8. mail istutavad Tartus õppivad välistudengid koos Tartu Raatuse kooli õpilastega Järvselja külas plaani järgi maha kuni 2000 puud. Istutamisel osaleb paarkümmend tudengit ja 25 koolilast. Üritus saab teoks Erasmus Student Network Tartu tudengiorganisatsiooni eestvõttel ja koostöös Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudiga.

Erasmus Student Network Tartu on tudengiorganisatsioon, mis korraldab Erasmuse programmi vahetusüliõpilastele erinevaid üritusi ja aitab neil kohalikku elu tundma õppida.

„Igal semestril on meil kavas SocialErasmus nädal ehk heategevuslik nädal, mille eesmärk on anda tudengitele võimalus kohaliku kogukonna jaoks midagi toredat ning heategevuslikku ära teha,“ ütles ESN Tartu poolne ürituse peakorraldaja Liis Kibuspuu.

Kibuspuu sõnul eeldab sotsiaalne osa nimetatud heategevusest alati ka koostööd kohaliku kogukonnaga, seepärast pöördutigi koolide poole. Raatuse kool, kellega on ESN Tartu varemgi edukalt koostööd teinud, oli kohe valmis õla alla panema ning mõtte teoks tegema.

„ESN Tartuga on meil seni olnud väga head kogemused välistudengite kaasamisel ainetundidesse ja kuna lapsedki tulid kohe heategevusliku ideega kaasa, ei olnud vaja pikalt mõelda,“ ütles Raatuse kooli inglise keele õpetaja Aire Rillo, kes koos kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juhi Kaie Andersoni ja õpilastega puid istutama sõidab.

Viimase kahe aasta jooksul on Raatuse koolis tunde andnud ESN-i tudengid Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Tšehhist, Ungarist, Aserbaidžaanist, Poolast ja Šveitsist.

Välistudengite jaoks seisneb ühise puudeistutamise võlu selles, et nad saavad sõita metsa ja ise, oma kätega puud mulda pista. Eesti loodus on väga ilus ja ettevõtmine annab võimaluse nii seda ilu näha kui ka selle heaks ise midagi ära teha.

Lisaks saavad tudengid suhelda kohalike koolilastega ning jagada oma teadmisi maailmast ja koduriigist. Lapsed omakorda arendavad inglise keele oskust. Töö tehtud, süüakse üheskoos lõunat.

Ühine puudeistutamine on osa SocialErasmus nädalast. Lisaks sellele toimuvad ESN-i tudengite osalusel veel heategevad ettevõtmised Käopesa lastekodus ja Tartu Hooldekodus. 6. mail korraldatakse Genialistide klubis igal semestril toimuv heategevuslik poissmeeste oksjon.

Fotogalerii istutamispäevast avaneb siit.