30. septembril Tartu linna ja maakonna õpetajate tänuüritusel anti teiste hulgas aasta õppeasutuse juhi tiitel Raatuse kooli õppekorraldusjuhile Õilme Saksale.

Õilme Saks on uuendusmeene, energiline ja suure empaatiavõimega juht, kes kaasaegses koolikultuuris õpib ise ja loob positiivselt toimivat koolikeskkonda. Arenevat organisatsiooni toetab ta iseenda isikliku eeskujuga.

Kooli direktor Toomas Kink ütles, et positiivset võib meie õppekorraldusjuhi puhul välja tuua palju, aga ehk on Õilme viimaste aastate suurim panus kooli juhtimises olnud seotud kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega, kus ühestki lapsest ei loobuta, vaid leitakse talle sobiv keskkond ning kujundatakse seda.

Samuti on Õilme olnud meie kooli tugisüsteemide väljatöötamise arhitekt, tänu tema panusele on käivitunud Kiusamisvaba Kooli programm, rakendunud on õppijat toetav hindamine I-II kooliastmes, töötatud välja õppija vajadustest ja arengust lähtuv kooli õppekava ja mõtestatud ainekavade struktuur, alanud on töö liikumisel lõimitud õppekava suunas.

"Õilme on nagu Aatomik, keda sobib iseloomustada sõnadega ise olen väike, kuid mu jõud on suur," ütles õpetajate päeval talle kooli poolt lillekimbu üle andnud direktor Kink.

Isikliku eeskujuna motiveerib Õilme Saks kooli kaasa mõtlema ja edasi liikuma huvitavaks kooliks muutumise teel. Ta on alati õpilaste ja õpetajate jaoks olemas ning panustab igakülgselt, et kõik tunneksid end koolis väärtuslikuna.

Lisaks tööle Raatuse koolis on Õilme Saks MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool liige ja aktiivne kaasalööja kooli loomisprotsessis. Samuti on ta aktiivne lapsevanem Karlova koolis, kus võtnud enda kanda lapsevanemaid huvitavate seminaride-koolituste käivitamise.

Liidrina oskab Õilme Saks juhtida meeskonda, võtta vastu otsuseid ja nende eest vastutada. Ta on alati valmis asendama kolleege, juhendama õpilasi, osalema ja läbi viima õppekäike.

Õilme Saks on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi koolikorralduse eriala magistri õppeastme. Aastal 1997. alustas ta tööd Tartu Raatuse Gümnaasiumis muusikaõpetajana. Aastatel 1997-2013 töötas ta meie kooli sekretärina, seejärel õppejuhi kohusetäitjana ning alates 2014. aastast Tartu Raatuse Kooli õppejuhina.

Õilme Saks on Tartumaa Aasta Õppija 2011 nominent ning tunnustatud Tartu Raatuse Gümnaasiumi Aasta Õpetaja 2003 tiitliga.