Teisipäeval, 8. märtsil toimus Raatuse kooli võimlas tantsuetendus „Ilu endas, ilu meis ja kõigis loovainetes“, kus astus üles enam kui 150 1.-9. klassi õpilase ja õpetaja.

Näha sai klassikalisi seltskonnatantse, erinevaid liikumis- ja võimlemiskavasid ning seitsmendate klasside moedemonstratsiooni. Oma etteaste tegid ka kooli õpetajad, kes esitasid Heleri Huuse rahvatantsusugemetega autoritantsu „Lilled juustes“.

„Mõte selline üritus korraldada tekkis soovist koolitundides õpitavat omavahel paremini tervikuks siduda,“ ütles peakorraldaja, Raatuse kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ülle Varik.

Nii on tantsuetenduses seotud kehaline kasvatus, muusika- ja kunstiõpetus, käsitöö ja tehnoloogiaõpetus. On ju lisaks muusikale ja tantsule vaja valida ja valmistada kostüümid, kujundada ruum ning muidugi teha reklaami.

Käsitöö tundides valmisid kõik esinejate kostüümid, kunstitundides plakatid ja tehnoloogiaõpetuses puidust kikilipsud, käevõrud, kotisangad ja tulbid. Viimased kingiti naistepäeva puhul kõikidele kooli naistöötajatele.

Ülle Variku sõnul oli peamine eesmärk ja soov anda õpilastele üks positiivne esinemiskogemus. „See on kindlasti asi, mida sellisel kujul iga päev ei saa, kuid mis on igale inimesele elus äärmiselt vajalik oskus. Läbi meie projekti paraneb laste esinemisjulgus ja koostööoskus, areneb kehaline tunnetus, liikumine. Loodan, et oma mõju on siin ka laste suhtlemisoskuste arendamisel ja ühise klassitunde suurendamisel.“

Kindlasti on tantsuetenduse toimumisele kaasa aidanud pikk seltskonnatantsude õpetamise kogemus kehalise kasvatuse tundides. On tähelepanuväärne fakt, et kui mujal koolides käivad seda õpetust läbi viimas külalisõpetajad, siis ainsana Tartus on Raatuse koolis juba 11 aastat järjest seda teinud oma kooli õpetajad Ülle Varik ja Margus Udeküll. Seetõttu on ettekandele tulevate tantsude valik üsna lai. Tantsiti nii rumbat, sambat, jive’i, cha-cha’t kui ka aeglast ja viini valssi.

Kui tantsuetendus lõppenud, suunduti edasi kooli aulasse, kus toimus muusikaõpetajate eestvõttel meeleolukas karaokelaulmine ja teadmisi proovile panev muusikaviktoriin.

Lisaks kümnetele õpilastele ja peakorraldaja Ülle Varikule on oma asendamatu panuse päeva õnnestumisele ja õpilaste juhendamisele andnud kunstiõpetajad Kadri Kosk ja Raimond Lepiste, muusikaõpetajad Anu Tubli ja Anne Voorand, käsitööõpetaja Karmen Luht, tehnoloogiaõpetaja Tiiu Laid, kehalise kasvatuse õpetaja Margus Udeküll, tantsuõpetaja Heleri Huuse, füüsikaõpetaja Lauri Kõlamets ning kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juht Kaie Anderson.

Vaata ka fotogaleriid.


Kadri Jõul ja Linda Mai Kari omatehtud kostüümides. Mõlemad tüdrukud pälvisid ürituse õnnestumisele kaasaaitamise eest kooli tänukirjad. Linda Mai oli liikumiskava autor. Kadri kandis koos Andreas Prosaga võtmerolli etenduse üheks naelaks kujunenud duetis "Hallo kosmos, hallo maa".