Jaanuarikuu esimesed kaks koolinädalat olid 8.b klassi jaoks senisest teistsugused ja erilised. Nimelt liitus nende klassiperega selleks ajaks külalisõpilane Haapsalust - Hetty Tamm. Uurisime külaliselt veidi lähemalt, kellega tegemist ja kuidas VeniVidiVici õpilasvahetusprogrammi raames toimunud õppimine kulges.

Hetty tuli meile Haapsalu Põhikoolist. Ennast iseloomustab ta järgmiselt: “Vabal ajal tegelen palju spordiga, käin kergejõustikus ning mängin korvpalli. Võtan osa aktiivselt koolielust, korraldan üritusi ja esindan kooli. Õpilasvahetusse tahtsin tulla kogemuse saamiseks samuti soovisin tutvuda uue keskkonnaga ja uute inimestega ning panna end proovile.”


Jäime silma tegusate inimestega

Raatuse kooli kasuks tegi ta valiku peamiselt interneti põhjal, kus meie puhul jäid talle silma tegusad inimesed. Seda läbi meie mitmepalgelise rahvusvahelise suhtluse kui ka näiteks Kuu Tegijate.

“Uurisin eelkõige põhihariduse õppetingimusi ja kooliväliseid tegevusi kõigis Tartu koolides ja leidsin, et just Tartu Raatuse Kool võiks olla mulle kõige sobivam. Nüüd võin öelda, et oma valikus ma ei pidanud pettuma. Mind üllatas eelkõige see, kui hästi mind vastu võeti. Ma sain vabalt uude keskkonda sulanduda ja ei tundnud kogu selle aja jooksul ennast kordagi võõrana, olin kaasatud nii õppetöösse, kui õppetöövälisesse tegevusse.

Klassikaaslased suhtusid minusse kohe esimesest päevast väga hästi. Mitmetega neist tekkisid head suhted. Tahan ikka ka edaspidi käia rohkem Tartus ja loodan, et me leiaksime aega, et taas kohtuda. Kõige lähedasemaks sain Lembi, Jasmiini ja Gretheliga, kes tunduvad väga minule sarnased inimesed, aga enamikega teistest on samuti sõbralisti kontakt loodud.” 

Nutikas WC ja puldiga mees

Hetty kaks nädalat vahetusõpilasena oli küllaltki lühike aega, et peensusteni õppeprotsessi süüvida. Midagi märkas ta siiski.

“Kindlasti, kui ma lähen tagasi oma kodukooli, siis nii minu klassijuhataja kui klassikaaslased hakkavad huvi tundma, mis teie koolis teisiti oli. Oli mitmeid erinevaid õppetöö läbiviimise meetodeid, nagu grupitööna tehtav tund, mis mulle väga meeldis, aga ennekõike võtaksin siit kaasa õpetajate suhtumise õpilastesse. Mulle meeldis, et õpetajad naeravad koos õpilastega ja neil on ka lõbus. Klassi õhkkond on sellest palju parem ja soojem. Lisaks meeldib mulle mõte, et enamik tööst tuleb ära teha koolis, mitte anda nii palju kodutöid. Kool olgu õppimiseks, kodu puhkamiseks - kodus võib jätta õppida, aga mitte ülemäära palju.”

Oma kodukoolist erinev oli näiteks ka see, et neil ei ole tunniplaanis klassijuhataja tunde. Kogu see töö tehakse klassijuhatajate poolt ära ainetundide ja vahetundide ajal. Kuigi peame ennast küllaltki moodsa infrastruktuuriga kooliks, siis Hetty kool Haapsalus olevat veelgi nutim, sest seal tuleb isegi WCs vesi ise peale ja ei pea nuppu vajutamagi. Lisaks tulevad klassiruumides kardinad ise koos päikesepaistega alla. Samas nägi Hetty seda pigem probleemina, sest klassist seda keegi tagasi reguleerida ei saa ja vastav pult olevat vaid ühel mehel terve koolimaja peale.


Kodukoolis on õpetajad rangemad

“Üheks erinevuseks minu ja teie koolipäeva kulgemises on ka vahetundide pikkus. Meil on 35 minutit (2x ja ülejäänud 10 min, toim). See teeb koolipäeva ehk pikemaks, aga annab ka võimaluse pikemaks puhkuseks tundide vahel ja ettevalmistuse aega järgnevaks tunniks, nt õppematerjali kordamiseks,” räägib Hetty, lisades, et algselt olid meie koolitunnid talle harjumatud.

“Minu kodukoha koolis on õpetajad suhtumise poolest karmimad. Tartus on õpetajad leebemad, rohkem justkui sõbrad õpilastega. Selline suhtumine mulle meeldib, selle tõttu on klassis ja loomulikult ka koolis vähem pingeid.”

Koolivälisel ajal püüdis Hetti külma ilma trotsides ka rohkem Tartuga tutvuda. “Jalutasin mööda Tartut, õnnestus käia ülikooli raamatukogus ja ei jätnud ka mulle nii olulist sporditegemist. Minus kinnistub järjest rohkem tahe tulla peale põhikooli lõppu just Tartusse oma haridusteed jätkama ja tulevikus siin ka kõrgharidus omandada. Hetkel on mul siiski veel küllaltki raske teha lõplikku  valikut gümnaasiumide vahel. Tartus on selleks nii palju võimalusi. Kõrghariduse omandamisel on aga kindel siht Tartu Ülikool, kus mu õde hetkel füsioteraapiat õpib. Minu mõtted on praegu mõnel  spordiga seotud erialal.”


Hetty ühendas klassi

8.b klassijuhataja Lauri Kõlamets iseloomustas Hettyt kui suure tähega ühendajat, sooja ja liidriomadustega inimest, kes suutis 8.b klassiga imet teha. “Kui tavaliselt olen klassi ühistegevustele saanud kohale maksimaalselt kolmandiku klassist, siis Hettyga bowlinguõhtule tuli pea 90% õpilastest.”

Ka Hettyl on klassijuhataja Lauri kohta lõpetuseks ainult häid sõnu öelda. “Ma tahaksin teda ja kogu 8.b klassi väga tänada, teiega koos olid need kaks nädalat väga tore ja tegus aeg!” Külalisel oli kahju lahkuda, kuid kindlasti jääb ta oma uute sõpradega suhtlema ka tulevikus ning on siia alati tagasi oodatud. Lisaks istutas ta VeniVidiVici õpilasvahetuses osalemise mõtte vähemalt kahe 8.b klassi noormehe pähe ja loodame, et nemadki selle võimaluse saavad.