Haldusjärelevalvet teostab kooli üle Tartu maavanem.

Aadress: Riia 15, 51010 TARTU

Tartu maavalitsuse kontaktid leiab siit.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktid leiab siit.