On selge, et mida lähemal inimene loodusele või misiganes muule õppeobjektile asub ja mida praktilisem on õppevorm, seda paremini mõistetakse ka õpitu sisu. Sarnast mõju ootas ka 1.c klassiõpetaja Kristiina Pavlenko, kui otsustas võtta oma klassiga ette ühe vahva matka.


Loodus ja inimene

Nii seatigi 28. märtsi hommikul ennast koolimaja ees kenasti rivvi, et matkata Raadi mõisaparki, kus õuesõppe tund teemal "Loodus ja inimene".

Mõisaparki minekul kasutasid lapsed väljaprinditud kaarti. Õpetaja Kristiina sõnul oli teekond jaotatud üheteistkümneks lõiguks, mis kaardil märgistatud. 

“Rivi esimene paar oli teejuhiks, kes vaatas kaardilt teekonda ja liikus vastavalt sellele kuni järgmise märgistuseni. Seejärel kutsuti rivi tagumine paar ette uueks teejuhiks. Kuna lõike oli sama palju kui paare, siis said kõik õpilased teejuhiks olla,” rääkis õpetaja.


Matkasellid on kenasti kohale jõudnud.

Töötati paarides

Raadi parki jõudes moodustati suur ring. Räägiti läbi, et kuidas mõisapargis õppetööd tegema hakatakse ning seejärel loositi paarid. Selleks oli õpetajal kaasa võetud punt meetripikkuseid nöörijuppe, mida oli poole vähem kui õpilasi.

Õpetaja hoidis punti keskelt kinni ning igal lapsel tuli leida vaba nööriots ning sellest kinni hoida. Seejärel lasi õpetaja nöörid lahti ning iga õpilane sai omale paariliseks selle, kes hoidis tema nööri teisest otsast kinni. Nöör tuli kokku kerida ning omale tasku pista, sest hiljem läks seda ühe ülesande lahendamisel tarvis. 

Paaristöö jaoks kaaslane leitud, saadi kahe peale tööleht, pliiats ning mõisapargi kaart, millele olid märgitud liikumise rada, selle algus ja lõpp ning viis tegevuspunkti. Vahendid ja tööülesanded käes, võidi minna neid koos kaaslasega lahendama.

 
Loenda, mõõda, vaatle, määra

Esimene punkt oli vahetult enne Raadi mõisapargi väravat ning seal tuli leida info, et mis päevadel ja kellaaegadel saab mõisaparki külastada. Teine punkt asus kohe peale väravast sisenemist ning seal oli ülesandeks ära loendada vasakul või paremal olevad puud. Lisaks tuli määrata, kas tegemist on leht- või okaspuudega.

Kolmandas punktis ootas ees mõõtmise ja loendamise ülesanne. Meetrise nöörijupiga tuli mõõta ja märgistada 2 meetri pikkune teelõik ning loendada ära selle lõigu sisse jäävad teekattekivid.


Toredaks üllatuseks ja elevusetekitajaks oli ootamatult parki saabunud ning laste lähedusest mööda jalutanud uhke hobune koos ratsanikuga.
 


Neljas punkt asus pargi südames, kus kasvas palju erinevaid puid. Ülesandeks oli vaadelda enda ümber kasvavaid puid ja valida ning märkida neljast väitest sobivaim. Lisaks tuli neljandas punktis lahendada kellaaegu sisaldav tekstülesanne. 

Viiendas punktis viidi läbi loodusvaatlus. Tuli vaadelda enda ümbrust ja märkida töölehele kolm asja, mis on inimese poolt tehtud; kolm asja, mis pärinevad loodusest ning kolm kevadmärki, mida sel päeval nähtud-kuuldud on. 

Lisaks tuli kuuest valikust märkida õige veekogu, mille lähedal parasjagu viibiti. Usinamate jaoks oli töölehel veel lisaharjutus, kus sõnasegadikust tuli leida kuus taime- ja loomanime. 


Lapsed mõõtmisülesannet lahendamas.


6,17 põnevat kilomeetrit

Kui paaristöö sai tehtud, koguneti Raadi järve äärsele alale. Lepiti kokku, et veele liiga lähedale ei minda, kuna ujumiseks on aeg veel liiga varane. Järve ääres mängiti liikumismänge, anti tagasiside oma paaristööle, räägiti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutusest ja nende 20. aasta sünnipäevast, sooviti üheskoos “Palju õnne!”. Miks seda tehti, saad teada kui uudisloo lõpuni loed. Lõpuks nositi pähkleid ning seati sammud tagasi kooli poole. 

Tagasitee kulges veidi teist rada kui tulles. Näiteks viis tee Eesti Rahva Muuseumi alt läbi ning Roosi tänava ühel lõigul sai astuda mööda laudteed. Matk kestis veidi üle 2 tunni ning kokku läbiti 6,17 km. Kooli jõudes ootas ees soe supp, mis peale paaritunnist õuesviibimist maitses kõigile suurepäraselt.

Õpetaja Kristiina sõnul oli laste tagasiside matkale ja õuesõppetunnile positiivne. 

“Kõige põnevama ja meeldivaima osana toodi välja matka algus, mil igaüks sai teejuhiks olla. Õpilased avaldasid soovi, et neile juba õige pea uus matk korraldataks.”


Endomondo rakenduse abil joonistus laste matkast päris põnev kujund.

Auhindade ootuses 

Matk sai teoks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuspoolt korraldatava VVV matkamängu raames, mille ideeks on kutsuda matkama ja õues õppima Lõuna-Eesti koole ja lasteaedu.

Valminud matkamängu kirjalikest kokkuvõtetest valib VVV SA välja 15 parimat, kellele on auhinnaks õppeprogramm või matk VVV retkejuhiga VVV matkaradadel koos transpordi kompenseerimisega 75 euro ulatuses. Kõik grupid saavad auhinnaks mängus osalemise eest ühe sünnipäevaüllatuse grupi kohta. Matkamängu võitjad saavad valida programmi või matka, mille pikkuseks on 2-3 tundi.

Matkamängu läbiviimist toetavad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.