17.-23. veebruarini toimus koolis traditsiooniline teemanädal, kus igal klassiastmel oli viieks õppepäevaks kinnistatud oma kindel teema, mille katuse all kogu õpe sel ajal käis. Oli rohkelt ägedaid temaatilisi õpitube ja vahvaid väljasõite, kuid suur osa õppest viidi läbi ka koolimajas. Kogu nädala jooksul lõimiti omavahel kõiki õppekavas olevaid õppeaineid. Eelnevalt olid kokku lepitud eesmärgid, oodatavad tulemused, hindamine ja tagasiside.

Esimeste klasside õpe koondus teema “Minu kodu – Eestimaa” alla ja tegevusi koordineeris õpetaja Maia-Eliisi Tagamaa. Õpilaste arvates oli teemanädalal toimunud õppimisviis teistmoodi ja huvitav. Õpipesades lahendati ülesandeid innukalt, tegutseti huvi ja õhinaga. Oli näha, et suur osa õpilastest tunnetas vastutust oma tegevuste ees.

Õpilaste arvates koguti palju uusi teadmisi elust Eestimaal vanal ajal. Kõige sügavama mulje jättis õpilastele õppekäik ERM-i, kuhu sooviti koos vanematega kindlasti tagasi minna.

2. klassid õppisid tundma Eesti loomariiki. Õpetaja Kaisa Penijäineni sõnul oli nädal klassidele õpetlik ja tore. Teemanädala teema keskendus küll peamiselt maismaaloomadele, kuid selle kõrval õppisid lapsed ka loomade ja looduse hoidmisest.

“Kõige põnevam oli muidugi Loodusmuuseumis õpitubades õppimine, kus lapsed said mikroskoobiga liblika tiibu uurida, erinevate putukate elutsükliga tutvuda ja palju muudki. Alla ei jäänud ka Elistvere loomapark, kus nägime erinevaid loomi ning kuulsime, kuidas nad looduses hakkama saavad. Teemanädalal õpitu kinnistasime koolis õpitubades, kus tutvusime meie selle aasta looma – karuga.”

Kolmandate klasside lapsed tutvusid teemanädala vältel erinevate mänguliste meetodite abil, mis on elekter, vooluring ja kuidas elektrit toodetakse ning säästetakse.

Kõige põnevamaks osutus ootuspäraselt AHHAA õppepäev, kus lapsed said teha erinevatest köögi- ja puuviljadest patareisid ning lahendada elektriteemalisi ülesandeid.

“Loomulikult oli fookuses meeskonnatöö oskuse arendamine - AHHAA oli kahe klassi peale moodustanud segarühmad, mis oli meeldivaks üllatuseks. Sissejuhatav õpipesade päev osutus mitmekesiseks ja põnevaks - praktiline tegutsemine tekitas palju positiivset elevust ja lõimitud ülesanded - nuputamine, vanade kodumasinate tundmaõppimine - oli nädalale sobiv sissejuhatus,” rääkis kolmandike teemanädala koordinaatorõpetaja Joanna Kärsin.

Neljandate klasside teemanädala tegevused toetasid tervikpildi tekkimist juba olemasolevate ning uute teadmiste ja oskuste seostamise kaudu. Õppimine oli tõhus ning tulemuslik, tõstis sisemist õpimotivatsiooni. Koondteema “Inimene ja erinevad elukeskkonnad” all õpiti tundma erinevaid elukeskkondi, uuriti inimtegevuse mõju neile ning saadi praktilisi teadmisi toimetulekuks erinevates kliimatingimustes.

“Tagasisides nimetasid õpilased meeldivaima tegevusena ära kõik tegevused, teistest enam nimetati troopiliste viljade päeva - koolimajja peidetud vihjete abil tuli lahendada temaatiline ristsõna, paaristööna koostada lühiuurimus ühe vilja kohta ning seda kaaslastele tutvustada, lõpetuseks toimus puuviljade ja marjade maitsmine,” võttis õpilaste refleksiooni kokku õpetaja Kristiina Pavlenko

Viiendate klasside õpilased teadvustasid teemanädalal "Hoia ja säästa", kuidas olla loodussõbralikum ja säästlikum.

Õppijad teavad nüüd rohkem valikutest, missuguseid tooteid poest osta, mida on võimalik taaskasutada ja uuskasutada. Teemanädalal õpiti, kuidas saab ise puhastada vett ja seda juua kui puudub jooginõu. 

Õpetaja Aire Rillo sõnul hääletasid õpilased kõige põnevamaks õpitoaks kokkamise, sest leiti, et selle praktiline külg on oluline - külmikust võetud toidu ülejääkidest saab teha maitsvat toitu.

Õpetlik töötuba oli Tartu loodusmajas, kus saadi teada vee filtreerimisest ning igaüks sai võimaluse seda praktikas läbi teha. Õpilaste arvates olid kõige emotsionaalsemad õpitoad riidekoti trükkimine, puidujääkidest lille meisterdamine ning lauamängu valmistamine, sest seal sai rakendada enda loovust.

Kuuendate klasside teemanädala teemaks oli "Muna". Kõige enam meeldisid õpilastele erinevad praktilised tegevused ja katsed munaga: munarestile näo maalimine, munale kiivri ehitamine, muna keetmine, praadimine ja pošeerimine, laboris munaga tehtud katsed, viktoriiniga orinteerumismäng Toomemäel ning õppeprogramm "Milleks muna?" Eesti Põllumajandusmuusemis.

Nädalat koordineerinud õpetaja Mari Kipri ütles, et tegevuste põhirõhk oli meeskonnatööl. “Tulemusliku meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi ­suhteid. Seda oskust said õpilased läbi mitme tegevuse praktiseerida.”

Seitsmendate klasside õpilasi kõnetas nädala jooksul teema "Keskaeg" ning sellest lähtuvad õpitoad ja õppekäigud. Õpetaja Elina Tsäko sõnul said koolis õpetajate poolt korraldatud õpitubadest kõige positiivsemat tagasidet Tuuliki Vuksi juhendamisel toimunud keskaegsete küpsiste valmistamine, Skandinaavia-teemalise savitahvli valmistamine Priit Allasega ning keskaegse maali lavastamine, mida viis läbi Kadri Kosk.

Teemanädala kõige põnevamaks ettevõtmiseks pidasid õpilased ajakeskuse Wittenstein külastust “Elava ajaloo rännak koos maitseelamustega”. Meeldisid nii ajastutruud interjöörid, ladusa teemakäsitlusega giidid kui ka võimalus endal selles ajarännakus aktiivselt osaleda.

Kaheksandad klassid keskendusid nädala jooksul inimese arengu teemadele. Inimeses toimuvad muutused nii väliselt kui ka sisemiselt, muutuvad suhted, arusaamad, sihid, kuid mitte ainult inimene ei arene, vaid areneb ka keskkond inimese ümber. Uued oskused ja teadmised arendavad meid ning aitavad liikuda soovitud suunas. Oluline on end hoida vaimselt ja füüsiliselt tervena.

Kes ma olen? Mis mulle meeldib? Milles olen hea? Kuidas arendada oma tugevusi? Kuidas arendada suhteid? Kuidas liikuda oma unistuse suunas? Need olid küsimused, mida endale ja teistele selle nädala jooksul esitati ning millele vastuseid otsiti ja leiti. Kindlasti olid põnevad ja olulised nt poistele toimunud meestejutud ja tüdrukutega räägitud naistejutud. Sinna kõrvale veel ka intrigeeriva pealkirjaga kohtingute töötuba.

Õpiti tundma nii etiketti, valmistati fruktodisainiga torti, maaliti, toimusid Rakett69 teemalised töötoad ja tehti palju muud põnevat ja õpetlikku. Nädala lõpetasid loovtööde kirjutamise praktilised õpitoad ja loovkirjutamine.

“Kava koostades püüdsime kaasata kõik õppeained. Minu arvates toimis selle aasta kava päris hästi. Õpilased said töötada iseseisvalt ja meeskonnana, orienteeruda värskes õhus ja käia "kohtingul". Kaasatud oli palju õpetajaid ja väliskülalisi, keda soovitan ka edaspidi kutsuda. Õpilaste tagasisidest selgus, et nemadki olid rahul,” võttis nädala kokku kaheksandike teemanädala koordinaatorõpetaja Priit Laats.

9. klasside teemanädala „Võimalused“ eesmärgiks oli toetada meie peatseid lõpetajaid edasiste valikute tegemisel. Valmistuda sisseastumisvestlusteks, analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi ning tutvuda erinevate edasiõppimise võimalustega. Tegevuste hulgas oli ka valmistumine erinevateks sisseastumiskatseteks.

Nagu näha oli väga energiline, põnev ja oluline õppimise nädal, mille elemente me aina enam ka igapäevases õppetöös kasutama julgustame. Aitäh kõikidele õpetajatele, kes selle võimsa nädala õpilastele võimalikuks tegid! Samuti täname Tartu linnavalitsuse haridusosakonda, kes juba mitmendat aastat järjest teemanädala korraldmist rahaliselt toetab.

Vaata ka teemanädala fotogaleriid, kuhu oleme koondanud paljude õpetajate ülesvõtteid.