26. jaanuaril toimunud Tartu linna ja maakonna 8. klasside saksa-eesti keele tõlkevõistlusel, mille tulemused märtsikuus avaldati, saavutas Linda Maria Saar 3. koha ja Jaak Sootak 1. koha. 


Hinnati t
äpsust ja loetavust

Tegemist oli traditsioonilise saksa keele tõlkevõistlusega Tartu linna ja maakonna noortele, mis esmakordselt hõlmas ka 8. klassi ja toimus Tamme koolis. Meie õpilasi juhendas õpetaja Vaike Hint. Kokku osales võistlusel 18 õpilast.

Ülesandeks oli A4 pikkune kirjanduslik tekst etteantud aja jooksul ilusasse eesti keelde ümber panna. Tõlkijatest koosneva žürii sõnul oli valikukriteeriumiks ühelt poolt tõlketäpsus ja teiselt poolt hea loetavus emakeeles ehk keelenüansside parem tundmine. Just ennekõike viimases edestas 8. klassi õpilane Jaak Sootak kõiki teisi päris pikalt.

Nii näiteks sai saksakeelne der Stall tõlgitud lehmade varjualusena mitte talliks, vaid ikka laudaks.


Raske
õppusel, kerge lahingus

Mõlemad osalenud õpilased rääkisid, et mõte võistlusele minna tuli saksa keele õpetajalt Vaikelt, kes soovitas väga minna. Ettevalmistusi tehti saksa keele tunnis tekste tõlkides. Raske õppusel, kerge lahingus mõtet kinnitas Linda Maria arvamus, et mingit head kohta ta kindlasti ei oodanud kui juba proovitekstid nii rasked olid.

Samas võistlus ise nii hirmus ei olnudki. “Teksti mõttest oli kohe lihtne aru saada, aga kui lauses oli näiteks üks raske sõna, mida internetist ega sõnastikust polnud võimalik leida, võis kogu lause segaseks jääda. Heameelt tundsin selle üle, kui sain paar lauset järjest peast tõlkida,” ütles Linda Maria.

Jaagu sõnul oli esmalt vaja sõnade tähendused selgeks teha ja seejärel lause ladusalt loogilisse eesti keelde panema. See oli tema meelest ka kogu võistluse kõige keerulisem osa.


Keeleoskus on tarviline vara

Tõsisel võistlusel palju nalja ei saanud, aga sellest, et koolist oli osalemas rohkem kui üks õpilane, tundsid mõlemad õpilased rõõmu, sest nii sai enne ja peale võistlust sõprade ringis asja arutada ja omavahel nalja visata.

Mõlema õpilase arvates kulub iga keele oskus elus marjaks ära ja kindlasti on plaanis seda ka gümnaasiumis edasi õppida. “Eks peale seda näeb, mis elu pakub,” lausus lõpetuseks Linda Maria.

Ja neile, kellel elule nii palju pakkuda on kui Jaagul ja Linda Marial, pakub elu kohe kindlasti vastu päris palju põnevaid väljakutseid. Tuult tiibadesse!