Juba seitsmendat aastat järjest toimunud Tartu linna ja maakonna koolide 2. klasside õpilastele mõeldud mälumänguturniiri Mõtteragin finaalvõistluse võitis Raatuse kooli võistkond Mõtekad. Võidukasse 2.b klassi laste võistkonda kuulusid Hannes Aitsen, Mona Marii Toots, Karola Purga ja Elisabeth Olup. Lapsi juhendas klassijuhataja Jane Kukk.

Fööniks tõusis tuhast

Eriti tähelepanuväärne on laste saavutus kahel põhjusel. Nimelt on see esimene kord Mõtteragina ajaloos, kui Raatuse lapsed esikoha võitsid.

Teiseks oli meie laste võit seekordse turniiri kõige suurem üllatus, sest finaali saadi ju sisuliselt üle noatera.  

„Olime eelvoorus eelviimased, kes edasi said ning arvasime, et hea kui finaalis kuhugi keskmike hulka jõuame. Võit oli meile väga suur üllatus,“ rääkisid lapsed, kes kõige raskemaks hindasid küsimust teletornist, mille foto meenutas neile väga hoopis üht teist tuntud ehitist, nimelt laululava

Küsimuste üldist taset hindasid lapsed väga heaks. „Ei olnud väga lihtsad, ega liiga keerulised küsimused, vaid täpselt parajat pingutust nõudvad.“ Kõige enam nautisid võitjad nuputamisega seotud küsimusi. 

Lastele meeldis Mõtteragina juures kõige rohkem see, et sai teha meeskonnatööd, mida enne finaalvõistlust ka harjutati. „Mängisime kogu klassiga Kuldvillakut, vaatasime telekast palju uudiseid, lugesime.“ Peale võitu olid kõik väga elevil ning oma saavutuse üle uhked.

Esimene kõne läheb emale

Hannese rääkis õhinal, et tal on küll erinevatelt võistlustelt mitmeid esikümne kohti, aga esikoht tuli esmakordselt. Elisabeth lubas aga esmalt oma võidurõõmu jagada klassiga ning seejärel kohe emale helistada. 

Teine finaali pääsenud Raatuse kooli võistkond Mõte, kuhu kuulusid lapsed 2.b ja 2.c klassist saavutas võistlustel 16.-17. koha.

Mõtteragina esimeses voorus, mis toimus juba novembris, osales 26 kooli ja 44 võistkonda. Finaali pääses neist 21 parimat. Erinevaid koole on esindatud 17. Avavoorus lahendasid neljaliikmelised võistkonnad veebipõhiseid ülesandeid oma kodukoolides. Vastamiseks oli 30 küsimust kümnel erineval teemal. 

Küsimusi kümnel eri teemal

„Teemad on läbi aastate varieerunud lasteraamatutest kuni päevakajaliste teemadeni välja. Vahele mahub ülesandeid sõnavarast, nuputamisest, Eestist ja Tartust, loodusest, spordist, muusikast ja erinevatest ametitest“ ütles kõik need aastad võistluste peakorraldajana ametis olnud Raatuse kooli klassiõpetaja Tiina Vink.

Mõtteragina 2. voor oli üles ehitatud Kuldvillaku mängu põhimõttel. Iga meeskond valis teema, milles ta ennast kõige kindlamalt tunneb. Kõik võistkonnad vastasid kirjalikult ning teema valinud võistkond ka suuliselt. Küsimuste teemad püsisid muutumatutena terve turniiri vältel. Iga vastus andis maksimaalselt 1 punkti. Vastuste kontrollimine ning andmete sisestamine toimus jooksvalt mängu ajal.

1.-6. koha saanud võistkondi autasustati diplomi ja auhinnaga, ülejäänuid peeti meeles tänukirja ja auhinnaga. Eriline tänu kuulus lapsi juhendanud õpetajatele. Neile olid Raatuse kooli õpilased valmistanud väikese tänumeene

Oluline pole võit, vaid mõju

Mõtteragina mälumänguvõistluse eesmärk on suunata last ümbritsevat maailma lahtiste silmadega nägema ning nähtu-kuuldu üle arutlema nii pereringis kui klassikaaslastega. 

„Oluline on kujundada oskust häälestada end ülesandega toimetulemisele ja näha meeskonnatöö vajalikkust. On hea, kui õpilane oskab õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutada,“ võttis Tiina Vink kogu Mõtteragina olemuse tabavalt kokku. 

Mängu toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja Tartu Raatuse Kool.


Noored kilvarid avaküsimuse ootuses.