Juba kolmandat korda toimuvad Tartu Raatuse Kooli projektipäevad „Õppida on huvitav ehk igas aines on ainest!“ toovad selgi korral 15. ja 16. oktoobril igale ligi viiesajale õpilasele oma isikliku tunniplaani.

Õpetajate päeva eel pälvisid Raatuse kooli projektipäevad Tartu linna tunnustuse. Linnapea Urmas Klaas andis koolile üle aasta haridusteo auhinna.

Kokku on sel aastal kavas rohkem kui 90 erinevat õpi- ja töötuba. Projektipäevade peakorraldaja, kooli arendusjuht Rene Leineri sõnul on tegemist rekordilise arvuga, mis annab õpilastele palju rohkem valikuvõimalusi.

„Kuigi projektipäevi planeerides ja korraldades ei ole rekordite löömine olnud meile kunagi eesmärgiks omaette, on siiski meeldiv, et oleme sel aastal pakkumas ligi kolmandiku võrra enam erinevaid õpitube kui eelmisel aastal. See on märgiks, et oleme tublisti kasvanud,“ ütles Leiner.

Kooli üheks olulisemaks rolliks on õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine ja nii eeldavad enamik õpitubadena üles ehitatud tegevusi osalejatelt omavahelist suhtlemist ja koostööd.

"Projektipäevadega soovime muuhulgas tugevdada kooli identiteeti. See aga saab sündida peamiselt läbi omavahelise suhtluse. Nii ongi õpitubades koos mitte ainult eri klasside, vaid ka eri vanuses õpilased," ütles kooli direktor Toomas Kink.

Lisaks kooli oma töötajatele viivad õpitube läbi ligi 30 erinevat välispartnerit. Nende hulgas on esindatud Eesti Füüsika Selts, AHHAA-keskus, Eesti Maaülikool, Tartu Väitlusklubi, MTÜ Silmaring, Paberimuuseum, Kaitseliit, Tartu Ashtanga Jooga Kool, MTÜ Tervis ja Sport, Tartu Loodusmaja, SK Triiton, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Budoklubi, Antoniuse Savikoda, Viljandi pärimusmuusika ait ja mitmed teised.

Erilised on 2015. aasta projektipäevad ka seetõttu, et esmakordselt viivad õpitube läbi kolm kooli oma õpilast – Hanna-Liisa Kalind ja Karolin Pavlenko 5.a ning Maldis-Sveno Laur 9.b klassist.

Rahvusvahelise Nordplus Juniori projekti raames külastavad Raatuse projektipäevi 4 õpetajat Kaunase Versvu Keskkoolist (Leedu). Eesmärgiks siinsete kogemuste pinnalt korraldada analoogseid päevi ka Kaunases. Sellega seoses lähevad 2016. aasta aprillis Raatuse õpetajad Leedu sõpruskoolile oma kogemuste, nõu ja jõuga appi.

Suurem osa projekti eelarvest kaetakse Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt õppekava rakendamist toetavate projektide raames. Viiendik eelarvelistest kuludest on kooli kanda.

Meedialinke ja fotogaleriisid eelmiste projektipäevade kohta saab lugeda siit ning valikut antud tagasisidest siit.


Õpilased õpilasfirma Kolm Põrsakest läbiviidud õpitoas katseid läbi viimas.