Emakeelepäeva, mis ühtlasi on ka π-päev (3,14) ja rahvusvaheline matemaatikapäev, tähistamisega Raatuse koolis tegime algust juba esmaspäeval toimunud omaloomingu pärastlõunaga, mida vedas õpetaja Maila Jürgenson. Oma loodut kandisid ette 12 õpilast ja 3 õpetajat. Seal anti kätte ka juba toimunud eesti kirjanduse päeva viktoriini auhinnad. Maksimaalse punktisumma kogusid kooli direktor Toomas Kink, õpetajad Tiina Vink ja Riin Jürgenson. Vaid punkti kaugusele jäid õpilased Sander Haavik, Elisabet Kustavson, Pille-Riin Haav ja Andres Haav.

Eesti keele õpetajate initsiatiivil toimus emakeelepäeval rida tegevusi klassides. Õpilased lahendasid põnevaid anagramme, mille lahendiks olid kooli õpetajate nimed. Avatud õpiruumis tutvuti 105 erineva tsitaadi ja mõttega ja valiti välja viis kõnetavamat, mis enese jaoks lahti mõtestati. 1.-4. klasside õpilased kirjutasid etteütlusi, 5.-9. klassides aga klassinumbrile vastava arvuga sõnadest ilusaimat emakeelset lauset.

Lisaks toimus rida tegevusi klassijuhatajate initsiatiivil. Näiteks 2.a klass tähistas õpetajate Luule ja Mareti eestvedamisel seda päeva, rääkides Kristjan Jaak Petersonist ja Miina Härmast. Vaadati fotosid, kuulati ja loeti nii mõndagi nende elust. Päev lõpetati "kontserdiga", kuulates Miina Härma laulu " Ei saa mitte vaiki olla" ja tehti samast luuletusest väike ilukirjavõistlus.

Lõpetuseks toome teieni 6.d klassi õpilaste poolt loetud Juhan Liivi luuletuste kohta kirja pandud kauni kõlaga kokkuvõtvad laused:

Täht süttib, su rahva see terveks teeb ("Kui tume veel kauaks ...")
Väike helin väikse mehe sees, võimsam helin suure mehe sees. ("Helin")
Kuumal nõmmeliival lõhnav nõmm-liivatee. ("Nõmm")
Must lagi on nagu öö meie kohal. ("Must lagi on meie toal")
Kõik annaksin su eest, mu Eestimaa! ("Ma lillesideme võtaks")

Oleme jätkuvalt uhked maailma ilusaima keele kõnelejad.

Fotosid emakeelepäeva tähistamisest näeb siit.