6.-14. märtsini toimunud traditsioonilisel eesti keele ja kirjanduse võistlusmängus “Nööbid on ära!” saavutas 5. klasside arvestuses esikoha meie kooli 5.b klassi võistkond koosseisus Miina Soon, Mona Marii Toots, Elisabeth Olup ja Marleen Meister. Teise koha samas arvestuses sai 5.b klassi teine võistkond, kuhu kuulusid Lilii Lill, Karola Purga ja Marian Siimus.


Üldkokkuvõttes väga kõrge teine koht

Meie tüdrukute saavutust tuleb hinnata seda enam, et konkurents oli just viiendate klasside arvestuses kõige suurem. Nimelt osales seal kokku 16 võistkonda.

Oma vanuserühmas esikoha saanud võistkonna saavutus on võimas ka seetõttu, et üldarvestuses, kus võeti arvesse kõikide 5.-7. klasside võistkondade tulemused, saavutati väga väärikas II koht. Esikoha saanud Kivilinna kooli 7.a klassi võistkonnast jäädi maha napid 1,5 punkti. Kokku osales võistlusel 39 võistkonda.

Võistluse korraldas Oskar Lutsu majamuuseum, kus võistkonnad ka 9 päeva jooksul oma ülesandeid lahendamas said käia. Meie kooli võistkonnad käisid kohal 12. märtsil. Muuseumis oli ülesannete, mida oli laste sõnul oma nelja lehekülje jagu, lahendamiseks igal rühmal aega kuni 60 minutit.


Fookuses tekstiloome ja loomingulisus

“Enda kooli teiste võistkondadega olime samas ruumis, aga maha keegi ei vehkinud,” rääkis Elisabeth.

Ülesannete fookuses olid Oskar Lutsu „Kevade” ja Anti Saare kolm juttu raamatust „Juturaamat“.

Hinnati ülalnimetatud tekstide ja head eesti keele tundmist, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes ja loomingulisust.

Õppekavast lähtuvalt keskenduti sel korral funktsionaalsele lugemisoskusele, infootsingule, teksti liikide tundmisele ja eristamisele, oma arvamuse kirjalikule esitamisele, põhjendatud hinnangute andmisele ja eesti keele õigekirja tundmisele.


Hea ettevalmistus tõi võidu

Kõikide ülesannete eest oli võimalik koguda maksimaalselt 50 punkti. Lisaülesanne võimaldas teenida juurde 3 lisapunkti, mille saamiseks pidid lapsed koostama kolm asjalikku küsimust kirjanik Anti Saarele. Meie võitjavõistkond sai kokku 50 ja teiseks jäänud tiim 47 punkti.

Võitjate sõnul valmistuti võistluseks Anti Saare ja Oskar Lutsu raamatuid lugedes. Samuti külastati eelnevalt ka  Lutsu majamuuseumit.

Võistkonnad moodustasid vabatahtlikkuse alusel õpilased ise. Võitnud laste arvates võis just nende tiimile edu tuua ehk parem ettevalmistus ja see, et teisel võistkonnal jäi üks liige kohale tulemata.

“Meie tiim oli võib olla sellepärast üle ,et olime piisavalt korranud ja koostöö toimis hästi. Arvan,et osutusime paremaks just keele ülesannetes,” arvas Marleen.


Lapsed õppisid meeskonnatööd

Miia pidas kõige huvitavamaks ülesannet, kus pidi pildil olevad inimesed sobitama Oskar Lutsu pereliikmetega. Marleenigi jaoks olid kõige põnevamad just kirjaniku sugupuuga seotud küsimused. Lilii jällegi arvas kõige meeldivamaks küsimuse, kus tuli ise pildile pealkiri mõelda. Elisabeth aga leidis, et kõige põnevam küsimus oli see, kus nad pidid piltide juurest infot uurima ning kõige keerulisem see, kus tuli vanaaegsetele väljenditele “Kevadest” sünonüüme leidma.

Lastele võistlus väga meeldis. Nende sõnul õpiti tegema meeskonnatööd, teisi kuulama, ülesanded korralikult läbi lugema. Ka küsimuste raskusastet peeti igati parajaks. Miina ja Marleen õppisid kõige enam uut Oskar Lutsu ja tema pere kohta.

“Mulle meeldis kõige rohkem lihtsalt see, et saime minna võistlusele ja oma teadmisi proovile panna ning midagi teistsugust teha,” rääkis Elisabeth.


Härmakad tulid mütsiga lööma

Teiste koolide võistkondadest jäi meie võistlejatele silma Miina Härma kooli võistkond, kellega lahendati ülesandeid samal ajal, kuid kes tulnuks justkui mütsiga lööma.

“Usun ,et nad jäid meile alla esiteks sellepärast, et nad ei olnud lugenud Anti Saare raamatust kolme juttu, mida oli vaja, teiseks sest meie tiimitöö toimis väga hästi,” ütles Marleen.

Auhinnaks said võitjad raamatu “Metsavaimu heategu”, mis sisaldab sadat eesti muinasjuttu metsast ja meist. Teise koha omanikele kuulus aga väike lauamäng.


Õpetaja Maila on juba vana Lutsu-kala

Õpilasi juhendanud õpetaja Maila Jürgensoni sõnul oli see talle juba mitmes samal võistlusel osalemise kogemus.

“Minu õpilased on eelmistel aastatel keelemängul osalenud ja soovitasin seda teha praegustelegi. Olukorra muutis keeruliseks see, et 5.b klassi õpilased pole veel “Kevadet” lugenud. Ka polnud nad varem Oskar Lutsu majamuuseumis käinud. Soovisin minna nendega muuseumi koolivaheajal, aga siis polnud õpilastel aega. Saime kokku ühel laupäeval ja käisime ära. Giid tutvustas eksponaate ja kirjaniku elu ning loomingut.  Õpilased uurisid ise kõike suure huviga.”


Head laused ja õigekiri päästis päeva

Omaette väljakutseks kujunes Anti Saare “Juturaamatu” lugemine, sest see oli olemas ainult ühes kodus. Nii ostis õpetaja raamatu, luges läbi ja koostas õpilastele kokkuvõtted, mille Stuudiumi kaudu lugeda saatis.

“Kui esmaspäeval tööle läksin, selgus, et küsimusi polnud keegi veel koostama hakanud. Ka need saadi valmis ja saatsin ära. Õpilaste teadmised ja küsimuste olemasolu tagasid võidu. Meie võistkondade tööde puhul tõsteti esile head lausemoodustusoskust ja õigekirja valdamist,” rääkis õpetaja Maila.