10. aprillil Tartu Forseliuse koolis toimunud ülelinnalisel 4. klasside õpioskuste olümpiaadil saavutas Raatuse kooli võistkond teist aastat järjest esikoha. Võistkonda kuulusid sel korral Kertu Laanoja, Aik Raudkats, Niklas Krull ja Uku Näripä. 


Põhirõhk oli meeskonnatööl

Võistlustel osales kokku 14 kooli. Meie kooli õpilasi juhendasid õpetajad Elina Tsäko ja Mare Kiisk.

Õpetajate sõnul tuli õpilastel ennast proovile panna päris mitmes erinevas ülesannete plokis, kus läks ennekõike vaja just meeskonnatöö oskusi.

“Küsimused ja ülesanded, mida koos lahendati, olid koondatud nelja teematuppa. Kollases toas tegeldi infootsinguga internetist, roosas toas oli vaja kasutada funktsionaalse lugemise oskust ja teatmeteoseid, sinises toas ootasid nuputamis- ja loogikaharjutused ning rohelises toas pidi lahendama ülesandeid kiiruse peale. Viimaseks proovikiviks jäi pääsukese voltimine,” rääkis õpetaja Mare.


Kolm tundi tööd päädis põneva ootusärevusega


Kolm tundi möödusid märkamatult, sest harjutused olid põnevad ja pakkusid piisavalt pinget. Laste koostöö sujus takistusteta. Kui mõnes lahenduses kaheldi, siis arutati ning mõeldi ühiselt asi veelkord üle. Igas töötoas oli aega lahendamiseks 30 minutit. Kui oli varem valmis jõutud, ei raisanud õpilased aega ja kontrollisid ise oma töö tähelepanelikult üle.

Tulemuste ootamine kujunes pingeliseks, sest kohad hõisati maha tagumisest esimeseni ning kui lõpuks kõlas kauaoodatud lause - 1. koht Tartu linna koolide 4. klasside õpioskuste olümpiaadil "Sajaga edasi, Eesti!" kuulub esikoht Tartu Raatuse koolile – oli kõikide meie õpilaste ja õpetajate rõõm päris piiritu.


Õpioskused on olulised!

Mis siis muud kui ütleme ka meie ühe suure HURRAA ja ootame teisteltki meie vahvatelt õpilastelt sarnaseid tulemusi õpioskustes, mis on ju kõrvuti une, liikumise ja toitumisega efektiivse õppimisvõime üheks oluliseks aluseks.

Õpetajate ja laste tänu kuulub ka meie teabejuht-bibliograafile Malle Pabstelile, tänu kellele saadi kätte vajalik kirjandus ja võimalus harjutada raamatukogus ajal, mil teised klassis tavapärase õppetööga tegelesid.