Meie viiendikud võtsid osa Maanteeameti ning Politsei ja Piirivalveameti poolt korraldatud liiklusohutuskampaaniast "Peatu, vaata, veendu!", mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ohutule ületusele reguleerimata ülekäiguradadel.

Kampaania ühe tegevusena viisid meie õpilased läbi markeerimisaktsiooni, mille käigus märgi ohtlike sõidutee ületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum peatu, vaata, veendu!

Kõnniteede markeerimisele eelnes nädal aega varem liikumisalane vestlus klassis, mille viisid läbi klassijuhatajad Mai Rand ja Elina Tsäko.

Toimus ka viktoriin ja üheskoos vaadati teiste koolide videoid eelmistel aastatel toimunud markeerimistest.

Saanud linnalt nõusoleku, märgistati üheskoos kokku neli ülekäigurada Tartu Raatuse Kooli lähiümbruses, mida lapsed kooliteel enim kasutavad.

Märgistuse said Jaama, Raatuse, Raatuse-Pika ja Raatuse-Uue ülekäigurajad. Koolil on plaanis märgistusi edaspidi ka üle värskendada. Kaasatud olid noorsoopolitseinikud Maarika Buht ja Aigars Ritenieks ning meie vilistlane ja abipolitseinik Kaimo Kukk. Kokku osales projektis 46 viienda klassi õpilast, kelle sõnul õnnestus markeerimine hästi ja suuremate viperusteta. 

Eelmisel aastal osales projektis kokku ligi 100 kooli. Sõnumeid markeeriti ligi 300 reguleerimata ülekäiguraja lähedale ja muudele ohtlikele kohtadele üle Eesti.


Nii need märgid lastel valmisid. Fotod: Elina Tsäko