Alates 1. septembrist on Raatuse kool ametlikult Kiusamisvaba Kooli (KiVa) pere liige, järgides kõiki selle suurepärase programmi ideid ja tegevusi.

Terve aasta valmistuti

Mõistagi eelnes programmiga ühinemisele pikk ettevalmistusperiood. „Eelmisel aastal olime ettevalmistava kooli staatuses. Kõik klassijuhatajad läbisid vastava koolituse, samuti said põhjaliku koolituse kõik KiVa-meeskonna liikmed, keda meie koolis on kokku kuus,“ ütles kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks.

Selle juhtmeeskonna ülesanneteks ongi programmi koordineerimine ning koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega kiusamisjuhtumite lahendamine. Samuti igakülgne teavitustöö kooli personali hulgas. Põhirõhk on kindlasti ennetustööl, mitte süüdlaste otsimisel või karistamisel.

KiVa tuleb, et jääda

Kohe sügisest alustavad 1.-6. klasside klassijuhatajad kiusamist ennetavate tundide läbiviimisega. Töötajatele tutvustatakse KiVa strateegiat, selgitatakse juhtumite lahendamise mudelit. Kõik 1.-6. klasside laste vanemad saavad KiVa miniõpiku.

Kindlasti ei ole KiVa paari-aastane projekt, tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst.

Põhineb Soome teadlaste tööl

KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm: 90% kõikidest üldhariduskoolidest on registreerunud KiVa programmi rakendavateks koolideks.

KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.

Positiivne mõju

Eestis viiakse KiVa programmi raames igal kevadel läbi anonüümne ja veebipõhine õpilasküsitlus, mille tulemusi on  koolidel võimalik võrrelda. Lõppenud õppeaastal vastas küsimustikule üle 6300 õpilase 38-st KiVa võrgustikku kuuluvast koolist.

Tulemused näitavad, et programmi kolmandat aastat rakendanud koolides langes kiusuohvrite osakaal võrreldes 2015. aasta kevadega 5,5% ning esimest aastat rakendanud koolides 14,6%. Programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on ohvrite osakaalu kogulangus aga 2013. aasta sügisega võrreldes 22%.

Loe programmist ka siit