5.-9. oktoobrini Raatuse koolis toimunud rahvusvahelise projekti Are We More Similar or Different järjekorras kolmas kohtumine liitis omavahel 29 last Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist.

Igas riigis toimuvaks projektikohtumiseks määratakse üks peamine teema, mille osas kõikide osalevate riikide lapsed valmistavad midagi ette.

Peale kohtumisi annavad õpilased  kodukoolides ülevaate oma kaaslastele, analüüsivad seda ja tehakse järeldused, kas ja kui palju oli kogetus sarnasust ja erinevusi.

Tartus olid teemadeks sport ja mängud. Nii said kolm päeva temaatiliselt ära jaotatud. Esmalt toimus rahvatantsupäev. Selleks olid kõik osalevad koolid õppinud selgeks ühe nende rahvatantsu ning õpetasid seda ka teistele.

Seejärel oli kavas spordipäev, kus mängiti erinevaid sportmänge. Siingi oli igal koolil kodune ülesanne võtta endaga kaasa mõni mäng, mida nende riigis palju laste poolt mängitakse, et seda ka oma eakaaslastele õpetada. Lisaks käidi üheskoos ka uisutamas. Kolmandal teemapäeval mängiti osalejate koduriikides populaarseid ringmänge.

Õpetaja Helina Mugra sõnul oli spordi- ja liikumismängudes laste nägudelt näha palju äratundmisrõõmu. Samuti ei olnud takistuseks nooremate õpilaste mitte nii lai inglise keele sõnavara. „Kui sõnadest jäi puudu, siis kehakeel töötas väga hästi. Ettenäitamisest piisas, kui mäng või tants või sporditegevus võis alata,“ rääkis Mugra. Õpetajad olid rõõmsad, et saavad peale projekti oma õppetööd teiste riikide spordi-liikumistegevuste läbi rikastada.

Raatuse kooli õpilased tutvustasid külalistele ka oma kodulinna ja kooli. „Käisime kogu seltskonnaga üle kahe tunni kestnud linnatuuril, kus iga laps rääkis kokkulepitud kohas midagi olulist, mis selle paiga või objektiga seostub,“ ütles projekti üldkoordinaator Rene Leiner.

Tartus ööbisid kõik külalised meie õpilaste peredes. See andis neile kindlasti väga suure ja olulise kogemuse ning toob neid loodetavasti oma külalisperede juurde tulevikus ka tagasi.

Nädala tegemiste sisse mahtusid ka AHHAA keskuse ja mänguasjamuuseumi külastus ning mitmed muud vahvad sotsiaalsed ettevõtmised.

Raatuse kooliperest aitasid projektinädalat korraldada ja läbi viia Helina Mugra, Kirsti Allik, Mare Kiisk, Pille Kütt, Kristiina Pavlenko ja Kaie Anderson.

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka. Projektist lähemalt saab lugeda siit.

Projektinädala fotogalerii


Foto: Helina Mugra