Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
7.a ja 7.c õppekäik Meenikunno rappa "Uurime raba"
Neljapäev, 03 September 2020

Eesmärk:

Tutvuda rabaelustikuga ja raba kui elukeskkonnaga. Saada organismide kohta rohkem teadmisi ja näha neid oma elupaigas. Mõista nende kohastumusi eluks rabas. Õpitu põhjal hinnata soode tähtsust.

Seotus õppekavaga:

Õpilane
1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest.
2) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid.
3) teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust;
4) oskab põhjendada Eesti sooderohkust;

5) selgitab soode kujunemist ja arengut;

6) seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
7) võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
8) koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
9) selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust. 


Reisi marsruut ja kava:

Väljasõit toimub kooli juurest (Jaama tn) kell 8:30. Õppeprogramm Meenikunno rabas algab 10:00. Pärast 3-tunnist õppeprogrammi sööme lõunat (toidupakid koolist) ja sõidame Rebasemäe allikatega tutvuma. Järgneb peatus Ilumetsa meteoriidikraatrite juures. Tutvume sealse ümbrusega ja alustame tagasiteed kooli juurde (sõit umbes 1 tund). Õppepäeva orienteeruv lõpp on 15:30. Õpilased liiguvad kooli juurest iseseisvalt koju.

NB! Selga ilmastikule vastav riietus (soovituslikult veekindlad jalanõud).

Õpilastega kaasas õpetajad Urmas Vessin ja Marika Säre.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Urmas Vessin