15.-19. veebruarini oli Raatuse koolis 2 õpilast enam kui tavapäraselt. Nimelt olid VeniVidiVici (VVV) õpilasvahetuse programmi raames meil õppimas Eliisabet Valmas Saue Gümnaasiumist ja Maite Maido Valtu Põhikoolist.

Valik Tartu kasuks

Eliisabeti koduklassiks Raatuses oli 9.c (alumisel fotol) ja Maitel 8.a klass.

Mõlemad tüdrukud jäid nädalaga äärmiselt rahule. Maitele meeldis siin koguni niivõrd, et ta soovis algse ühe nädala asemel jääda ka teiseks. “Kahjuks aga ei antud kodukoolist kauemaks luba, sest trimestri lõpp on lähedal,” rääkis Maite.

Eliisabet ei mäletanud täpselt, kas esimest korda luges ta VVV õpilasvahetusest Facebookist või hoopis valemivihikust. Otsus vahetusse mineku soovist tekkis aga koheselt. “Olen tegelikult kogu aeg tahtnud minna õpilasvahetusse välismaale, aga oleme kodus kokku leppinud, et enne gümnaasiumi lõppu ma seda ei tee.”

Nii saigi VVV Eliisabeti jaoks üheks väikeseks välisvahetuse alternatiiviks. “Tartu sai sihtkohaks valitud seetõttu, et siin elab mul sugulane ja polnud probleeme majutusega.”

Ka Maitel ei tekkinud, peale nende kooli VVV programmiga ühinemist, hetkekski kahtlust, et just see on asi, mida ta teha tahab. Ka temal oli sihtkoha valik lihtne, kuna Tartus elab Maite vanaema.

Nalja sai kogu aeg

Vastuvõtu kohta oli neidudel öelda vaid kiidusõnu. “Oli väga tore klass, kus hästi sõbralikud kaaslased, kes kogu aeg naeratavad,” ütles Maite. Eliisabet lisas, et nalja sai kogu aeg. Lisaks jäi talle silma, et paljud meie õpetajad on õpilastele justkui vanemad sõbrad. “Õpetajad tundusid siin kannatlikumad ja järeleandlikumad kui mu kodukoolis.”

Eriti jäi Saue piigale meelde geograafiaõpetaja Maigi Astok, kes suutis Eliisabetis huvi selle õppeaine vastu taaskäivitada. Ka tema arvas, et tegelikult oleks mõistlik sellises õpilasvahetuses olla kaks nädalat, sest esimesed päevad kuluvad enamasti sisseelamisele ja nädal saab väga kiiresti läbi.

Maite mainis eraldi jällegi füüsikaõpetajat Lauri Kõlametsa. “Füüsika hakkas meeldima, hästi tore õpetaja, kes tegi aine huvitavaks ja lisaks mängisime veel nutiseadmetega Kahooti.” Kõik õpetajad olid tema hinnangul toredad ja mitmekülgsed, kui vaja siis ka ranged.

Kanašnitsel ja tantsutunnid

Eraldi jäid meelde kodunduse ja kehalise tunnid. Esimeses valmistati koos uute sõpradega kanašnitslit ja teises toimus Maite jaoks tavapäratu tantsutund, kus seltskonnatantse õpiti. “Minu koolis tantse ei õpetata, mistõttu oli see minu jaoks midagi täiesti uut.”

Lisaks meeldis neiule koolikella puudumine ja et mitmetes ainetes ei panda meil tavapäraseid numbrilisi hindeid. Eliisabet ja Maite kiitsid mõlemad ka meie kooli sööklas valmistatud toite.

Kuna Maite on oma kodukoolis ka õppetööväliselt väga aktiivne, oleks ta rohkema siinveedetud aja jooksul kindlasti soovinud osa võtta ka meie huviringide tööst. Kodukoolis Valtus rakendab ta lisaks ujumistrennile ja laulukoorile oma võimeid ja energiat kooli õpilasesinduses.

Julget pealehakkamist!

Mõlemad tüdrukud tegid oma vahetusklassi õpilastele ettepaneku ka enda kooli vastuvahetusse tulla. See aitab paremini mõista oma kooli plusse ja miinuseid ning annab palju julgust ja enesekindlust tulevikuks.

Kindlasti jäädakse uute sõpradega suhtlema ka edaspidi. Kuna mõlemal neiul on Tartus sugulased, siis käiakse siin kindlasti juba seetõttu tihti. Eliisabetil on ühe võimaliku gümnaasiumiõpingute kohanagi valikus just Tartu.


Eliisabet (keskel valge särgiga), koos klassikaaslastega 9.c klassist ja klassijuhataja Tiina Tirgoga.