Detsembri esimese nädala alguses toimus Torino lähedal Pianezzas (Itaalia) Erasmus+ projekti BiblioLingua teine rahvusvaheline kohtumine, kus arutati seni tehtut, partnerite suurimaid väljakutseid, tekkinud probleeme ja otsiti üheskoos parimaid lahendusi.

BiblioLingua näol on tegemist noorukite lugemis- ja keeleõppeprojektiga, mille töös osalevad kuue riigi partnerid ja milles keskendutakse lugemise, keeleõppe ning Euroopa kirjanduspärandi sidumisele. Projektist lähemalt saab lugeda siit või külastada projekti kodulehte, kus esineb küll veel mõningaid vigu.

Seekordset partnerite kohtumist võõrustas Istituto dei Sordi di Torino, mis on üks vanimaid kurtide koole Itaalias. See asutati 1814. aastal ja teeb koostööd umbes 250 kuulmispuudega õpilasega lasteaiast ülikoolini. Kuigi tegemist on nime järgi Torino kooliga, siis tema füüsiline asukoht on tegelikult Pianezza, mis on Torinost umbes 12 kilomeetrit loodes asuv eraldi omavalitsusüksus.

Raatuse kooli esindus jäi sel korral kahjuks õpetaja haigestumise tõttu planeeritust poole väiksemaks ning sellega vintsutused veel ei lõppenud. Meid esindanud projekti koordinaatorile Rene Leinerile sai osaks nii lennu tühistamine kui ümbersuunamine teisele lennule ning vahejaamas planeeritud paaritunnise ootamise asemel 11 tundi kestnud ootamine. Lõpuks tuli uneta aega kokku 41 järjestikust tundi.

Kohtumine ise möödus aga väga hästi. Iga partneri esindaja esines oma vastutusvaldkonda puudutava ettekandega. Juttu tuli e-raamatukogust ja sellega seonduvast testimisest koolides, veebiplatvormist, kvaliteedijuhtimisest, projekti koordineerimisest ja paljust muust.  Kõige suurema arutelu objektiks olid sel korral e-raamatute erinevate pedagoogiliste materjalide, peamiselt tunnikavade ja õpijuhistega, nende tõlkimise ja disainilahendustega seonduvad küsimused. Samuti lepiti kokku, et senisest enam pannakse nüüdsest rõhku erinevatele, ennekõike veebipõhistele, levitustegevustele. Raatuse kooli käes on kogu projekti protsessihindamine, mille viimase monitooringu tulemustest Rene kohapeal ka ülevaate, koos soovitustega tulevikuks, andis.

Detsembri lõpuni toimub partnerkoolides seni valminud e-raamatute testimine, millele jaanuari alguses tagasiside antakse ja vajadusel koostajate poolt parandused sisse viiakse. Samuti jätkub töö erinevate toetavate pedagoogiliste materjalide ja juhiste kallal. 

Järgmine ja ühtlasi viimane projektikohtumine, kus partnerid tegelevad e-raamatute loomise juhendmaterjali ja e-raamatute sisehindamisega ning arendavad strateegiaid tulevikuks, leiab aset aprillis meie Hispaania partneri juures, Málagas asuvas õpetajate koolitus- ja keeleõppekeskuses Babel Idioma y Cultura S.L. Meid esindavad seal õpetajad Mailiis Meitsar ja Aire Rillo.

Külasta ka projekti blogi, kust leiad põnevat teemakohast lugemist.