16.-20. novembrini peeti Raatuse koolis matemaatikale pühendatud nädalat, mille peakorraldajateks olid kaks noort ja tubli matemaatikaõpetajat Pille Masing ja Liisi Röömel.

Pille Masingu sõnul tekkis mõte korraldada temaatiline nädal õpetajatel spontaanse vestluse käigus. "Kui Liisi rääkis mulle tema kooliajal toimunud õpilaste ja õpetajate vahelistest võistlustest, arendasime seda veidi edasi ning tekkis plaan viia läbi terve matemaatikanädal. Eesmärgiks oli pakkuda õpilastele koostegemise rõõmu, mida matemaatika võimaldab."

Viie päeva jooksul toimus koolimaja eri paigus hulgaliselt põnevaid tegevusi. Igal päeval oli oma alateema. Kahel esimesel päeval lahendati võistkondlikult sudokut ja võisteldi matemaatilise Aliase mängus.

Selgus, et parimad sudokumeistrid õpivad 9.b, 6.a ja 5.a klassis. Aliases peeti arvestust kahes vanuserühmas. 5.-6. klasside arvestuses said kõik kuuendikud võrdse arvu punkte. Olukorras, kus vahelejätmised andsid miinuspunkte, jõudis kõige enam äraarvamisi enda arvele saada 6.b klass. 7.-9. klasside arvestuses oli esikolmik järgmine – 9.a, 7.a ja 7.b klass.

Kolmapäev oli pühendatud plakatikonkursile teemal „Matemaatika meie ümber“. Õpetajate hääletuse põhjal osutus parimaks 9.b klassi poolt valmistatud plakat (alumisel fotol kõige ülemine).

Neljapäeval toimus põnev orienteerumismäng, kus igal võistkonnal tuli etteantud nuputamisülesande põhjal ära arvata, millist kooli töötajat see kirjeldab. Seejärel tuli minna selle inimese juurde ning saada tema käest järgmine ülesanne. Mäng toimus aja peale. Kõige kiiremateks orienteerujateks osutusid 9.a, 9.c ja 6.b klassi õpilased.

Nädala kulminatsiooniks oli reedel aulas peetud õpilaste ja õpetajate vaheline mõõduvõtmine. Gigantide lahinguks nimetatud ning Kuldvillaku põhimõttel üles ehitatud mängus tuli vastata erineva raskusastmega küsimustele, mis olid jaotatud viide teemade plokki. Mõlemas võistkonnas oli viis liiget. Õpilaste võistkonda kuulusid nädala jooksul aktiivseima ja paremate tulemustega klassiastme parima klassi esindaja, kelle valis välja klass.

Punkte võis ühe õige vastuse eest saada sajast kuni viiesajani. Kui alguses tundus, et õpetajate võistkond, kelle hulgas oli ka üks matemaatik, saavutab ülekaaluka võidu, siis lõpus kiskus asi põnevaks. „Mängu kestel oli hetk, kus õpetajate võistkond oli juba üle tuhande punkti õpilastest ette rebinud, kuid tubli lõpuspurdi ja eriti viimase küsimusega pöörati vaekauss õpilaste võistkonna kasuks,“ ütles Liisi Röömel.

Võistluse otsustavaks küsimuseks sai, mitu reaalarvu mahub ühe ja nulli vahele. Õpetajad kiirustasid vastamisega ja pakkusid, et mitte ühtegi. Õpilased seevastu arutlesid pikemalt ja vastasid, et lõpmatu hulk, mis oligi õige vastus ja tõi neile võidu.

Nii said õpilased ning neid toetanud rohkearvuline publik hea emotsiooniga nädala viimast koolipäeva jätkata ning saabuva nädalavahetuse sisse juhatada.

Õpetajate sõnul oli neil lastele antud ka üleskutse kanda terve nädala ruudulist riietust. Kõige aktiivsemad selles osas olid 5.b ja 9.b klasside õpilased, kes mõnel päeval olid lausa 100% ruudulises. Nädala lõikes tervikuna kiitsid õpetajad eriti 9. klasse, kes olid kõikidel päevadel väga aktiivsed ja tublid.