Alates veebruarist kuni maikuuni välja on üheksanda klassi õpilase ja õpilasesinduse sekretäri Annabel Taltsi ning tema mõttekaaslaste eestvõttel teoks saamas koolikiusamise ennetuseks mõeldud laiahaardeline projekt.

Ligi neli kuud tõsist tööd

Ligi neli kuud kestvasse projekti on kaasatud kõik algklasside õpilased. Annabeli sõnul toimub projekt kolmes etapis. Esmalt viiakse kõikides klassides läbi teemat tutvustavad tunnid, kus räägitakse koolikiusamisest tervikuna ning küsitakse, mida lapsed ise sellest teavad ja arvavad.

Näiteks ühes mängus esitatakse teemakohaseid väiteid – nõustudes tõusevad õpilased püsti, mittenõustudes jäävad istuma. Lisaks vaadatakse videolõike ja arutatakse nähtu üle üheskoos.

Tundides räägitakse kiusamise eri vormidest ning sellest, mida teha, kui kiusamist märgatakse, ja kuidas kaasata täiskasvanuid. Julgustatakse rääkima kiusamisest oma vanemate, õpetajate või õpilasesinduse liikmetega, kes kindlasti aidata saavad.

Arutletakse selle üle, kuidas ise kiusamist ära hoida. „Lapsed on tegelikult väga teadlikud ja asjalikku arutelu on päris palju, eriti nooremates klassides,” ütles Annabel. Et kuuldu paremini kinnistuks, peab iga õpilane tunni lõpuks sõnastama, mida ta uut õppis.

Märtsis keskendutakse aga juba meeskonnamängudele, aprillis lahendatakse erinevaid kiusamisega seotud situatsioonülesandeid. Mõlemad tegevused toimuvad igas klassis eraldi. Maikuus kogunevad kõik projekti kaasatud lapsed kokku, et üheskoos temaatilisi mänge mängida ja projektist kokkuvõte teha.

Koolis peab tundma end sama hästi kui kodus

„Algne idee tekkis mul tõenäoliselt mõnel noortekeskuse üritusel. Palju oskusteavet projekti tegevuste läbiviimiseks olengi saanud Anne noortekeskuse töötajatelt, ka raamatutest olen juurde lugenud,” ütles Annabel. Kindlasti andis talle palju mõtteid juurde ka detsembris toimunud TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse konverents, kus arutati selle üle, kuidas tagada igale Eesti õpilasele kiusamisvaba haridustee.

Teema on kahtlemata oluline. Selle näitlikustamiseks räägib Annabel uuringust, kus inimesed pidid nimetama kolm kõige raskemat üleelamist oma elus. Kui esimesel kohal oli lähedase inimese surm, siis koolikiusamise ohvriks olemine oli selles pingereas koguni teisel kohal.

Koolis läbiviidava projekti eesmärgina nimetab Annabel ennekõike oma kooli tunde suurendamist õpilastes. „Et klassi- ja koolikaaslased hakkaksid rohkem omavahel suhtlema. Just läbi selle saame kindlasti vähendada ka kiusamist.”  

Lisaks Annabelile on projektiga tihedamalt seotud õpilased Evelin Smirnov, Liisbet Kirš, Kaie Mauer, Lisett Liiv, Timmu Malmre, Ronja Juurma ja Art Ross Aus.

Projekt lõpeb õpilaste endi näidendiga

„Just sellised algatused ja ideed, mis tulevad õpilastelt endilt ning mille läbiviimiseks ongi peamiselt vaja head tahet ja pealehakkamist, teevad ühest koolist sellise, kus on kõikidel hea olla,” ütles õpilastele kiidusõnu jagades kooli arendusjuht Rene Leiner. Kindlasti seisis samade eesmärkide eest ka 9.‒13. veebruaril koolis toimunud sõbrapäeva nädal, kus igal päeval oli erinev teema ning mida samuti õpilased ise korraldasid.

Hoogsa ja kasuliku projekti lõpuks lavastab Anne noortekeskuse noorsootöö spetsialistina töötav Janne Puks õpilastega kiusamisvastase näidendi, mille on kokku kirjutanud kaks meie kooli õpilast – Evelin Smirnov ja Helena Saks. Jääme põnevusega kevadet ootama.