Hea koolipere!

Tõkestamaks COVID-19 haiguse levikut otsustas Tartu linnavalitsus sulgeda alates esmaspäevast, 16. märtsist Tartu linna üldhariduskoolid ja rakendada koolides kaugõpet.

1. Palume õpilastel 13. märtsil viia koolist koju kõik koolis hoitavad õppevahendid + riided ja jalanõud garderoobist

2. Koolimaja on kuni 30.märtsini 2020 suletud (esialgsed piirangud)

3. Täiendavat infot kooli edasise töökorralduse kohta jagatakse Stuudiumi kaudu. Igaks koolipäevaks annavad õpetajad õpilastele konkreetsed õpiülesanded vastavalt tunniplaanile.

4. Õpiülesanded ja hindelised tegevused on nähtavad Stuudiumis tundide sissekannete all hiljemalt konkreetse päeva hommikul kella 9.00- ks.

5. Koolipäevaks mõeldud ülesandeid saavad õpilased teha kogu koolipäeva jooksul.

6. Koolipere nooremate õpilaste puhul, kes ei ole Stuudiumi kasutamises ise veel nii vilunud, palume vanematel hoolitseda selle eest, et iga päeva õpiülesanded saaksid lastele edastatud. Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses õpetajatega suhelda Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu, kui õpetajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

7. Kui õpilane ei saa haiguse tõttu õppetöös osaleda, siis annab ta sellest klassijuhatajale teada ja õpilane märgitakse puudujaks.

8. Klassijuhatajale palume teada anda ka nendel õpilastel, kellel ei ole võimalik kasutada kodus õppetööks digivahendeid. Kellel vaja, siis tänase päeva jooksul on võimalik kooli haridustehnoloogide Urmas Vessini ja ja Mihkel Laari käest saada lepingu alusel kooli sülearvuti.

9. Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida antud perioodil kodus ja vältida väliskontakte.

10. Hoidke pilk peal ka sõnumitel, sest õpetaja võib saata vajadusel ka täpsustava kirja. Küsimuste korral võib õpetajale Stuudiumis kirjutada.

Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida antud perioodil kodus ja vältida väliskontakte.

Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või koroonaviiruse infotelefonil 1247 või perearsti nõuandetelefonil 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid leiab siit: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised