Novembris 2019 ja jaanuaris 2020 toimusid Tartus ja meie partnerkoolis Kaunases kaks väga põnevat projektinädalat, kuhu Raatuse perest oli kaasatud terve 4.b klass

Projekt kandis pealkirja Creativity - Key to Success! ning seda finantseeriti Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.

Peame maalimaga sammu pidama 

“Maailma Majandusfoorumi aruande kohaselt on selge, et loovus on juba täna, aga veelgi enam tulevikus, üks olulisemaid ja tööandjate poolt nõutumaid inimese omadusi”, rääkis projekti üldkoordinaator Rene Leiner.


“Tänane kool peab sellega väga tõsiselt tegelema. Uuringud näitavad, et lugemine aitab arendada lapse kirjutamisoskusi, kuid kirjutamine aitab arendada kognitiivseid võimeid, eriti aju arengu kõige olulisemal perioodil.

Samuti on teadusuuringud näidanud, et loovkirjutamist harjutavad lapsed on üldiselt paremad ka teistes õppeainetes nagu matemaatika, loodusained ja keeled. Neil on ka paremad probleemilahendamise oskused.”
 

Julge olla loov

Tegevused lastega keskendusid eelkõige õpilase kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele erinevate tegevuste kaudu, et nad oleksid eneseväljenduses julged. 

Projekti pedagoogilise koordinaatori Helina Mugra sõnul sooviti loova kirjutamise kaudu saavutada seda, et õpilased uuriksid ja arendaksid oma sisemist maailma ja loovust.

“Kuna projekt on rahvusvaheline, siis enamik tegevusi toimus inglise keeles, mis omakorda arendas keeleoskust, laienes sõnavara kasutamine,” lisas Mugra.

Lisaks loovusele oli projekti fookuses ka õpilaste ettevõtlikkuspädevus. Laste ülesanne oli koostöös ideid luua ja neid ellu viia, oskus näha sotsiaalseid probleeme ja märgata neis peituvaid võimalusi.

Mai Torimi teine mina 

Projektinädalate jooksul toimus rida põnevaid ja väga arendavaid tegevusi nii Raatuse koolis Tartus kui Kaunase Versvu Gümnaasiumis Leedus. Tartus keskenduti palju loovust ja ettevõtlikkust arendavatele õppemängudele.

Õpiti koos seadma eesmärke ühistegevustele, näidati üles initsiatiivi, vastutati oma ja rühma tulemuse ees. Läbi loovkirjutamise lugude jõuti edu definitsioonini, õpiti end loovalt väljendama mitmesugustes loovkirjutamise ülesannetes.

Arendati oma läbirääkimisoskuseid. Valmisid mitmed prototüübid erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Hinnati teadmiste olulisust edu saavutamisel. Mitmetes situatsioonides sai proovile pandud ka õpilaste esinemis- ja esitlusoskus. 

Kohtuti ka Raatuse kooli õpetaja Mai Torimiga, kelle teine mina kuulub tõlkimisele ja loovkirjutamisele. Nii rääkiski Mai sellest, miks ta kirjutama hakkas, millest kõneleb tema esimene ilukirjanduslik raamat, millest ta inspiratsiooni leiab ning mis see kõik talle kokkuvõttes annab. See inspireeris nii mõndagi noort kuulajat, kelles kirjutamispisik toimetamas on. Lisaks said külalised osa Eesti Rahva Muuseumi ja AHHAA teaduskeskuse külastustest. Palju põnevat toimus ka õhtuti peredes, kus lapsed ööbisid.

Rõhk oli mitmekülgsel üldpädevuste arengul 

Vastukülaskäigul Leedus oli fookus samu kvaliteete arendavatel, loovust ja ettevõtlikkust keskpunkti seadvatel õpitubadel. Silmaringi avardavad olid Trakai linnuse ja Vilniuse vanalinna külastused. Kirsiks tordil oli üliägeda kohaliku veepargi külastus, mis kõikidele kauaks meelde jääb. Lisaks said kõik õpilased peremajutuse kogemuse.

Helina Mugra sõnul sujusid kõik projektitegevused väga hästi ning tulemustega võib väga rahule jääda. Tegevused olid hästi sisulised, eesmärgipärased ja õpilastele jõukohased Samas ka väljakutsete rohked ning motiveerivad.

“Õpilased olid kogu projekti vältel aktiivsed. Õppimine oli süsteemne, eesmärgipärane, eakohane, saavutatav ja mitmekülgne. Õpilased said kasutada loovate kirjutamisülesannetes, samuti eakaaslastega suhtlemiseks ja peredes elamiseks inglise keelt. Ettevõtluspädevusi arendati ettevõtlusmängude, mängude ja läbirääkimisoskustele tuginevate tegevuste kaudu. Keelt harjutati ka vabaaja veetmise ajal.”

Positiivset mõju õpilastele nähti kõigis aspektides, mida projekti kirjutamisfaasis oodati.

Lõpetuseks ka väljavõtteid laste enda antud tagasisidest, mis annab projektile kindlasti kõige parema hinnangu.


Eesti projektinädal
 

Minu meelest oli väga tore. Mulle meeldisid kõige rohkem väljasõidud, nagu Ahhaa ja ERM, kuna me saime seal palju vaba aega. Isegi siis, kui väljasõite polnud, oli ajakava hästi ära planeeritud ja mängud olid väga huvitavad. Väga lahe oli praktiseerida oma inglise keelt ja ma õppisin ka uusi sõnu. Mulle väga meeldis ja nii tore et meie klass sai selle laheda võimaluse. Leedu lastega oli väga tore suhelda ja koos asju teha.

Mulle meeldisid väga kõik asjad, mida me projektis tegime. Mul oli alati väga tore ja lõbus.

Mulle jäi meelde see, kui me käisime perega ujumas ja see, kui käisime lauluvõistlusel. Minu arust oligi lauluvõistlus ja perega spaas käik kõige ägedam ja lahedam. Mul tekkisid enamus ajast head emotsioonid, vahel olid ka halvad.

Sain suhelda erinevate inimestega ja mängud olid põnevad. Kooli mängud olid lahedad.

Minu jaoks oli kõige ägedam ERM-is käik, sest meile anti vaba aega seal ise ringi vaadata. Tore oli ka AHHAA, sest seal tegime põneva katse ja anti ka natuke pärast vaba aega. Mulle väga meeldis ja arvan et minu leedulasele meeldis ka see projektinädal. 

Mulle meeldis käija ERMIs, Tagurpidi-majas ja Ahhaas. Kuigi oleme seal mitmeid kordi käinud, on seal ikka ja alati põnev ja huvitav. Minu juures oli sel korral 2 õpilast. Arvasin, et siis on raskem, aga tegelikult oli just lahedam. Marijus oli väga hea suhtleja, meil ei tekkinud kordagi raskusi üksteisest arusaamisega. Tema inglise keel oli sama hea kui mul. Benas oli jälle vaiksem, aga mulle meeldis ta väga ja me saime kolmekesi väga hästi hakkama. Me maadlesime, naersime, mängisime lauamängu Tsirkus jne. Ma õpetasin neile kendamaga trikitamist ja neile hakkas see väga meeldima. Ostsime neile kingituseks ka kendamad. Kui neile jaanuaris külla sõidan saan näha kui hästi nad harjutanud on. Ema heegeldas neile kommikorvid ja meisterdasime veel juurde südameskujulised kuuseehted, mille peal olid Eesti ja Leedu lipuvärvi paelast lipsud. Nad jäid meie juures veedetud ajaga väga rahule. Mulle väga meeldivad välisprojektid. Alati on põnev külastada mõnd uut riiki ja teist perekonda. Oma keeleoskust arendada ja saada uusi kogemusi.

Hea tunne oli ja üldse ei tahnud, et ta ära läheks. Kõige agedam oli veepargis. Mul tekkisid head emotsioonid ja head mõtted järgmiseks korraks.

Mulle meeldis kirjanikuga tuttavaks saada ja lahe oli ka voltida paberist karpi. Need mängud mida me mängisime olid väga ägedad. ERMis leidsime uue ägeda koha. Kahju, et see projekt nii lahku läbi sai.

Mulle meeldis, et sain inglise keeles rääkida. Meeldisid töötoad. 

Mulle meeldis leedulasega see, et ta oli jutukas ja tore. Ta sai aru nii inglise keelest kui ka vene keelest. Me mängisime lauamänge, käisime ujumas ja ronimas. Nädal oli tore ja lõbus. Ootan Leetu minekut juba. 

Mulle jäi meelde, et me mängisime üht arvutusmängu, koolituur, linnatuur ja paljud erinevad suhtlustegevused ja veel palju asju, mida ma ei jõua ära nimetada. Kõige põnevam ja ägedam oli see, kui käisime ERMis ja tagurpidimajas. Mul tekkis palju emotsioone. Enamasti oli rõõmu, aga vahel harva ka natuke igav, sest ei viitsinud nii kaua koolipingis istuda ja sellepärast, et ei viitsinud kõndida. Mul tekkis nii palju mõtteid, et ei oska kirjeldada. Rõõmsad mõtted ja ka teised mõtted. Aga kõik oli super ja vahva ja väga tore.

Mulle meeldis see, kui me tegime töölehti ja pidime leedulastega raha vahetama ja nemad pidid meile kuponge andma. Siis veel, et pidime veel kooli laulu laulma.

Oli väga tore ja põnev nädal. Kõige rohkem meeldisid mulle pärlite mäng, Ahhaa ja lauluvõistlus. Ainus asi, mis mulle väga ei meeldinud oli see, et pidime päris paljudes tegevustes kirjutama.

Mulle meeldis väga, kui me tegime parlitega arvutusi või kui me kauplesime kaarte, et saada  siniseid kaarte. Mulle meeldis ka draama, kus me pidime paarilisega samasid liigutusi tegema.

Esmaspäeval läksime poistele vastu, nende nimed olid Adas ja Danielius. Nad harjusid päris kiiresti ära meie juures. Me mängisime igal õhtul Wii-s bowlingut ja tennist. Teisipäeval käisime Marteniga metsaperes ja mängisime peitust. Kolmapäeval olime Markus O ja Marteniga batuudikeskuses ja mängisime kulli. Neljapäeval meeldis mulle Ahhaas DNA töötuba, teadusteater ja lauluvõistlus.

Kõige ägedam hetk koos leedulastega oli AHHAAs käik, sest ma sain midagi huvitavat teada DNA kohta ja leedulased šokolaadi ajaloost ja selle tegemisest. Tore oli ka Leedu tüdruku külaskäik, saime lähemalt tuttavaks, mängida UNOt ja joonistada. Koos käisime ka viiulitunnis ja batuudikeskuses hüppamas. Ta oli väga sõbralik ja viisakas. Talle meeldis meie juures väga. Ning talle meeldisid ka meie kass ja merisiga, kellele ta hea meelega kurki söötis.
 

Leedu projektinädal

Leedu projekt mulle väga meeldis. Keeleoskusega sain hakkama, aga vahepeal oli raske ka rääkida. Mul vedas kogu aeg rühmaga, et nad olid sõbralikud. Kõige raskem oli see, kui pidi minema rääkima inglise keeles, aga see oli lahe kogemus. Ma kogu aeg mõtlesin, et minu kord tuleb midagi inglise keeles öelda.

Väga meeldisid merevaigu töötuba ja rühmatöö. Need olid huvitavad ja meeldisid mulle. Samuti meeldis Traikai loss. Oskan nüüd rohkem iseseivalt hakkama saada ja arendasin enda keeleoskust inglise keeles. Veepark oli ka lahe.

Mulle jäi meelde, et me käisime veepargis ja kui käisime vanalinnas ja kõike muud lahedat. Ka see õppetegevus, kui pidime ise ühe projekti tegema, seda esitlema ja see, kui tegime koomikseid . Vaba ajal jäi mulle meelde, et käisime karti sõitmas ja batuudikeskuses. Mulle tekkis väga palju erinevaid emotsioone, enamasti rõõm ja kõike muud , ma isegi ei tea mis mõtteid tekkis, erinevaid mõtteid enamasti ja see, et ma tahaks magada ja teist patja oma toas. Projekt oli muidu äge ja lahe ja üldiselt oli kõik ok. Enamasti arenesin inglise keeles ja tiimitöös ja ka suhtlemisoskuses .

Nägin palju Leedu ilusaid kohti, nägin kuidas Leedus elu käib, kuidas toituvad, kuidas riietuvad, kuidas vaba aega sisustavad, kuidas suhtlevad. Mulle meeldisid merevaigu töötuba, ujumiskeskus, linnamatk. Kogu see projekt on julgustanud mind kasutama võõrkeelt, avardanud silmaringi, see tekitas mulle tahtmise veel kuhugi koos klassiga reisida.

Mulle meeldis kõige rohkem Vilniuses veepark. Leedu õpilased olid lõbusad ja temperamentsed. Kõik mängud ja tegevused olid väga toredad koos sõpradega ja leedulastega. Mõistan, miks õpin inglise keelt, mida pean palju-palju õppima.

See projekt andis mulle julgust üksinda võõras keskkonnas hakkama saada. Mul on hea meel, et ma selles projektis osalesin. Tänu sellele projektile on mul kaks Leedu sõpra. Olen tänulik, et sain sells projektis osaleda. Kui saaks osaleksin veel mõnes teises sellises projektis.

Ma õppisin rohkem inglise keelt. Seda sai harjutada päris palju ja sellega kaasnes ka julgus suhelda võõrkeeles.

Alustame siis nii, et mul oli väga tore pere, neil oli väike korter ja mina magasin elutoas. Ma ei tea, kus leedukas magas, aga jah Gabrielle juures elas ka tema ema, vanavanaema ja külas käisid tal ta isa ja vanaema. Mulle jäi meele see veepark kus oli nii tore. Mulle meeldis käia igasugustes vaatamisväärsuste juures. Sammuti oli ka tore bussisõit ja sinna minek. Oli ka mõndasi aju, kus ma ei saanud väga hästi aru mis toimub. Näiteks gruppitööd ja mul polnud kunagi normaalne tiim, aga unustame selle. Ma õppisin ka midagi, et inimestega suhelda, mitte muredseda jne. Ühesõnaga mulle meeldis see reis.

Mulle meeldis Leedus väga, pere oli väga tore ja tegevused olid huvitavad. Näiteks bowling ja veepark. Kooli tegevustest meeldis mulle kõige rohkem paberist torni ehitamine. Suhtlesin palju perega ja teistega. Rühmatööd läksid hästi. Mulle meeldis Leedus ja oli hea tunne.

Mulle meeldis kõige enam vaba aeg peredega, sest me käisime põnevates kohtades. Ma õppisin ennast väiljendama inglise keeles. Peres oli mõnus olla, sest kodus tüütas juba ära ja ma tahtsin reisida. Arnasega oli tore suhelda, sain temaga sõbraks ja suhtlen temaga Skype’is. Projekt oli põnev ja veepargis oli lahe, sest seal oil palju torusid kust sai alla lasta.

Mulle meeldis Leedu projekt, see oli põnev ja äge. Eriti meeldis mulle aquapark, kool ja peres olemine. Sain väga palju suveniire ja igasuguseid asju. Aga ikkagi meeldis Leedu projektis kõik.

Ma olen väga rahul nende projektidega, milles olen osalenud (Island ja Leedu). Ma tunnen, et räägin täiesti vabalt inglise keelt ja mingeid probleeme mul sellega seoses ette ei tulnud. Koolipäevad olid tihedalt sisustatud ja väga põnevad. Nii Eestis, Islandil kui ka Leedus. Ma ei tundnud kordagi, et mul on igav. Eriti meeldisid mulle Leedus deemoni muuseum ja veepark. Perega käisime karti sõitmas, see oli väga äge. Alati on tore külastada uusi maid ja kohata uusi inimesi. Ma arvan, et õppisin reisil olles palju. Kuidas üksi ilma pereta hakkama saada võõras kohas. Vaadata kuidas teistes riikides inimesed elavad. Millises koolis nad käivad ja kuidas õpivad. Millised on nende pered ja kombed. Milline on ilm. Ise sain juurde uudishimu ja uusi teadmisi. Meil on väga tore ja sõbralik klass ja meil on lahe koos reisida.

Mina sain enda Inglise keelt katsetada ja nüüd oskan ma suhelda inglise keeles inimestega. Õppisin kuidas rühmatöös töötada parenimi.

Mulle väga meeldis see projekt. See oli isegi mõne võrra ägedam kui eelmine (Islandi kooliga). Näiteks sellepärast, et me käisime kõik koos veepargis. Veepargis käisin kõikides torudes, kus mul võimalik oli käia. Kõige meeldejäävam on kindlasti see, kuidas iga õhtu ja hommik mulle peres hästi palju süüa anti, aga ka näiteks kaks õhtut kui me käisime veel koos perega bowlingus ja batuudikeskuses on kindlasti ka meeldejäävad päevad. See oli äge ja vinge reis kogu klassiga!

Mulle meeldis projekti jooksul kõik. Ma sain palju uusi oskusi näiteks rühmatöö, loovkirjutamine jne.

Kõige lahedam oli ujumine. Klassiga oli lahe. Proovida inglise keeles end väljendada ja aru saada. Lossis käimine. Ise hakkama saada. 

Mulle meeldis kõige rohkem Vilniuse veepargis. Veel meeldis mulle merevaigu muuseumis. Leedus õppisin tundma Leedu rahvapäraseid toite. Lisaks õppisin teistega rohkem arvestama ja sain teada mõned leedukeelsed sõnad. Mõistsin, miks on vaja koolis inglise keelt õppida. Sain teada, et Leedu lapsed on väga rõõmsad, naljakad ja mõnikord temperamentsed. Minu Leedu lapse kodu oli väga suur ja tal oli üks koer ja kass. Aitäh,et sain sellest projektist osa võtta ja sooviksin seda teine kordki teha. 

Leedu peres mängisime igasuguseid lauamänge, käisime loomapargis, kahes erinevas mängutoas ja kaubanduskeskuses. Mulle meeldis Leedus, et me käisime veepargis. Seal oli väga tore ja lõbus. Leedus meeldis mulle mängida igasuguseid mänge. Näiteks reklaamlehtedest torni ehitamine ja markeriga kolli joonistamine. Mulle meeldis, et me käisime igasugustes kirikutes, sest siis sai vaadata erinevusi eesti kirikutega. Kokkuvõttes oli see projekt sama lahe kui Islandi projekt.

Mulle meeldis see projekt väga. See on tore vaheldus. Bussisõidu juures oli tore, et saime ise valida, kelle kõrval istume ning me tegime piisavalt peatuseid. Leedus meeldis mulle kõige rohkem kui me käisime veepargis. Tore, et olime aktiivsed ja jalutasime. Minu Leedu pere oli väga sõbralik ja lahke minuga. Ma tundsin, et projekt aitas palju kaasa minu inglise keelele. Ma sooviks kindlasti ka teistes projektides osaleda. Mulle meeldis ka ajalehtedega torni ehitada.

Kõige rohkem jäi mulle meelde pangamängu läbimängimine, leedukate külaskäik ja meie Leedu visiit. Meeldis Kaunase linnatuur - kirik, Kaunase kindlus ja hobusega rüütli kuju, mis on nende sümbol. Meeldis veel veepark ja vabaaja tegevused perega. Lõbus oli see, et saime kahe klassiõega olla ka vabal ajal koos, kuna ka neid majutanud pered said omavahel hästi läbi. Ma õppisin selle projekti käigus olema julgem ja rohkem suhtlema ning inglise keeles end palju rohkem ja paremini väljendama.

Minu Leedus käik ei olnud kuigi meeldiv, kuna jäin haigeks ja sain kaasa teha ainult mõned üksikud päevad. Aga ka seal kodus haige olles sain õppida suhtlema nende pereliikmetega. Aga ka need mõned üksikud päevad klassi seltsis olid väga vahvad ja toredad. Mulle meeldis perega käia batuudikeskuses, kuigi mul oli seal natuke halb. Klassiga meeldis mulle väga käia veepargis. Mul tuli kahjuks iga õhtu ema igatsus, kuna olin haige ja ma olen lihtsalt selline inimene. Ma ei saanud ka igal öösel magada, ärkasin tihti üles. Aga viimane öö sain väga hästi magada, kuna teadsin, et järgmine päev samal ajal olen juba kodus. Kokkuvõtteks püüdsin olla ikkagi positiivne ja mul olid need üksikud päevad lõbus.

Mulle meeldis kõige rohkem rühmatöö, kus pidi joonistama mingit kolli ja meeldis ka, kus pidi ajalehtedest ehitama torni. Kahjuks minu tiim ei võitnud. Tore oli ka minu pere, kelle juures ööbisin. Käisime bowlingut mängimas ja mängumaal ning ka linna vaatamas, aga kõige põnevam oli ujumine ja ma õppisin inglise keelt.

Inglise keelt sain jälle praktiseerida. Oli väga tore kogemus väljaspool kodu. Leedus oli kõik väga tore. Tegevused ägedad ja pere, kus ma olin väga mõnus. Korraks tekkis koduigatsus aga läks kohe üle :). Eriti äge oli veepark, kus käisime, kuid muidugi olid Leedu perega õhtused käigud ka lahedad. Väga tore, et oleme saanud niimoodi käia koos klassiga. Aitäh!!!

Kahe nädala jooksul sai tehtud hulgaliselt fotosid, mis nüüd kahes erinevad galeriis teilegi vaatamiseks:

Eesti projektinädala fotogalerii

Leedu projektinädala fotogalerii