4. mail toimunud kaheksanda saksakeelse linnaralli võitsid Raatuse kooli 6.a klassi tüdrukud Rebeka Laaniste, Marta Näripä ja Heliise Doris Teekivi.


Küsimused partnerlinnadest olid kõige raskemad

Tüdrukute sõnul tuli kolme tunni jooksul vastata 20 küsimusele, millest kõige suuremat segadust ja elevust tekitasid kaks Tartu partnerlinnade kohta käivat küsimust. Vastused neile leidsid noored hakkajad tüdrukud kõiketeadva internet abiga.

Konkurents esikohale oli tipus väga tihe. Raatuse tüdrukud said kolmekümnest võimalikust 25 punkti, edestades teise koha võistkonda kahe ja kolmanda koha võistkonda kolme punktiga.


Kiirelt ja nutikalt

Linnaralli küsimused ja ülesanded ühendasid endas nutikust, kiirust, saksa keele oskust ja orienteerumisvõimet. Viimast nii füüsilises kui virtuaalses keskkonnas, sest küsimused olid tehtud sellised, kus osa vastuseid sai leida ka nutiseadmeid osavalt kasutades. Samuti võis nii mõnelegi küsimusele leida vastuse õigelt Tartu inimeselt seda küsides.

Lõpuks tuli kirjutada luuletus, mille ridade esitähtedest pidi kokku tulema sõna Tartu.

Linnaralli peakorraldaja, Raatuse kooli saksa keele õpetaja Tiina Halliku sõnul osales sel korral kokku 22 võistkonda.


Poisid jagasid 5.-10 kohta

“Küsisin tunnis, kes soovib osaleda ja kuna kolmest tüdrukust 2 osalesid ka eelmisel linnarallil, siis olid nad kohe nõus kaasa tegema. Peale tüdrukute oli meilt väljas ka kaheliikmeline poiste võistkond, kes olid ka tublid. Nad jagasid 5.-10. kohta.”

Võistlusel hinnati saksakeelsetest küsimustest arusaamist ja kodulinna tundmist ehk orienteerumisvõimet. Vastused said õpilased anda koduses eesti keeles. Kaks kontrollpunkti olid sellised, kus lapsed pidid konkreetselt midagi küsima ja siis vastuse kirja panama. Kinnituseks löödi neile vastuse kõrvale tempel.


Otsustas keeleoskus

Õpetaja Halliku arvates võis meie tüdrukute võidu võti peituda selles, et nad olid ilmselt keeleliselt paremad.

“Nad on teistest kauem saksa keelt õppinud ning said seega küsimustest paremini aru. Oleme eelnevatel aastatel nõudnud ka saksakeelseid vastuseid, aga see on liiga raske neile, kes alles esimest aastat õpivad. Seega koostame küsimused saksa keeles, aga vastata võivad nad eesti keeles. Kindlasti on alati viimane küsimus selline, kus tuleb veidi loovust rakendada ja kirjutada võib siis ainult saksa keeles. Mitmes esikoht see meie koolile oli, ei oska täpselt öelda, aga 5 korda oleme küll võitnud.”