2.‒6. märtsini toimub Tartu Raatuse koolis rahvusvahelise projekti Joyful Reading viimane kohtumine. Projekti eesmärk on laste lugemishuvi kasvatamine ning peamine tegevus on ühiselt valitud raamatukangelastest veebipõhise arvutimängu valmistamine.

Lisaks Raatuse kooli õpilastele osalevad projektis 12‒14-aastased lapsed Karlstadist (Rootsi), Šiauliaist (Leedu) ja Riiast (Läti). Kokku on ühe projektinädala tegevustesse kaasatud 24 last.

Lisaks mainitud linnade koolidele on projekti partneriks üks internetiteenuse levitamisele keskendunud IT-ettevõte Leedust. Nende tublide programmeerijate abil muutuvad laste ideed reaalseks arvutimänguks.

Projekt sai alguse juba 2014. aasta jaanuaris, kui toimus esimene kohtumine Šiauliais. Projekti ühe Tartu-poolse eestvedaja, Raatuse kooli õpetaja Aire Rillo sõnul algas töö tegelikult juba palju varem. Esmalt toimus projekti logo joonistamise konkurss, seejärel asuti valima mängu aluseks sobivat raamatut.

„Kõik õpilased nimetasid enda lemmikraamatu, nende hulgast valisid iga riigi esindajad omakorda välja neli parimat, mida Šiauliais kõikidele projektipartneritele esitleti,” ütles Rillo.

Samas valiti välja ka raamat, mille põhjal arvutimängu valmistama hakata. Mõnevõrra üllatuslikult sai selleks ulmekirjanduse klassikasse kuuluv Jules Verne’i „Reis maakera südamesse”.

Järgneval kohtumisel Karlstadis keskenduti peamiselt stsenaariumide kirjutamisele ning Riias oli põhirõhk illustreerimisel. Projektikohtumiste vahepeal on lapsed pidanud mängu testima ja sellele tagasisidet andma.

Tartus toimubki valmiva mängu viimane testimine ning manuaali koostamine. Hiljemalt juunis peaks mäng kõikidele kasutamiseks valmis olema. Tõenäoliselt saab see vabalt kättesaadavaks ka Facebooki keskkonnas.

Lisaks pingelisele tööle toimub rida põnevaid ettevõtmisi õpilaste organiseeritud kontsertidest kuni AHHAA külastuseni välja. Lõõgastutakse bowlingut mängides ja Aura keskuses veemõnusid nautides.

Projektinädal lõpeb reedel, kui kõik osalised taas kodutee ette võtavad.

Projekti Tartu koordinaatori, Raatuse kooli arendusjuht Rene Leineri sõnul sai idee alguse mõttest, et iga laps väärib võimalust õppida ja armastada lugemist. Paljud uuringud on näidanud lugemise olulisust õpiprotsessis.

„Lugemisoskuse arendamine on üks peamisi eduka õppimise aluseid, olles edufaktoriks interpreteerimisel ja andmete, informatsiooni töötlemisel teadmisteks,” ütles Leiner.

Lugemisoskus on eduka õpiprotsessi alus ka järgmistel haridusastmetel. Samas ilmub igal aastal uusi statistilisi andmeid, mis kõnelevad õpilaste aina vähenevast lugemisharjumusest.

Ühe peamise põhjusena nähakse arvuteid ja internetti, mis laste igapäevaelu täidavad. Tegelikult tuleb aga need laste jaoks igapäevased vahendid panna tööle lugemisharjumuse tekitamiseks, sest vanad meetodid enam ei toimi. Nii tekkiski neljal koolil ühiselt mõte selline projekt kirjutada ja ellu viia.

Projekti finantseeritakse Nordplus Juniori programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.

Projektinädala fotogalerii avaneb siin.

Joyful Readingu rahvas koolimaja treppidel. Foto: Elisabeth Olsson