Õpetajate päeval, 5. oktoobril, valmistasid 4.b klassi lapsed oma noorematele kaaslastele ja nende õpetajatele toreda üllatuse. Nimelt võtsid nad nõuks anda sel päeval tunde. Samasuguse tembuga said hakkama ka 1.b klassi lapsevanemad.


Initsiatiiv tuli lastelt

Seejuures tuli initsiatiiv selleks lastelt endalt. Klassijuhataja Pille Küti sõnul tuli lastele õpetajate päevast rääkides mõte, et kuna nemad on Eerikal asuva õppehoone kõige vanemad õpilased, siis peaks just nemad väiksematele tunde andma. 

“Just sellise lausega pöördusid nad minu poole, näod säramas, õhinat täis,” rääkis õpetaja Pille.

Omavahel lepiti kokku, et õpetajate päevale eelneval nädalavahetusel mõtleb igaüks läbi, millist tundi ta anda soovib ja mis seal tunnis põnevat toimuda võiks.

Klassijuhataja ülesandeks jäi leppida 1. klasside õpetajatega kokku, millal nad noori õpetajaid oma tundidesse ootavad.

Õpetajad olid kohe rõõmuga nõus. Eriti suureks osutus üllatus aga meie noorele kehalise kasvatuse õpetajale Linda Kivistikule, sest temaga ei olnud enne tundi selles eraldi kokku lepitud. Seda suurem oli tema positiivne reaktsioon sellele ja mõistagi läks ta mõttega väga heal meelel kaasa.  


Enne planeeri, siis tegutse

Klassijuhataja Pille rääkis, kuidas nad nädala alguses korraliku ajurünnaku maha pidasid.

“Õpilased valisid ained ja moodustasid grupid, kes millise tunniga tegelema hakkavad. Meeldis see, et valituks osutusid kõik ainetunnid: eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kehaline ja kunst. Õpetajaks soovijad pidid oma ideed täpselt kirja panema ja esitama korraliku tunni läbiviimise plaani. Lisaks sellele pidi neil olema ka tagavaraplaan, sest iga õpetaja peab olema valmis selleks, et planeeritu läbiviimiseks jääb aega puudu või üle.”

Marian Siimus ja Marta Eliisabeth Ojamets andsid loodusõpetuse tundi. Tunni teemaks olid puud. Välja olid valitud pildid, koos tehti joonis ja õpetati selgeks puu osad.

Laste sõnul oli 1. klassile olnud võõras sõna “võra”, mille tähendus neile nüüd seletatud sai.


Marian ja Marta Eliisabeth 1.b klassi loodusõpetuse tunnis. Foto: Tiiu Putrolainen

Karola Purga, Marleen Meister ja Elisabeth Olup valmistasid ette ja viisid läbi matemaatika tunni. Teemaks valisid nad 10 piires arvutamise.


Õppisid ka õpetajad

1.b klassi õpetaja Tiiu Putrolainen jäi noorte õpetajatega väga rahule.

“Nad märkasid õpilasi, juhendasid neid ja tunni lõbusamaks muutmiseks oli ettevalmistatud mitmeid põnevaid mänge. Noppisin tunnist edaspidiseks kasutamiseks ka ise ühe põneva arvutusmängu mõtte.”

1.c klassi juures käisid eesti keele tundi andmas Kristin Kört ja Annamarii Tamm. Nemad rääkisid õpilastele oma näitlemise kogemustest ja püüdsid ka koos klassiga väikese näitemängu teha.

Õpetaja Maia-Eliisi Tagamaa sõnul oli tund kaasahaarav ja lõbus: “Oleks tahtnud ise ka kohe näitlemises kaasa lüüa.”

Lisaks juba mainitud tundidele, viidi laste poolt läbi ka kehalise kasvatuse tund, mida andsid  Karl Jonas Lõhmus, Lilii Lill, Mona Marii Toots ja Hugo Kosk.


1.c ja 2.a ja õpetajaks kehalise kasvatuse tunnis olid: Lilii Lill, Mona Marii Toots, Karl Jonas Lõhmusja Hugo Kosk. Foto: Linda Kivistik


Positiivne kogemus innustas jätkama

Õpilastele meeldisid noorte õpetajate antud tunnid väga ning neid kutsuti edaspidi tagasi.

Noored õpetajad ise ütlesid, et nemad andsid tundi nii nagu neile antakse. Samuti leidsid nad, et õpetamine on väga tore. Kõige rohkem meeldisid õpilastele muidugi mängud. Kuna kõik oli kenasti läbi mõeldud, siis raskusi nad ei tundud. Kogemus oli positiivne ning 4.b klassi õpilased sooviksid ka edaspidi noorematele tunde anda.

Tänaseks on ettevalmistatud kaks kunstiõpetuse tundi, mis kahjuks õpetajate päeva tunniplaani enam kuidagi mahutanud , aga juba on kokkulepitud tundide andmised teistel päevadel.

Klassi ette lähevad veel Helena Jäger, Elisabeth Talur, Eliise Roosipuu, Sander Palk ja Romet Soer.


Lahedad õpilased, õpetaja ja lapsevanemad

On alles vahvad lapsed, võib kokkuvõtteks öelda. Kuid, ega ükski tera viljatul pinnal võrseid ajama ei hakka. Kui klassijuhataja Pille ütles, et tal on nii lahedate õpilaste üle nii hea meel, siis vastasid lapsed hoopis, et nad saavad nii lahedaid asju teha, sest neil on nii lahe õpetaja.

Lisaks lastele saab kirjutada ka väga aktiivsetest 1.b klassi lapsevanematest, kes tulid ja andsid õpetajate päeva puhul tunde reedel, 6. oktoobril.


Laagrielu, aerofotod ja meisterdatud pildid

Sirli
Vahtre tunnis räägiti laagrielust ja seal hargnenud põnevatest seikadest, kuid sellest, kuidas anda abivajajatele esmaabi. Lõpetuseks mängiti põnevat äraarvamise mängu. Preemiaks tunnis hästi kaasatöötamise eest jagati lastele maiustusi ja diplomeid. 


Lapsevanem Sirli Vahtre 1.b klassi lastele laagrielu põnevamaid tahke tutvustamas. Foto: Tiiu Putrolainen


Eveli Kask rääkis lastele kuidas aerofotodest ortofotosid tehakse, kuidas viimaseid lugeda ning mida kõike huvitavat neilt leida võib. 

Aune Leuska tunnis õppisid lapsed kuidas lambanaha, paberi, liimi ja pliiatsitega üks vahva pilt valmis meisterdada. Õpilased osalesid tööprotsessis väga innukalt tööprotsessis ja tulemus oli suurepärane.

Õpilastele meeldisid kõik lastevanemate tunnid väga. Nii mõnelgi tekkis huvi laagrielu proovida ja nüüd osatakse paremini nii aero- kui ortofotosid “lugeda”. Klassijuhataja Tiiu Putrolaineni sõnul läks päev igati korda, oli kogemusi pakkuv nii lastele kui ka lapsevanematele.