassijuhataja võiks olla ka sõbralik, kuid mitte liiga sõbralik. Ikka natukene range ka, muidu läheks kord käest ära. Mina puutun oma klassijuhatajaga kõige rohkem kokku. Tema on väga tore inimene ja ma olen rõõmus, et mul nii tore klassijuhataja on.

Klassijuhataja on keegi isik, kas nais- või meessoost. Klassijuhataja on sõbralik, abivalmis, kuulab õpilasi ja hoiab korda. Ilma klassijuhatajata valitseks koolides täielik kaos. Mõnikord viivad klassijuhatajad õpilased õppekäikudele. Klassijuhatajad on vajalikud.

Minu arvates on klassijuhataja lahke, tark ja abivalmis. Kui jään hätta, siis ta aitab mind. Ta vaatab klassis, et kõik lapsed saaksid omavahel hästi läbi. Klassijuhataja võib olla vahest ka range, et kõik oleks korras. Ta mõtleb välja üritusi, kus me saame klassiga käia. Ta hoolitseb selle eest, et lapsed saaksid targaks ja suhtleksid omavahel sõbralikult.

Klassijuhataja on keegi, kes õpetab, aitab lahendada probleeme, viib lapsi õppekäikudele, aitab koolis hakkama saada, teab alati küsimustele vastuseid.

Minu arvates on klassijuhataja see, kes meid õpetab ja viib ekskursioonidele. Ta on tore ja kohusetundlik ja kuulab, kui mul on küsimus. Ta annab meile tunde ja hoolitseb meie eest. Klassijuhatajal on minu arvates palju tööd. Näiteks peab ta ette valmistama tunde ja muud sellist. Selline võiks olla hea klassijuhataja.

 

Hääd jätkuvat klassijuhataja aastat kõikidele klassijuhatajatele!