29. jaanuaril Variku koolis toimunud 1. klasside koostöömängu “Geomeetria on geniaalne” võistlustel saavutas meie 1.b klassi võistkond, kuhu kuulusid Marta Laanoja, Hanna-Lene Sommer, Erki Raid ja Villem Erik Treier, kõrge II koha.


Vapper nelik selgus geomeetriapäeval

Õpilasi juhendanud klassijuhataja Tiiu Putrolaineni sõnul saabus teade selle põneva võistluse toimumise kohta juba sügisel, mille peale õpetaja Luule Vaht kohe ka meie kooli võistkonna ära registreeris.

“Peagi saime juba näidisülesanded, kuid kuna tundus, et võistluseni on veel palju aega, jätsin need mõneks ajaks kõrvale. Jaanuaris tuli aga uus teade, kus paluti osalussoovi kinnitada ja kus siis hakkas alles kiire. Kuna igast koolist sai osaleda ainult 1 võistkond, siis otsustasime, et parem on minna välja ühe klassi esindusega ja nii saidki kõik võistkonna liikmed valitud minu klassist. Osaleda soovijaid oleks olnud muidugi rohkemgi kui need neli, kes võistkonda pääsesid. Õpilaste valik selgus 1.b klassi geomeetriapäeva käigus,” rääkis õpetaja Tiiu.

Hea tulemus saavutati kõrges konkurentsis 

Meie laste teist kohta tuleb hinnata seda kõrgemalt, et konkurents Variku koolis toimunud võistlusel oli väga suur. Kokku osalesid võistlustel 16 kooli esindused. Koheselt, peale küsimustele vastamist ja ülesannete lahendamist, laste juurde läinud klassijuhataja sõnul olid lapsed juba siis hästi positiivsed, öeldes et neil läks väga hästi.

“Ma muidugi lootsin head tulemust, sest need lapsed on väga nutikad. Aga võimalikest kõrgetest kohtadest, auhindadest ja diplomitest ma muidugi neile enne võistlust ei rääkinud, sest kunagi ei tea ette, kuidas võistlus tegelikult läheb,” ütles ta.  

Pered aitasid laste ettevalmistusega

Laste ettevalmistus algas jaanuaris kui õpetaja Tiiu otsustas korraldada oma klassis juba eelnevalt mainitud geomeetriapäeva. Rühmades lahendati erinevaid ülesandeid, mille hulgas olid näiteks tangrami, kujundite ja peegelpildi joonestamise ülesanded. Töö käigus jälgis õpetaja laste nutikust ja ülesannete lahendamise kiirust.

Kui neli osalejat oli välja valitud, saatis õpetaja neile koju mõned materjalid, mille põhjal koos vanematega harjutada sai. Õpetaja hinnangul olid korraldajate poolt saadetud harjutusülesanded 1. klassi laste jaoks ikka päris krõbedad.
 

1+1+1+1 > 4

Lastega peale võistlust vesteldes selgus, et vaid mõned üksikud seal lahendamist vajanud ülesanded sarnanesid neile, mida nad eelnevalt harjutades vastamisi seisid. Võistlusülesannete lahendamine eeldas osalejatelt ennekõike koostööd, nutikust ja kiirust.

Laste saavutuse üle siirast rõõmu tundnud klassijuhatajal oli oma õpilaste kohta öelda üksnes kiidusõnu. Paludes tal välja tuua iga võistkonnaliikme parimad omadused ja tugevused ütles ta järgmist: “Villem Erik on täpne, arutlev ja põhjalik, Hanna-Lene jälle kiire taipamisega ja alati rõõmsameelne, Marta nutikalt aktiivne tegutseja ning Erki paistab silma oma julgete ideede genereerimisega. Kogu võistkond tervikuna on väga koostööaldis ja kaaslastega arvestav.”


Siin neid ülesandeid üheskoos lahendati.


Esimene võistlus kooli eest õpetas pingutama

Lapsed ise rääkisid, et see oli neile esimene kooliga seotud võistluskogemus. “Trennide ja huviringidega oleme võistlustel käinud küll. Võistlused on lihtsad, kui oled endas ja oma kaaslastes kindel. Õppisime  meeskonnatööd ja saime aru, et võistlustel on tore käia ning kõik liikmed on tähtsad. Õppisime ka seda, et ei tohi kergelt alla anda, vaid tuleb pingutada!”

Kõige enam jäi lastele meelde kandilistest kujunditest ruudu tegemise ülesanne.”Enne seda öeldi, et nüüd tuleb viimane ülesanne. Arvasime, et see tuleb hästi raske, aga ruut on ju lihtne.”

Kõige raskemaks hindasid lapsed aga imeliku koeraga seotud ülesannet. “Kuna tal olid käpad üleval, siis oli seda raske teha. Sellega ei saanudki ükski võistkond hakkama.”

Kõige kergemad olid meie õpilaste jaoks aga kass ja ruut, millest juba eelnevalt juttu oli.“Lihtne oli ka  kujundinimetuste püramiidi kokku ladumine ja  kummidega puust alusele kujundi tegemine. See ülesanne läks kogu meie meeskonnal väga hästi.”

Lapsevanemad kiitsid pikapäevarühma asemel lapsed võistlustulle viinud õpetajat

Kui alguses arvas mõni lastest, et sooviks võistlusele mineku asemel hoopis pikapäevarühmas olla, siis peale võistlust oli kõikidel muidugi ülimalt hea meel, et sellisest põnevast üritusest osa saadi. Lapsed lootsid, et neil läheb hästi, aga nagu juba öeldud, ei teadnud nad enne võistlust midagi sellest, et seal ka kohti jagatakse.

Lapsevanem Kai Treieril jagus kiitust ka klassijuhataja Tiiule:“Mulle tundub, et edu tagas õpetaja innustav suhtumine ja koolis pidev meeskonnatöö harjutamine. Lapsed on valmis ja harjunud koos ülesandeid lahendama ja võrdselt panustama.”

Šokolaadist magusam elamus, kogemus ja autosõit

Auhinnaks teise koha eest said lapsed tänukirja, šokolaadi ja kaks taskulampi. Õpetaja sai tänukirja ja pärlitest meisterdatud järjehoidja. Peale võistlust jagti oma rõõmu esmalt mõistagi õpetaja ja tiimikaaslastega, seejärel helistati juba emmedele-issidele, kellel oli oma võsukeste üle hea meel.

Auhindadest enamaks hindasid lapsed tegelikult kogemusi ja elamust, mida õpetaja neile selle toreda päeva kujul pakkus.

Eks iga võistlus pakub ka põnevaid kõrvalelamusi. Nii jäi näiteks Martale positiivselt meelde autosõit võistluspaika. “Võistlusele sõites sain ma õpetaja autos ees istuda ja see oli väga lahe.”

Hanna-Lenele jäi aga meelde ühised harjutuskorrad pere keskel. “See oli väga lahe, sest kõikidele jagus parajalt nuputamist. Võistlus pakkus meile palju rõõmu ja aitäh selle võimaluse eest!”