Lühidalt peamisest

Lühidalt öeldes on tegemist projektiga, mille teema keskendub digimaailma ja pärismaailma tasakaalule.

Tänapäeval kasutavad lapsed väga palju infotehnoloogilisi vahendeid. Ometi ei ole näha olulist hüpet nende vahendite kasutamisest tuleneva kasuteguri osas ehk siis tegelikud arvutikasutamise oskused ei ole kindlasti tasemel, mis meid rahuldaks.

Teiseks probleemiks, millega käesolev projekt tegeleb on meie laste liiga suur nutiseadmete ja ekraanide taga veedetud aeg, mis võiks igast aspektist vaadatuna olla optimaalsem. Koos Taani, Türgi, Ungari ja Horvaatia partnerkoolidega anname oma parima, et projektis osalevate õpilaste ja õpetajate abiga neid küsimusi põhjalikumalt lahata.

Iga rahvusvaheline projekt annab lastele justnimelt võimaluse arendada ennekõike oma sotsiaalseid oskusi ning seda olukordades, mida igapäevane koolipäev ei paku. Mõistagi avardab see igaühe silmaringi, võimaldab reisida ja suhelda erinevatest kultuuridest ja riikidest pärit eakaaslastega, näha teisi koole ja riike.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Gislev Friskole (Taani)

Cudibey Ortaokulu (Türgi)

Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Ungari)

Osnovna skola Brsadin (Horvaatia) 


Projekti koordinaatorite tiim Svendborgis (Taani) kohaliku linnapea juures. Fotolt leiame ka Raatuse kooli poolse projekti pedagoogilise koordinaatori Mihkel Laari (paremalt esimene) ja üldkoordinaatori Rene Leineri (paremalt viies).


Eesmärgid

Projektil on laias laastus kaks olulist eesmärki. Esiteks anda oma panus sellesse, et laste arvutis või nutiseadmes veedetud aeg mööduks produktiivsemalt ja tulevikku silmas pidades mõtestatumalt ning samas, et nutiseadmele pühendatud aeg ei täidaks kogu laste vaba aega, vaid nad leiaksid taaskord üles huvi ka nutivälise maailma tegevuste vastu. 


Tegevused

Projekti raames toimub õpilastele kahe aasta jooksul kokku neli mobiilsusnädalat - Türgis, Horvaatias, Eestis ja Ungaris. Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides toimuvatel mobiilsusnädalatel läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi, mille läbiviimise eest vastutab korraldav ehk vastuvõttev kool. Nii nt keskendutakse Türgis suuresti draama, Ungaris robootika ning Horvaatias ja Eestis programmeerimisega seotud tegevustele. Lisaks sellele luuakse üheskoos projekti laul, tegeletakse tänavakunstiga, viibitakse palju looduses, tehakse sporti jpm. Esimese ülesandena koostavad projektis osalevate koolide õpilased projektile logokavandid, millest parim valitakse projekti ametlikuks logoks. 

Lühidalt mõned näited planeeritud tegevustest:

- foorumteater 
- kultuuridevahelisi piire, erinevusi ja kokkupuutepunkte käsitlevad temaatilised töötoad
- programmeerimine
- laulukirjutamise töötuba
- tekstikirjutamise töötuba
- orienteerumine ja jalgrattasõit
- arvutimängu loomine
- Sumo-robotite võistlus jm robootikaga seotud tegevused
- tänavakunst
- loodushoiuga seotud tegevused
- kartograafiaga seotud tegevused

Palju on planeeritud spordi ja ennekõike laste sotsiaalseid oskusi arendavaid tegevusi.


Tulemused

Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- sotsiaalsed oskused
- arvutikasutamise oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus
- vähenenud nutisõltuvus
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitilise mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest

- õpilaste vastutusvõime, teadmised ja oskused ürituskorraldusest, suurem teadlikkus inimeseks olemisest, sotsiaalsetest suhetest
- rahvusvaheline koostöö õpetajate ja koolide vahel
- projektijuhtimise ja koostööoskuste areng projektis osalenud koolipere liikmetel
- projektis osalenud õpilaste perede suurem kaasatus kooliellu
- kooli maine tõus


Projekti ajutrust sai avakohtumisel ühe oma töökoosolekutest pidada vägagi idüllilises ja inspireerivas töökeskkonnas. Foto: Rene Leiner


Lingid ja seotud uudised: 

Projekti ametlik koduleht

Stardib digimaailma erinevaid tahke lahkav rahvusvaheline projekt

Fotogalerii - projekti koordinaatorite avakohtumine Taanis

Musta mere ääres ennast ja teisi avastamas

Fotogalerii - Square Eyed Students projektinädal Trabzonis

Kaks Peetrit ühes potis ehk reis hoopis teistsuguses Horvaatias

Fotogalerii - SES Horvaatias 1

Fotogalerii - SES Horvaatias 2

Viie riigi ruutsilmad kohtusid Tartus

Fotogalerii - SES projektinädal Eestis

Häid emotsioone täis nädal Ungaris

Fotogalerii - SES projektiga Ungaris