16.-17. oktoobril 2014. a toimuvad Tartu Raatuse Koolis juba teist aastat järjest õpilasi arendavad projektipäevad „Igas aines on ainest”. Sel aastal on projekti esmakordselt kaasatud ka kõik kooli algklasside õpilased ja õpetajad. Tavaliste koolitundide asemel toimub kahe päeva jooksul 70 erinevat töö- ja õpituba, mille vahel õpilased ise valida saavad. Nii tekib kahe päeva peale ligi 1000 erinevat isiklikku tunniplaani, kus igas õpitoas on koos erinevas vanuses lapsed.

2014. aasta kevadel tunnistati projekt Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna korraldatud üritusel „Projektipraktikum 2014” publiku poolt 32 projekti hulgas kõige muljetavaldavamaks õppekava rakendamist toetavaks projektiks Tartu linnas.

„Projektipäevad on üks osa meie kooli üldisest kuvandist, kus oluline roll on õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisel ning sellel, et õppimine oleks igaühele tore tegevus,” ütles Tartu Raatuse Kooli direktor Toomas Kink.

Eelmise aasta projektipäevade tagasiside näitas, et nii õpilastele kui õpetajatele meeldisid need päevad väga ning õppimine sai uues situatsioonis hoopis teise sisu. Projekti peakorraldaja, kooli arendusjuht Rene Leineri sõnul leidsid mõlemad õppeprotsessi osapooled, et neile meeldib õppida-õpetada rohkem siis, kui õpitulemusi ei hinnata.

Üle kolmveerandi osalejatest ning tervelt 91% läbiviijatest leidis peale projekti lõppu, et igas aines on rohkem võimalusi, kui tavaline koolitund pakkuda võimaldab. Õpilased leidsid, et projektis osalemine suurendas nende õpihuvi ja et neile meeldib rohkem uurida ja katsetada kui tunnis lihtsalt kuulata, mida õpetaja räägib. „Kuna tervelt 95% õpilastest leidis, et selliseid päevi on vaja veel korraldada, ning ka teised koolid ja linnavalitsus on projekti vastu elavat huvi üles näidanud ja meilt õppimas käinud, otsustasime jätkata,” lisas Leiner.

Õpi- ja töötubade teemadering on sel korral väga lai. Leiutatakse, restaureeritakse, meisterdatakse, küpsetatakse, elustatakse, valmistatakse õppematerjale, eraldatakse DNA-d, joonistatakse sõbra silmadega, külla tulevad lugemiskoerad, tehakse poliitilisi plakateid ja tervislikke salateid, mängitakse tervise- ja suhtlemismänge, reisitakse omal moel ümber maailma, uuritakse mulda, tegeletakse leidluule ja loovkirjutamisega, tehakse ise paberit, taldrikumaalinguid ja palju-palju muud. Toimuvad ka jooga, jalgpalli, show-tantsu, ilusalongi, šabloonkunsti, raamatukirjastuse ja geopeituse töötoad.

Üks õpituba saab teoks Tartu Ülikooli arheoloogiakabinetis. Päris mitmeid õpi- ja töötube viivad läbi põnevad inimesed, kes igapäevaselt koolis ei tööta. Kokku on neid ligi 40.

Fotograafia õpituba tuleb läbi viima ennekõike teatrikriitikuna tuntust kogunud Andres Keil. Teatri õpitoas saavad õpilased osa Vanemuise teatri draamajuht Tiit Palu meistriklassist. Põnevaks tõotab kujuneda ka tuntud šabloonkunstniku Von Bombi (kodanikunimega Indrek Haas) tänava- ja popkunsti vahendeid ja sisu tutvustav kolmetunnine stencil-kunsti töötuba.

Toimub ka päris mitu teadusteemalist õpituba, kus läbiviijateks Teaduskeskus AHHAA, Euroopa parimaks õpilasfirmaks valitud, lastele teadusetendusi tegev Kolm Põrsakest ja Tartu Ülikooli ratastel liikuv teaduslabor Teadusbuss. Õpitubade läbiviijaid on nii Eesti Teadusagentuurist, jalgpalliklubist Tammeka, Vireo Laste Tervisekoolist, Peipsi Koostöö Keskusest, trüki- ja paberimuuseumist, Tartu Kutsehariduskeskusest, Keskkonnahariduse Keskusest ja mujalt.

Algklasside projektipäevade lõppakordid kannavad ette kolm toredat meest: Mait Trink, Mait Karm ja Margus Tammemägi, kes kahel kitarril ja löökpillidel esitavad laule, mis ilmestavad Iirimaad ning toovad lasteni selle kauge ja kauni saare rahvapärandi nii jutus kui ka muusikas.

Suurem osa projekti eelarvest kaetakse Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt õppekava rakendamist toetavate projektide raames. Viiendik eelarvelistest kuludest on kooli kanda.

Projektipäevade fotogaleriide lingid: 1. päev ja 2. päev

Suhtlemismängude õpituba "Mina ja meie" (fotod: Luule Vaht)

AK uudiste videolugu meie projektipäevadest