15.-16. märtsil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud vabariiklikul muusikaolümpiaadil saavutas meie 7.b klassi õpilane Miia Maria Treier kolmanda koha ning esindab Eestit 18.-21. aprillil Küprosel toimuval rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil.

Algas kogu see teekond aga juba 10. veebruaril toimunud Tartu linna ja maakonna muusikaolümpiaadi võiduga, millega Miia lunastas pääsu nö suurde finaali. Kaheaastase intervalliga toimuva muusikaolümpiaadi üleriigilises finaalis Tallinnas osales põhikooli vanuseastmes 28 õpilast.

Plaan Miia saavutusest kirjutada tekkis juba veebruaris peale maakondliku olümpiaadi esikohta. Tagasihoidliku loomuga võitja ise aga arvas, et ootame ikka vabariikliku olümpiaadi ka ära. 


Uku Tootsi jälgedes

“Arvan, et kõik, kes edasi said on juba omaette võitjad ning väärivad tunnustust. Kuna konkurents ei olnud minu vanuserühmas just tohutult suur, siis leian, et seda väikest vaheetappi ei ole veel mõtet kodulehel kajastada,” rääkis Miia toona. Takkajärele oli tal muidugi õigus, sest Tallinnas saavutatud kolmas koht ja sellega kaasnenud kulddiplom on ajaloolise väärtusega saavutus, mida järgmistel päris keeruline korrata või üle lüüa. Ometi ei ole see meil esimene kord sellelt võistluselt loorbereid lõigata. Neli aastat tagasi väljus Uku Toots sealt suisa võitjana (meenuta siit).

Olümpiaadideks valmistas Miiat ette meie muusikaõpetaja Mai Rand“Vabariiklik olümpiaad koosneb neljast osast. Kirjalik osa hõlmab üldhariduskooli 2. ja 3. kooliastme muusikaõpetuse ainekava, Eesti Kontserdi veebilehe, ajakirja Aplaus eelmise aastakäigu ja viimase laulupeo teatmiku sisu. Teises osas toimub harjutuse laulmine noodist astmenimedega ja rütmiharjutuse koputamine. Seejärel esitavad õpilased žüriile ja publikule varem ettevalmistatud laulu ning kõige lõpuks omaloomingu”, rääkis Mai.

Õpetaja sõnul langes seekordne olümpiaadile saatmise valik Miia kasuks, kuna ta on tõsise töössesuhtumisega ja andekas noor inimene. Kuna omaloomingulise pala väljamõtlemine võtab aega, siis hakati olümpiaadi piirkondlikuks vooruks ettevalmistusi tegema juba detsembris.


Ühena noorimatest osalejatest kohe poodiumile

“Olümpiaadiks harjutasime noodist astmenimedega laulmist, sellega tuli vaeva näha. Töötasime läbi ka kooliõpikud, ajakirja Aplaus numbrid, Eesti kontserdi veebilehed ja laulupeo teemad, samuti juubilarid-heliloojad. Õppisime selgeks soololaulu,” ütles eelmisel vabariiklikul olümpiaadil ise žüriiliikme rollis olnud õpetaja Mai.

Selline suur edu tuli Miiale suure üllatusena. Seda just ülesannete keerukuse tõttu. “Lisaks oli olümpiaad mõeldud 7.-12. klassile ning olles üks noorematest osalejatest ei eeldanud ma kohe esimesel korral ülihead tulemust, vaid võtsin seda pigem kui huvitavat kogemust ja toredat väljakutset.”

Kõige keerulisemaks pidas Miia võistluse kirjalikku osa ehk muusikaalaste teadmiste kontrolli.


Anne Veski ja Händel

“Küsimused hõlmasid tervet põhikooli muusikaõpetuse õppekava, lisaks tutvusin valmistudes muusikaajakirja Aplaus väljaannetega, 13. noorte laulu- ja tantsupeo teatmiku ning repertuaariga, Eesti Kontserdi aastakava ning 2023/2024 aasta nn muusikajuubilaridega. Mulle tulid kasuks ka muusikakooli põhiteadmised. Kirjalik töö oli üsna mahukas, küsimused olid väga eripalgelised ning aega jäi vastamisel väheseks. Minu arvates õnnestus mul kõige paremini laulmine. Esitasin Triin Normani laulu “Üle Maarjamaa”, mis kõlas ka viimasel laulupeol. Klaveril saatis mind õpetaja Mai” rääkis Miia, kelle elus on muusikal väga oluline roll.

“Tegelen sellega palju. Ma ei oska ühte kindlat lemmikut välja tuua, kuulan erinevaid muusikažanreid ja artiste. Viimased suuremad kontserdielamused on olnud Anne Veski kontsert eelmisel suvel ning hiljuti Vanemuises nähtud G. F. Händeli barokkooper “Julius Caesar”, koos vapustavate kontratenorite koosseisuga.”


Miia ema: Võidu taga on õpetaja Mai

Küsisime ka Miia emalt Kai Treierilt, kuidas kodus need võidud vastu võeti. “Kahtlemata oli see rõõmus üllatus, et Miia saavutas nii Tartus kui Tallinnas sedavõrd suurepärased tulemused. Selle taga on alati ka toetav õpetaja. Tahan tunnustada ja avaldada tänu õpetaja Maile, kes tõesti igakülgselt aitas olümpiaadiks valmistuda ja Miiaga individuaalselt tööd tegi. Kindlasti tulid kasuks ka kooli mudilaskoori ja lastekooriga laulupidudel osalemise kogemused. Laulupeolisele ei valmista raskusi vastata küsimusele, kes on Rasmus Puur või mis oli XIII noorte laulupeol ühendkoori esituses kõlanud Pärt Uusbergi laulu tegelik pealkiri,” ütles meie olümpiaadikangelase ema.

Miia ongi ema sõnul väga musikaalne laps, kes võiks päevade kaupa viiulit mängida ja klaverit klimberdada. Kui saaks, olekski ta ainult muusika sees. Ema kinnitab, et soov tegeleda muusikaga tuleb puhtalt tütre enda seest. 

Miia õpib juba kuuendat aastat Tartu I Muusikakoolis viiulit ja on kaks aastat mänginud ka muusikakooli sümfoniettorkestris. Hiljuti lisandus lisapillina klaver. Muusikakooli õppekavas on lisaks pilliõppele ka solfedžo ja muusikalugu.


Klaveripala vallandas emotsioonid

Huvi muusika vastu tundub Miial olema ikkagi ka veidi geenidega päritud, sest ka ema Kai on lastemuusikakoolis õppinud ja koorides laulnud. Ema Kai sõnul teeb selle valikuk, kas muusika on tema tütre tulevik või hobi, juba Miia ise.

Kõige suurema üllatuse valmistas Miia emale aga olümpiaadiks valminud omaloomingulise klaveripalaga. “Ei teagi kuidas see klaveripala tal sündis ja millal, aga kui Miia seda kodus klaveril harjutas tabas mind küll suur imetlus ja samas ka tänulikkus, et mul selline laps on,” võtab Kai oma emotsioonid ühte lausesse kokku.

Üllatused ja head uudised polnud aga olümpiaadilt naasmisega veel lõppenud. 20. märtsil sai õpetaja Mai Tallinnast telefonikõne ja Miiat paluti osalema rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil Küprosel. Reeglina pääsevad sinna küll vabariikliku võistluse kaks paremat, aga kuna teise koha pälvinud õpilase vanus on juba lubatust suurem, siis avanes see võimalus Miiale, millest ta ka hea meelega kinni haaras.


Küprose reisi ootel

Tegemist on Euroopa keskse olümpiaadiga, mis sarnaselt Eesti muusikaolümpiaadile toimub samuti iga kahe aasta tagant. Võistlejate reisi- ja osalemise kulud kaetakse Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja korraldajate poolt.  Saatvad õpetajad peavad oma kulud ise katma. Kahjuks on õpetaja Mail oma klassiga samale ajale juba planeeritud koolilõpureis Londonisse, mistõttu võtab Muusikaakadeemia esindaja Miia sellel reisil oma tiiva alla. Samuti on leitud juba ka õpetaja, kes Miiat olümpiaadil klaveri saadab. 

“Rahvusvaheline olümpiaad koosneb samadest osadest, mis meie omagi. Kirjalik osa toimub iga osaleja emakeeles. Lisaks 2. ja 3. kooliastme muusikaõpetuse programmile on sisse toodud Küprose heliloojad. Samuti keskendutakse rohkem eri ajastute, sealhulgas kaasaja muusikale ning erinevatele muusikastiilidele,” kirjeldab õpetaja Mai eesseisva olümpiaadi sisulist poolt.

Soovime Maile, Miiale ja tema perele palju-palju õnne ning hoiame pöidlaid, et ka Küprosel kõik õnnestuks. Uhked ja õnnelikud oleme muidugi juba täna ning loodame Miiat tulevikuski jätkuvalt muusikalisi üllatusi pakkumas näha.