Reedel, 20. mail veetsid 1. klasside lapsed, koos oma vanemate koolikaaslastega 2.a ja 2.c klassist, koolipäeva erinevates tegevuskeskustes ja peol, mille oli kokku kutsunud hiir nimega Miki.

Esiplaanil laste sotsiaalsed oskused

Päev algas hommikul kell 9 maitsva hommikusöögiga. Kõht täis, meel kindel, jagunesid lapsed väikese arvutusülesande lahendamise järgi rühmadesse.

„Keskuste“ päeva korraldajad Tiina Vink ja Kirsti Allik olid koos kolleegidega ettevalmistanud hulga põnevaid tegevusi.

"Võtsime selle asja ette, et pakkuda õpilastele võimalust sel aastal valminud lühiuurimusi ja neist saadud teadmisi kaaslastega jagada. Esinemiskava loomine ja sellega ülesastumine julgustab ennast erinevates olukordades proovile panema. Lisaks rõõm koos tegutsemisest ning üksteise toetamisest. Tulemus, mida lugesime ennekõike osalejate silmadest, oli kindlasti seda pingutust väärt.“

Päeva tegemistesse oli kaasatud ka 2.a klassi lapsevanem Piret Sapp, kes koos õpetaja Kirstiga viis läbi saalihoki treeninguid. Lapsed said aimu mängu ajaloost, mänguks ettevalmistavatest soojendusharjutustest ja loomulikult ka mängust endast.

Labürindist uurimusteni

Lauamängude „keskuses“, mida juhtisid kooli huvijuht Kaie Anderson ja Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpilane Johanna, mängiti endastmõistetavalt erinevaid lauamänge.

„Matkajuht“ Mare Kiisk juhendas lapsi matemaatilises matkas, kus tuli lahendada huvitavaid nuputamisülesandeid. Keerd- ja konksuga küsimuste labürindist aitas väljapääsu leida õpetaja Anna-Liisa Kirsch. Loovuse lendamise töötoas lendas koos lastega õpetaja Kristiina Pavlenko.

Tegelikult oli reede kogu nädala kulminatsiooniks, sest juba nädala algusest olid koolimajas üleval 2.a klassi laste koostatud lühiuurimused taime, looma ja inimese või paiga kohta Eestimaal. Uurimustele lisasid värvi algklasside laste tehtud kunstitööd. Uusi teadmisi said lapsed edukalt kasutada Kahoot mängus arvutiklassis, kus mängujuhiks oli õpetaja Tiina Vink.

Hiir hüppas ja kass kargas…

Igale pingutusele järgneb tavaliselt puhkus ja pidu, nii ka sel korral. Hiir Miki oli endale kutsunud mitmeid karvaseid ja sulelisi külalisi. Nende hulgas olid 1.a klassi ahvikesed ja 2.c klassi tiigrikutsud. 1.b klassist tuli peole kõikvõimalikke loomi hundist kuni jäneseni.

Eelmainitutele lisaks lendasid kohale mustad 2.a klassi rongad. Oma koha sünnipäeval leidis ka 2.c klassi sajajalgne. Temaatiliste muusikapalade taustal löödi tantsu, tehti tralli ja maiustati.

„Täname kõiki esinejaid, kaasaelajad ja kogu publikut. Te olite suurepärased, siirad ja toetavad,“ ütlesid kui ühest suust päeva korraldajad Tiina ja Kirsti. Tänusõnu jagus ka kõikidele teistele päeva kordaminekule kaasaaidanutele.

Vaata ka järgnevaid video- ja fotolinke

Päeva ettevalmistusi järgiv klipp

„Keskused“

Lust liikumisest