19.-22.04.2022 sai Tartus teoks Erasmus+ projekti "Play: a Gateway to Learning" õppimisnädal, kus osalesid külalised Belgiast ja Soomest ning videosilla kaudu olid meiega ühenduses ka partnerid Portugalist.

Nädala jooksul viidi läbi palju temaatilisi õppimistegevusi. Õpilased töötasid rahvusvahelistes rühmades erinevates mängulistes tegevustes. Alustati soojendusmängudega, mille kaudu lõid õpilased endale mugava õhkkonna, et asuda tööle turvalisemas ja tuttavamas keskkonnas. Õpilased esitasid ka lühisketše. 

Arutelu käigus rääkisid nad oma meeskonnatöö protsessist ning tõid välja punktid, milles olid ühel nõul, kuid ka grupisisesed lahkarvamused. Ülesanne arendas õpilastes olukorra hindamist ning julgustas sõna võtma ja arvamust avaldama. Samuti analüüsima ja tagasisidet andma, nii enda kui ka teiste töödele.

Üks ülesanne lähenes kunstiajaloole läbi rollimängu. Õpilastele anti kunstiajaloo perioodid, mida nad uurisid, kogusid teavet ja tutvusid perioodi üldise atmosfääri ja ideedega. Nad valisid välja ühe maali ja seadsid paika stseeni ning tegid foto, millel kujutasid maali järgi lavastatud situatsiooni. Samuti selgitasid nad lühidalt oma valikut ja tutvustasid kunstiajaloo perioodi teistele.

Augusto Boali foorumteatri meetodid nõudsid õpilastelt täielikku pühendumist ja tähelepanu, kus vaatajad püüdsid aimata etenduse taga olevat tähendust. Sellele järgnes arutelu. Kõiki loomingulisi tegevusi valimistas ette ja viis läbi projekti pedagoogilise poole juht Kadri Kosk.

Projektinädalal osalejatele anti ülevaade ka Tartu Raatuse Koolist, käidi Baltimaade suurimas teaduskeskuses AHHAA ja Eesti Rahva Muuseumis. Samuti tutvuti ajaloolise Tartu kesklinnaga. Õhtuti nauditi erinevaid põnevaid vabaaja tegevusi ja ööbiti peredes. Loe projektist lähemalt siit.

Mida aga arvasid asjast meie õpilased, kes projektinädalal osalesid.

Kindlasti kohe alguses ütleksin, et suur kummardus õpetaja Kadrile, kes tegi meile väga loomingulisi ja huvitavaid mänge ja tegevusi, mis nõudsid koostööd ja enda mugavustsoonist välja tulemist. Selle projekti kohta võin öelda, et minu jaoks tegi selle eriliseks ja meeldejäävaks see, et ma andsin endast sada protsenti ja olen enda üle nõnda uhke, viies oma majutatavat kohtadesse ja näitasin talle nii palju kui jõudsin.

Samuti pani see projekt mind mugavustsoonist välja tulema, sest pidin kommunikeeruma palju väga vaiksete inimestega ja inimestega, kes inglise keelt väga hästi ei oska. See arendas minus kindlasti erinevates olukordades lahenduste leidmist ja grupijuhtimise oskusi. 

Selles projektis õppisin tõesti palju, veel näiteks seda kui sarnased on soome ja eesti keel ja kuidas mõned fraasid võivad eesti keeles olla täiesti normaalsed, aga soome keeles tähendada midagi ekstra jaburat. Nalja sai palju, isegi nii palju, et ma siiamaani mõnda nalja meenudes itsitama hakkan. 

Minu arust oli nädal väga huvtav. Mulle meeldis et olid palju erivaid asju teha ning vaba aega oli küllalt. Mulle meeldisid Kadri mängud ja oli tore olla belglaste ja soomlastega. Veebitunnid portugallastega olid aeganõudvad, aga me saime hakkama. Kunsti liikumise esitlus oli vist kõigist ülesannetest kõige raskem, aga see oli lõbus. Jäin rahule nädalaga, kuigi pidi palju järele õppima.

Kui ma mõtlen tagasi, siis tegelikult oli see minu jaoks alguses hirmus. See oli minu esimene kogemus kellegi majutamisega ja kogu see olukord tundus vägagi mugavustsoonist väljas. Need eelarvamused ei pidanud paika, mitte täielikult. Majutasin kahte soomlast, Antonit ja Niklast, kes olid loomupoolest nn klassikalised soomlased, kui nii võib öelda. Rääkida neile ei meeldinud ja ega meil palju ühist polnud, kuid siiski olid nad suur osa sellest nädalast. Teine suur osa oli tegelikult teiste eestlastega ühildumine, sest varasemalt pole me kõik niivõrd lähedaselt suhelnud. Saan aru, et tegelikult on seesugusel projektinädalal hoopis vastupidine point ja eesmärk, siis elus võivadki minna asjad teistpidi, kuid pean tulemust positiivseks. Õppekorralduse poolest olin ma rahul, selle kohta eriti muud mul lisada polegi. Mis ma veel ütleksin on see, et seesugused projektinädalad on alati ainulaadsed kõikide seotud inimeste tõttu, pole vahet millist mõju nad avaldavad. 

Tartu projektinädal õpetas mulle kõige enam ilmselt kommunikeerimist täiesti teisest riigist inimesega ning projekti sisutegevustes koostööst eri kultuuridest inimestega. Kuna see oli mu esimene projekt, kartsin veidi, sest see kõik oli minu jaoks uus. Peale projekti aga avastasin, et ei olnudki nii hull ja sain täitsa hakkama. Kuna minu majutatu oli väga meeldiv, tegi see seda kogemust ilmselt palju paremaks, mille üle olen tänulik. Koolis olnud tegevused olid samuti toredad, kuigi minu jaoks lemmikosa oli oma külalisega aja veetmine. 

Mulle jäi kõige rohkem meelde, etenduste tegemine, see oli väga lõbus ja sain suhelda teistega ja jäi ka meelde see kui käisime Belgia inimestega bowlingut mängimas ja see oli väga väga lõbus

Kõige enam õpetas ühtsust, hoolivust ja teistega arvestamist. Kõige rohkem jäid meelde inimesed, kes olid väga toredad ja õpetajad ka. Projekti tegevused olid ka väga ägedad. Kõige rohkem jäi meelde escape room, see oli väga lahe. 

Tartu projektinädal õpetas mind inimestega vabamalt suhtlema. Sain teada, et püssirohukelder on maailma kõrgeima laega pubi. Mulle jääb alatiseks meelde, kuidas me esimesel õhtul koos oma külalise ja emaga Cafe Truffes söömas käisime. Ma arvan, et olen vähem närvilisem kui varem, sest see nädal näitas, et inimesed on sõbralikud, hoolivad ja aitavad kui keegi on hädas.

Eesti nädal oli minumeelest väga huvitav, kuigi oleks võinud rohkem ringi käia, mitte ainult majas olla. Meile antud ülesanded tõid mind mugavustsoonist välja, kuna me pidime pidevalt väga palju teistega suhtlema ja üksteise ees esinema. Ma majutasin ise ühte soomlast, kellega alguses oli väga raske jutule saada, aga nädala lõpuks ma arvan, et me saime väga hästi läbi. Iga päev saime suhtelistelt vara koolist ära, nii et proovisime Karola, Miina ja Marleeniga võimalikult palju seda aega ära sisustada. Ma olen päris kindel, et me lõpuks käisime enamuse Tartust läbi. Üks õhtu käisime põgenemistoas ja ma mäletan, et poisid olid väga õnnelikud seal toas kinni olles. Isegi kui nad väga hästi inglise keelest aru ei saanud, sujus koostöö ja saime enne aja lõppu toast välja.

Kõige paremini jäi meelde üks õhtu, kui käisime Belgia grupiga linnas ja Johanna terve aja vingus. Projekt andis mulle hea suhtluskogemuse.

Olen väga õnnelik, et võtsin projektist osa, sest mul polnud ammu nii sisukat nädalat olnud. Kui belglased algul Tartusse jõudsid kartsin ma, et ei leia oma külalist üles. Esimesed päevad läksid üksteise tundmaõppimisele. Algul ei julgenud teistega väga suhelda, sest ma ei teadnud millised nad on, aga pärast tuli välja, et nad on väga sõbralikud. Leidsin endale sõpru kellega väljaspool kooli suhelda. Me käisime väga palju ujumas. Viimasel päeval läks veel lõbusamaks, sest kõik teadsid üksteist hästi. Tegime mitmekesti linnale ringi peale ja lõpuks jõudsime kell 23:00 koju. Kahju, et teised pidid oma riikidesse tagasi minema, sest me saime üksteisega nii hästi läbi.

See oli minu jaoks esimene projektinädal kus tullakse Eestisse külla. Väga erksalt jäid meelde õhtused tegemised. See oli vabam õhkkond kui koolis ja andis veel parema võimaluse suhelda. Sain palju teada Belgia kohta ja õppisin soome keeles sõnu. Huvitavad olid ka koolis tehtud mängud ja ülesanded. Tore oli suhelda teises keeles ja ennast proovile panna.

Projektinädal oli väga huvitav ja mänguline. Paljud mängud olid meeskondades, mis arendas minu meeskonnatöö oskust. Lisaks pidin pidin teiste ees päris palju esinema ning see arendas minu avaliku esinemise oskust. Koolitegevustest jäi mulle kõige rohkem meelde etenduse tegemine reedel. Rohkem aga jäid meelde koolivälised tegevused. Näiteks käisime sõprade ja väliskülalistega koos bowlingut mängimas ja niisama ringi jalutamas. See oli väga lõbus, õppisin paremini tundma oma külalist Hugot ja ka soomlased olid täitsa muhedad. Tartu nädal oli huvitav kogemus ka põhjusel et mul oli võimalus suhelda teiste riikide õpilastega. Sain suhelda uute inimestega ja teha seda inglise keeles.

Vaata ka projektinädala fotogaleriid ja videot.