Lühidalt peamisest

Nagu välisprojektidega ikka, püüame ka siin mitut kärbest korraga. Ühelt poolt projekti temaatika, teiselt poolt õpilaste sotsiaalsed oskused. 

Eesmärgiks on, nagu alati, õpilane - iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija läbi IKT ja erinevate sotsiaalsete kompetentside rakendamise ja arengu. Samuti paremate sotsiaalsete, eneseväljendus- ja keeleoskustega julgem ja aktiivsem õpilane. Ehk siis inimene, keda iga tööandja Eestis ja mujalgi igatseb või kellest endast võiks tulevikus saada tööandja. 

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus teemadeks või kasutatavateks rakendusteks on muuhulgas:
- hariduslikud tehnoloogiad ja nende roll õpetamise innovatsioonis
- IKT roll õppimisprotsessis, strateegiates ja õpilaste kognitiivsetes mudelites
- loovus ja kultuur
- jagamis- ja onlinemeedia
- PenPal Schools
- Minecraft Edu
- Animoto
- Book creator
- Canva
- Twitter ja blog
- Podcasti koostamine
- Pinteresti kasutamine
- interaktiivsete kaartide loomine
- tehnoloogia klassiruumis jne.

Projekt kestab kaks aastat, suveni 2021, mille jooksul toimub rida põnevaid teemakohaseid tegevusi nii siin kui sealpool riigipiire. Iga projekti mobiilsustesse osalema valitud õpilane saab osaleda ühes välismobiilsues. 

Ühegi projekti puhul pole kaugeltki kõige olulisem see teema või need teadmised, mida saadakse, vaid justnimelt see kogemus ja oskused, millele igasugune rahvusvaheline koostöö, reisimine ja uutes situatsioonides olemine, inimesele pakub ja annab. See, mida tööandjad täna kõige enam inimestelt ootavad - sotsiaalsed oskused, koostööoskus, ootamatutele probleemidele ootamatute lahenduste leidmine, kastist välja mõtlemine, julgus ise leida, püstitada, otsustada ja lahendada. 

Nende oskuste areng on meil iga rahvusvahelise projekti kõige olulisem fookus. Mõistagi oleme monitoorinud ja loodame näha positiivset mõju ka paljude teiste faktorite osas, nagu näiteks:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga IKT kompetentsidel
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest 

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuse koolis on Rene Leiner, pedagoogiline koordinaator õpetaja Lauri Kõlamets.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Collège Aimé Césaire (Prantsusmaa)
Liceo Statale Pascasino (Itaalia)
Kaunas Versvu Gymnasium (Leedu)

Lingid ja seotud uudised:

Projekti koduleht ja blogi

WWW esimesed sammud Itaalia pinnal

WanWon Marsala 2019 (fotogalerii)

Unustamatu nädal teiselpool ekvaatorit

Reunioni saarel 2020 (fotogalerii)

Õpilased käisid vaheajal tuhandete kilomeetrite taga õppereisil /Tartu Postimees, 11.03.2020/

Omikroni kiuste Sitsiiliasse

WanWon Sitsiilia nädala video

Sitsiilia projektinädala galerii nr 1

Sitsiilia projektinädala galerii nr 2

Wander With Wonder projektinädal Tartus (video)

WanWon Leedu projektinädal (galerii)

WanWon Leedu projektinädal (video)