Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud Tartu linna ja maakonna koolinoorte etlusvõistluse linnavooru võitis 7.b klassi õpilane Mark Kauer, kes esindas Tartu linna üleriigilisel etluskonkursil.

Initsiatiiv juba 28. korda toimunud etlusvõistlusel osaleda tuli õpetaja Maila Jürgensonilt, kes sarnastel konkurssidel oma õpilastega osalenud juba oma paarkümmend aastat.

„Sel aastal tundus, et osaleda ei soovi keegi, sest lastel on selletagi palju tegemisi, kuid üsna viimasel hetkel sain siiski jutule Mark Kaueriga, kelle etlemist olin tundides huviga kuulanud,“ ütles Jürgenson, kellele Juhan Liivi luule on juba lapsest saadik südamelähedane olnud.

Kogenud õpetaja tabas noormehe etteastetes omapärast lähenemist ja südamlikkust. Mark nõustuski koostööd tegema. Esitatava luuletuseks valis ta „Kas olete näinud?“

Õpetaja sõnul oskas Mark hästi tabada Juhan Liivi luuletusse kätketud valu isamaa saatuse pärast.  Võistluse formaat nägi lisaks Liivide luuletusele ette ka ühe Juhan Liivi luuleauhinna laureaadi kirjutatud proosapala ettekandmist.

Kuna selgus, et Margile meeldib unistada, siis langes valik Mehis Heinsaare teosele „Härra Pauli kroonikad“.

Kuigi ettevalmistusprotsess oli lühike, mõistsid juhendaja ja õpilane teineteist hästi ning koostöö oli vastastikku rikastav. Esinemispäeva hommikul oli õpetaja Maila küll veidi mures, sest Mark oli etluskonkursil varem esinenud neljandas klassis ja vahepealsetel aastatel selline kogemus puudus.

Lõpuks laabus aga kõik suurepäraselt ning mõtted ja tunded jõudsid kuulajateni. Kui preemiate jagamiseks läks, muutus õpetaja taaskord veidi mõtlikuks, sest igasugu eripreemiaid oli juba mitmeid jagatud, aga Mark polnud veel ühtegi saanud.

„Mõtlesin, miks Mark ühtki preemiat ei saa, kas tema esitus oli siis nii ilmetu. Lõpuks kutsuti ette meidki ja siis selguski, et Mark sai hoopis esikoha ja sai õiguse esindada Tartu linna vabariiklikul etluskonkursil.“

Kuigi Mark üleriigilisel konkursil äramärkimist ei leidnud, pidas tema juhendaja sealset esinemist siiski kordaläinuks. „Saime kuhjaga meeldivaid elamusi ja kogemusi. Meie koostöö on olnud lühike, aga jätkame. Olen õnnelik, et mul on sellise mõtte- ja tundemaailmaga õpilane,“ ütles õpetaja Maila kokkuvõtteks.