19. novembril alustab oma seitsmendat hooaega 2. klasside õpilastele mõeldud mälumänguturniir Mõtteragin. Sel aastal asuvad võistlustulle 192 õpilast 29 erinevast Tartu linna ja maakonna koolist. Võistluse esimeses voorus lahendavad neljaliikmelised võistkonnad veebipõhiseid ülesandeid oma kodukoolides.

Võistluste peakorraldaja Tiina Vink rääkis, et tänavune Mõtteragin sai alguse juba esimese kooliveerandi viimasel nädalal, mil lapsed said lahendada veebivooru proovitööd.

„Nii proovitöö kui ka esimene voor toimuvad Google Docs`i keskkonnas. Teemad on läbi aastate varieerunud lasteraamatutest kuni päevakajaliste teemadeni välja,“ ütles Vink.

Mõtteragina eesmärkideks on suunata last ümbritsevat maailma lahtiste silmadega nägema ning nähtu-kuuldu üle arutlema. Seda nii pereringis kui klassikaaslastega. Samuti on soov kujundada oskust häälestada end ülesandega toimetulemisele ja näha meeskonnatöö vajalikkust, kasutades õpitut erinevates kontekstides probleeme lahendades.

Korraldajate sõnul on küsimusi koostades lähtutud mõttest, et igas meeskonnas tegutseb lapsi, kellest mõne tugevam külg on sport, mõnel loodus ja kellelgi hoopis muusika või nuputamine. Läbi omavahelise arutelu jõutakse enda ja teiste tugevuste tundmaõppimise ja koostööni.

Veebivoorus pusivad võistkonnad 30 küsimuse kallal. Aega lahendamiseks on lastel poolteist tundi. Iga vastus annab maksimaalselt 1 punkti ning teises voorus, mis toimub 21. jaanuaril 2016 Tartu Raatuse Koolis, jätkab 20 veebivooru parimat võistkonda.

Kõiki osalejaid peetakse meeles väikese meene, maiustuse ja tänukirjaga.

Võistlusmängu toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja Tartu Raatuse Kool.